Waarom?

Een groot aantal gemeenten heeft de afgelopen jaren wijk- en buurtteams opgericht. Daarom is het nu tijd voor een andere beleidsfocus: wijkteams die zelf ondersteuning en begeleiding bieden aan burgers die dat nodig hebben. En daarbij samenwerking zoeken met de zorg. Want vele vragen aan de eerste lijn horen ook thuis in het sociale domein. Daarnaast zorgt een goede samenwerking voor een betere kwaliteit van zorg en welzijn en voor verlaging van de kosten. En het verbetert de gezondheid en het welzijn van individuele buurtbewoners.

Maar hoe geef je die samenwerking goed vorm? Welke problemen kom je tegen? En welke lessen kan je leren van reeds bestaande samenwerkingsvormen?

Vragen

Tijdens het congres zullen verschillende sprekers onder andere de volgende zes gebieden van samenwerking bespreken:

  1. Welke professionele en logistieke afspraken zijn minimaal nodig tussen sociaal en medisch domein om samenwerking op een hogere plan te krijgen dan incidentele samenwerking rond een individuele cliënt?
  2. Wat is nodig om wijkbewoners en hun familie te (blijven) zien als partner en niet als consument?
  3. Hoe borgen we de kwaliteit en governance van de samenwerking tussen zorg en welzijn?
  4. Welke vorm van betaling stimuleert de samenwerking tussen het sociale- en medische domein?
  5. Welke digitale ondersteuning is er nodig om de samenwerking tussen cliënt, wijkteam en eerste lijn te faciliteren?
  6. Wat voor leiding is nodig bij de samenwerking tussen wijkteams, wijkverpleegkundigen, jeugdteams, eerste lijn en FACT-teams?

De plenaire inleiders behandelen deze zes vragen tijdens de ochtendsessies. In de middagworkshops, die over goede voorbeelden van samenwerking gaan, komen deze zes vragen ook steeds terug. Alle inleiders benoemen bij deze vragen sterke en zwakke punten: ze houden geen verkooppraatjes en preken niet voor eigen parochie. Hun verhalen zijn zoveel mogelijk onderbouwd met cijfers.