Onderwerpen

Is de bezoekregeling in de gehandicaptenzorg ook toepasbaar voor de ouderenzorg? Over deze vraag discussiëren Boris van der Ham en Vivian Broex op 30 april. Boris van der Ham is voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Hij trad al op in een talkshow over de bezoeksregeling  in zijn sector: Maximaal 1 uur per dag van een cruciale relatie, meestal een verwante.

Vivian Broex is bestuurder van Zorgspectrum te Nieuwgein, een grote aanbieder van ouderenzorg met diverse huizen waar corona heerst. De vraag is actueel op 30 april, omdat twee dagen eerder de regering al dan niet enige versoepeling van de lockdown zal aankondigen. Geldt deze versoepeling ook voor bezoeken aan kwetsbare personen in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en palliatieve zorg?

Apps, niet alleen noodzakelijk voor zorginformatie-uitwisseling

Behalve de genoemde bezoekregeling komen drie andere thema’s aan de orde. ehealth-beleidsmedewerker bij Vilans Henk Herman Nap gaat in op de volgende onderwerpen 1. Beoordeling van diverse apps te gebruiken voor Informatie uitwisseling tijdens digitale bezoeken 2.  Idem apps voor spelletjes tijdens het bezoek, bv samen digitaal boter, kaas en eieren doen 3. Wat kan er in de toekomst nog meer tijdens een digitaal bezoek, bijvoorbeeld elektronisch knuffelen?  4. Conclusie: In welke mate kan digitaal bezoek het fysieke bezoek wel en niet vervangen? 5. Beantwoording van vragen van deelnemers.

Tablets inzamelen, heeft zin, want ..

Sinds kort verzamelt en her-programmeert het bedrijf Help Digitaal  tablets en laptops voor bewoners van instellingen voor langdurige zorg. In een interview vertelt Milah Wouters de ervaringen met de eerste 1000 (!) tablets die al in gebruik zijn genomen, welke knelpunten er zijn en hoever dit bedrijf daarmee is: Ruim dertig zorginstellingen hebben een verzoek ingediend! In dit webinar geeft een woordvoerder van het bedrijf aan, of haar campagne aanslaat, hoe de devices worden geprepareerd voor gebruik, hoe bewoners en hun mantelzorgers deze leren te bedienen en wat de terugkoppelingen van naasten en cliënten zijn en de invloed hiervan (zover bekend) op het werk van het zorgpersoneel.  Zit Nederland te wachten op een inzamelingsactie voor tablets en laptops? Is dit alleen nodig tijdens een crisis als Covid-19, of is de behoeft misschien wel structureel? Met het beantwoorden van deze vraag door spreker en deelnemers eindigt dit blok van het webinar.

En wat vinden Mantelzorg.nl en cliëntenraden van de bezoeksregeling, de apps en inzamelingen?

Jasper Boele en Wilco Kruijswijk sluiten het webinar af. De eerste is directeur van de LSR, de koepel van cliëntenraden, die samen met VGN de bezoeksregeling voor de gehandicaptenzorg ontwierp. Kruijswijk is senior-adviseur bij Mantelzorg.nl, de spreekbuis van de mantelzorgers in Nederland. Zij introduceren eerst hun organisatie in relatie tot (digitaal) bezoeken van kwetsbare personen, daarna geven zij nog enige feedback op de andere sprekers van het webinar. Ook zij beantwoorden vragen van deelnemers.

Meld je aan!

Martien Bouwmans is vice-voorzitter van de GSA. Hij leidt de gesprekken en doet de interviews. De GSA organiseert het webinar samen met de LSR en Mantelzorg.nl. ZonMw maakte dit webinar mogelijk dankzij een subsidie. Voor meer informatie over het webinar klik je hier.