Onderwerpen

Nationale- en internationale sprekers komen met creatieve ideeën en tips om de relatie ziekenhuisbestuurders/medisch specialisten te optimaliseren. Zij gaan onder meer in op de volgende zaken:

 • In hoeverre heeft de vorming van medisch specialistische bedrijven de bestuurbaarheid van de ziekenhuiszorg bevorderd?
 • Hoe nemen de medisch specialistisch bedrijven hun verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid? En hoe leggen zij daarover verantwoording af aan de raad van bestuur?
 • De vorming van medisch specialistische bedrijven heeft geleid tot een veelheid aan vertegenwoordigende organen. Hoe pakt dit uit in de praktijk?
 • Welke besluiten neemt het ziekenhuisbestuur en welke beslissingen neemt het medisch stafbestuur? Wat gebeurt er als er geen consensus is? Wie neemt nu eigenlijk een nieuwe medisch specialist aan? En wie is er verantwoordelijk als een medisch specialist in de fout gaat?
 • Hoe gaat het buitenland om met de relatie tussen medisch specialisten en ziekenhuizen? Welke lessen kunnen wij daaruit trekken?
 • Hoe kijken patiëntvertegenwoordigers aan tegen de samenwerking tussen ziekenhuizen en medisch specialistische bedrijven? Om het handelingsrepertoire van Raden van Bestuur en besturen van de medische staf te vergroten houden de sprekers beschouwingen over:
 • De historie van de gegroeide verhoudingen.
 • Goede praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.
 • Leerzame ervaringen vanuit de optiek van bestuurders en medisch specialisten.
 • De situatie die ontstaat als de nieuwe regering besluit om de relatie tussen ziekenhuisbestuur en medisch specialistische vertegenwoordiging wettelijk te herzien.
 • Op welke wijze de zorg voor patiënten in ziekenhuizen het beste kan worden bevorderd. Hoe denken patiënten daar zelf over?