Onderwerpen

Tijdens het congres ‘Vroeg begonnen, veel gewonnen!’ op 17 mei 2019 worden de volgende vragen beantwoord:

 • Wat gaat goed en wat kan beter in de hulpverlening aan de allerkleinsten en hun ouders?
  De afgelopen twaalf jaar stonden vooral in het teken van herstructurering, reorganisatie en bezuinigingen. Zijn er onder de radar toch boeiende inhoudelijke innovaties tot stand gekomen? Mascha Kamphuis is oud voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland en plenaire spreker over dit onderwerp. Daarnaast blikt prof. Jo Hermanns terug en vooruit over dit thema in een flitspresentatie.
 • Wat wil VWS met haar actieprogramma ‘Een kansrijke start’?
  Voldoet het? Hoe verlopen de projecten tot nu toe? En hoe kan je dit programma van de grond krijgen?
 • Welke innovaties op het gebied van de eerste 1.000 dagen zijn er anno 2019 in Nederland en Vlaanderen?
  Aan de orde komen de innovaties SPARK, preventie van huisartsen en CJGs, ouderschapsvorming en vrijwilligers, Huis van het Kind in Vlaanderen en het NJI-programma ‘Daadkrachtige steun van ouders’.
 • Welke innovaties zijn er op het gebied van hulp aan kwetsbare echtparen en -zwangere vrouwen?
  Hanneke de Graaf van het Erasmus MC gaat deze vraag beantwoorden aan de hand van de innovatie ‘Moeders van Rotterdam’.
 • Hoe verhoog je de vaccinatiegraad in Nederland?
  Sommige ouders laten hun kinderen niet meer vaccineren. Wat leert ons dit over preventie en de rol van ouders? Eveline Vlaanderen (lid vaste commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad) vertelt hoe je hier als professional of gemeente mee om kan gaan.
 • Hoe verwijst een jeugdprofessional goed door naar een andere jeugdprofessional?
  Het gaat hier om jonge kinderen in- of met problemen. In een workshop wisselen congresdeelnemers ervaringen uit.
 • Hoe kunnen gemeentes inhoudelijke innovatie stimuleren?
  Marcelle Hendrickx is wethouder in Tilburg en plenaire spreker over dit onderwerp.
 • Welke betaalmethode stimuleert inhoudelijke innovatie?
  In de jeugdhulp en opvoedondersteuning bepalen prijs maal hoeveelheid de inkomsten. De jeugdgezondheidszorg kent het budgetmodel. Geen van beide kennen aparte bekostiging voor kwaliteitsverbetering en kwaliteitsprojecten. Gezondheidseconoom Guus Schrijvers vertelt hierover.
 • Wat is de meerwaarde van recente publicaties op dit gebied? Welke doorbraken bieden deze nieuwe wetenschappelijke studies en boeken?
 • Wat kunnen professionals, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, wetenschappers en VWS doen om innovaties rond de eerste 1.000 dagen te stimuleren en te implementeren?
  Deze vraag staat centraal in de plenaire discussie aan het eind van het congres.
Goed om te weten

Anderhalvelijnszorg, lijnloze zorg, zorgsubstitutie, ketenzorg, zorgoptimalisatie en transmurale zorg. Wij gebruiken tijdens het congres de term geïntegreerde zorg en volgen hierbij de recente WHO-definitie van integrated care: ‘Integrated health services are health services that are managed and delivered in a way that ensures people receive a continuum of health promotion, disease prevention, diagnosis, treatment, disease management, rehabilitation and palliative care services, at the different levels and sites of care within the health system, and according to their needs, throughout their whole life.’

Kenmerken geïntegreerde zorg

Geïntegreerde zorg is geen doel op zich, maar slechts een middel. Een middel om volksgezondheidsdoelen te bereiken; net als bijvoorbeeld marktwerking en decentralisatie. Goede geïntegreerde zorg bestaat uit zes componenten:

 1. De aanwezigheid (en het borgen) van afspraken tussen professionals.
 2. Patiënteneducatie en Shared Decision Making.
 3. Borging van de continuïteit van zorg en van andere kwaliteitsaspecten.
 4. Een bekostiging van de zorgverlening die de continuïteit stimuleert.
 5. Gezamenlijke elektronische dossiervoering door professionals.
 6. Leiderschap dat in dienst staat van de samenwerkende professionals.