Onderwerpen

Plenaire sprekers

Het congres wordt geopend door Heidi van den Brink, bestuurder van huisartsenpost Rijnmond. Van den Brink vertelt hoe, gedreven door de Covid–19 pandemie, de huisartsenpost naar volledige digitale patiënten contacten is overgegaan en voor meer dan een miljoen Nederlanders zorg levert.  Gaan patiënten voortaan beeldbellen en hun klacht presenteren met behulp van intelligente vragenlijsten?   Een uniek voorbeeld van juiste chronische zorg op de juiste plek.

De tweede spreker is Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Bij JZOJP wordt veel naar de algemene ziekenhuizen gekeken hoe zij regionaal de zorg vorm geven. Hoe zien de algemene ziekenhuizen hun rol, welke veranderingen in de chronische zorg voeren zij door, en wat zijn de resultaten?

De derde spreker is Adriaan Brouwer die bij VWS het programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek leidt en werkt aan de contourennota VWS. Hoe kijkt VWS naar waar we nu staan met JZOJP en hoe het verder moet met de chronische zorg? Hoe blijft de VWS de beweging ondersteunen?

 Keuzesessies

Naast bovengenoemde plenaire sprekers zijn er rondes met keuzesessies. Hier komen uiteenlopende onderwerpen aan bod.

Ketenzorg

Het gedachtegoed van juiste zorg op de juiste plek is niet helemaal nieuw. Tien jaar eerder werd al gezien dat een deel van de chronische zorg niet in het ziekenhuis hoefde plaats te vinden. COPD, CVRM en Diabetes zijn toen als ketenzorg buiten het ziekenhuis georganiseerd. Waar staan we nu met deze verplaatsing van zorg, en welke lessen hebben we geleerd. Dit komt aan bod in de eerste keuzesessies met goede ketenzorg voorbeelden.

Regio voorbeelden

De tweede ronde keuzesessie gaat over goede voorbeelden die zorgverzekeraars in hun regio zien. Samen met de zorgaanbieders lichten ze de voorbeelden toe en beantwoorden de vraag hoe dit initiatief opgeschaald kan worden, en welke resultaten dan te verwachten zijn.

Te trekken conclusies aan het einde van het congres

In het congresprogramma komen ontwikkelingen van de chronische zorg sinds 2010 aan de orde: de opkomst van de zorggroepen, de JZodJP, de corona pandemie en de regionale regie van zorgverzekeraars. Deze vier trends ontwikkelden zich los van elkaar. Hoe gaan deze elkaar beïnvloeden in de periode van anno 2020 tot 2030? Deze vraag staat centraal bij de plenaire afsluiting van het congres onder leiding van dagvoorzitter Ward Bijlsma.

Het programma en de sprekers kunt u hier bekijken. Alle andere informatie vindt u hier