Onderwerpen

De acute zorg moet de komende jaren antwoord geven op de toenemende, veranderende en complexere vraag van patiënten. Goede samenwerking tussen alle partners in de spoedzorgketen is daarbij essentieel. Dit kan leiden tot tijdige en hoogwaardige acute zorg, gedurende alle uren van de dag en alle dagen van de week. Tot zorg op de juiste plek, door de juiste zorgverlener, op de juiste plaats en op het juiste tijdstip. En ook tot het efficiënter besteden van zorgbudgetten en het verlagen van de werkdruk. Maar dat alles is makkelijk gezegd dan gedaan: zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen en paramedici), brancheorganisaties en verzekeraars zitten met tal van vragen hierover. Een groot aantal daarvan wordt besproken op het 20ste Spoedzorgcongres congres op 6 november in Utrecht, zoals:

 • Hoe kunnen we de coördinatie en de continuïteit van de acute zorg in Nederland verbeteren?
 • Hoe houden wet de acute zorg toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar?
 • Welke goede voorbeelden zijn er van de juiste acute zorg op de juiste plek? En hoe kunnen we deze implementeren in andere regio’s?
 • Hoe kunnen we de samenwerking tussen de (regionale) ketenpartners in de acute zorg verbeteren?
 • Wat kunnen we leren van de geïntegreerde spoedzorg in een (voorbeeld)land als Denemarken?
 • Hoe staat het ervoor met de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen?
 • Hoe kun je de acute zorg in dunbevolkte gebieden zo herinrichten dat de kwaliteit op peil blijft?
 • Welke lessen kan de acute zorg trekken qua organisatie en samenwerking uit een calamiteit zoals de tramaanslag in Utrecht?
Kenmerken geïntegreerde zorg

Geïntegreerde zorg is geen doel op zich, maar slechts een middel. Een middel om volksgezondheidsdoelen te bereiken; net als bijvoorbeeld marktwerking en decentralisatie. Goede geïntegreerde zorg bestaat uit zes componenten:

 1. De aanwezigheid (en het borgen) van afspraken tussen professionals.
 2. Patiënteneducatie en Shared Decision Making.
 3. Borging van de continuïteit van zorg en van andere kwaliteitsaspecten.
 4. Een bekostiging van de zorgverlening die de continuïteit stimuleert.
 5. Gezamenlijke elektronische dossiervoering door professionals.
 6. Leiderschap dat in dienst staat van de samenwerkende professionals.

Het uitgebreide programma en de sprekers kunt u hier bekijken. Alle andere zaken vindt u op de informatiepagina.