Onderwerpen

Op het congres Voldoende plek voor de juiste reguliere ziekenhuiszorg op 23 juni aanstaande horen wij van een internationaal panel van ziekenhuisbestuurders van vooraanstaande ziekenhuizen uit Europa ( O.a. Marcel Levi (Londen), Marc Noppen (Brussel) en Stefano Fagiuoli (Bergamo)  hoe groot bij hun het probleem van uitgestelde zorg is, hoe hun ziekenhuis in die situatie is gekomen en, nog belangrijker, hoe  en wanneer zij er weer uit denken te komen. Onder het panelvoorzitterschap van Marjolein Tasche gaan wij in gesprek over de overeenkomsten/verschillen met de Nederlandse situatie, geleerde lessen die wij in Nederland wellicht kunnen toepassen en hoe met anders stakeholders uit de zorg ( patiënten, ketenparters, opleiders, financiering, politiek, industrie) moet worden samengewerkt om een herhaling van deze ramp in de toekomst te voorkomen. Ook kunnen wij het panel worden voorgelegd of internationale maatregelen ( grens overstijgende medische/verpleegkundige teams, productie, fondsen, IT) soelaas kunnen bieden om hernieuwd stilvallen van reguliere zorg tijdens pandemieën/rampen te voorkomen.

Na de koffiepauze gaan we over naar het Nederlands deel van het congres. Hier delen vele spraakmakende (keynote) sprekers hun visie op dit probleem. Maurice van den Bosch, deelt met ons de praktijkervaringen hoe het OLVG samen met (Amsterdamse) ketenpartners de zorgcapaciteit hebben geflexibiliseerd. Suzanne Kruizinga, is zeer actief op het gebied om het reële ziekenhuis te koppelen aan het virtuele ziekenhuis en heeft goede voorbeelden uit het Caribische deel van het koninkrijk , waar schaarste heel gewoon is. Renske Vosselaar vertelt van een doorbraak project van het st. Antonius, waarbij Corona Patiënten met gebruikmaking van eHealth technieken snel in de thuissituatie worden terug geplaatst.

Na de Lunch gaan we in op het belang van het flexibel houden van het personeelsbestand en het flexibel houden van de horizontale keten. Anita Wydoodt vertelt hoe zij als bestuurder van het ETZ het personeelsbestand fit en op peil houdt, tijdens de pandemie en na de pandemie. Marc Van Houdenhoven bespreekt de toegevoegde waarde van specialistische ziekenhuizen, zoals de Sint Maartenskliniek, binnen de reguliere zorg en als de zorg niet meer regulier kan zijn.

Na de theepauze bespreekt Toosje Valkenburg de rol van huisarts als spelverdeler bij acute zorg en zal Jaap van den Heuvel het systeem tegen het licht houden met haar sterkten , maar zeker ook ten aanzien van mogelijke verbeterpunten.

Tot slot zal Ad Melkert de speerpunten van de NVZ in deze toelichten en samen met de dagvoorzitter Janneke van Vliet de lessons learned van deze inspirerende dag samenvatten en bediscussiëren met de deelnemers.