Onderwerpen

Kan de zorgsector en kunnen zorg organisaties iets extra’s of anders doen, om het dreigende tekort van 100.000 à 125.000 medewerkers in 2022 om te buigen?

Lijkt het, in 2018 door het ministerie van VWS gestarte actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ zijn vruchten af te werpen en het tij te kunnen keren?

Welke andere initiatieven zijn er om het zgn. mobiliteitslek, waarbij de uitstroom van zorg personeel inmiddels groter is dan de instroom, te kunnen dichten?