Onderwerpen

Hieronder worden de onderwerpen toegelicht die tijdens het congres op 16 april 2020 worden besproken:

 1. Landelijk beleid voor de toegang tot langdurige zorg, waar staan we nu en welke beleidsrichtingen kunnen we voor de toekomst verwachten?

Ook het ministerie van VWS werkt aan plannen om tot een betere afstemming te komen m.b.t. toegang tot (ouderen) zorg. Naar verwachting zullen er in het tweede helft van het jaar meer concrete maatregelen worden gepubliceerd in de zogeheten contourennota. Zonder op concrete maatregelen vooruit te lopen kan de directeur generaal (DG) langdurige zorg van VWS aangeven welke onvolkomenheden aangepakt dienen te worden op korte- of lange termijn en welke denkrichtingen hierover bestaan, zoals:

 • Regionalisering?
 • Wijziging in het stelstel?
 • Verbetering van bestaande structuren
 1. Jurisprudentie in geval van een conflict, over de toegang tot (ouderen) zorg.

Wanneer de toegang tot zorg door wat voor reden dan ook gehinderd lijkt te worden. Kunnen er situaties ontstaan waarbij uiteindelijk de rechter wordt gevraagd een juridisch oordeel te vellen. Mevrouw Elly Koning, advocaat bij Lexsigma Healthcare. Neemt ons mee over de importantie van jurisprudentie wanneer uitvoerende instanties niet de toegang tot de zorg voor een cliënt kunnen bewerkstelligen. Wat dan zwaarwegende argumenten voor een rechter zijn zal zij illustreren met praktijk voorbeelden.

 1. Goede Praktijkvoorbeelden van andere manieren van samenwerkingen door veldpartijen of andere samenwerkingsvormen van veldpartijen.

Gelukkig komt het meestal niet tot een conflict en zijn er vele goede voorbeelden waarbij veldpartijen, indien zij op een andere manier gaan samenwerken of andere samenwerkingsvormen aangaan, binnen de bestaande wet- en regelgeving oplossingen vinden die anders voor onmogelijk werden gehouden.

Op dit congres zijn er diverse initiatieven praktijkvoorbeelden:

 • Met bestuurlijke ongehoorzaamheid kom je een heel eind, gemeente Nieuwegein en lokale zorgaanbieders (Antoinette van Heijningen, oprichter Urbancore en adviseur aan de gemeente Nieuwegein).
 • Zorgcoördinatie: één fysieke zorgmeldkamer, Zwolle en Twente (Douwe Hatenboer, adviseur zorg Twynstra Gudde).
 • Verbeteren van de afstemming van de wetten voor langdurige zorg via een wijkcoöperatie, Zuid-Limburg (Bart Bongers, Manager GGZ).
 • Er kan meer met domein overstijgende financiering dan je denkt, Groningen, Limburg en Brabant (Monique Spierenburg, Expert Vilans en Sandra Dahmen, Expert lokaal organiseren Vilans).
 • Domein overstijgende verbinding tussen verschillende zorgsystemen door de Multipoli in Waalwijk (Leo Platschorre, Secretaris Raad van Bestuur Prisma).
 1. Wat kan een zorgverzekeraar betekenen om toegang tot zorg voor een cliënt beter te garanderen.

Een belangrijke speler om goede toegang voor zorg te garanderen is de zorgverzekeraar, dit omdat de zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor zowel de uitvoering van de ZorgverzekeringsWet als voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) middels hun zorgkantoren. Op dit congres zal Joas Duister van Menzis komen vertellen over welke initiatieven zij nemen om de toegang tot zorg van de cliënt beter te kunnen garanderen. Binnen hun eigen verantwoordelijkheidsdomein (WLZ en ZorgverzekeringsWet) en in samenwerking met de gemeente voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

 1. Het perspectief vanuit de cliënt en zijn/haar mantelzorgers.

Behalve beleid- en veldpartijen die tijdens dit congres over de toegang tot (ouderen) zorg aan het woord komen. Is het essentieel dat ook het perspectief van cliënten c.q. mantelzorg wordt belicht. In dit kader houdt mevrouw Mieke Westmeijer, Trainer/voorlichter bij Per Saldo een voordracht over de laatste stand van zaken m.b.t. het thema: Geïntegreerde PGB’s. Mevrouw Natalia Vermeulen zal een voordacht houden over hoe mantelzorgers ondersteunt kunnen worden bij hun zoektocht om toegang tot (ouderen) zorg voor hun naaste geregeld te krijgen.

 1. Tot slot stel uw vraag!

Dit congres kent twee interactieve sessies waarbij het juist de bedoeling is dat u als deelnemer vanuit uw dagelijkse praktijkervaring vragen kunt stellen aan de aanwezige experts.

In de sessie over dementiezorg wordt uw actieve medewerking gevraagd in een workshop. Hierin kunt u uw dilemma’s en mogelijke oplossingen voor leggen.

En in sessie 8 houden medewerkers van het zorgkantoor Menzis, CIZ en de gemeente Utrecht een spreekuur waarin u, uw casuïstiek uit uw dagelijkse werkpraktijk kunt voorleggen en zij zullen dit alleen of in gezamenlijkheid proberen te beantwoorden.

N.b. mocht u nadat u zich heeft ingeschreven voor dit congres al een concrete vraag hebben kunt u deze vraag alvast sturen naar secretariaat@guusschrijvers.nl