Onderwerpen

Prof Robbert Huijsman maakt de balans op. Waar staat de ouderenzorg?  Atie Schipaanboord (ANBO) doet dat vanuit het patiëntenperspectief.  Prof Rudi Westendorp zal ons meenemen naar Denemarken: hoe heeft de ouderenzorg daar corona doorstaan?

Wonen en zorg is recentelijk als één van de grootste problemen gedefinieerd. Er is een aparte taskforce voor ingericht onder voorzitterschap van de Nieuwegeinse wethouder Adriaanse. Hoe ver is die taskforce? Meer studie nodig, of zijn er concrete resultaten?

Het levenseindegesprek tussen (huis)arts en ouderen lijkt door corona meer dan ooit in het middelpunt zijn komen te staan. Zijn artsen voldoende geëquipeerd? Wat zijn ervaringen in den lande? Zijn daar handvaten voor?

En dan zijn er nog de mantelzorgers, op wie vaak de zwaarte lasten rusten. Moeten deze beter ondersteunt worden?  En kan de rol van de apotheker in de hele medicijnverstrekking voor ouderen niet groter?  Kortom, tal van zaken die om uitwerking en verbetering vragen. Dat gaat op dit congres gebeuren. Het wordt afgesloten met discussie met een spreker vanuit VWS. Wat komt er uit het regeerakkoord?  Wat geeft de zaal dan mee?