Onderwerpen

De belangrijkste onderwerpen van het congres

Vier soorten onderwerpen komen tijdens het congres aan de orde: de ambulancezorg, de huisartsenposten, de SEH’s en de samenwerking tussen deze drie typen acute-zorgaanbieders.

 1. De ambulancezorg

Aan de orde komen de volgende thema’s

 • De voortgang met regionale centra voor coördinatie van acute zorg
 • Naar een lerend zorgsysteem Acute Zorg, uitgevoerd door Nivel en Ambulancezorg Nederland
 • Onder- en overtriage op meldkamer en door ambulance professionals bij multitrauma patiënten
 1. De huisartsenposten
 • Het werken met vaste teams op de huisartsenpost
 • digitaal melden bij de huisartsenpost
 • Werkdruk en wachttijden verminderen op de huisartsenpost met kunstmatige intelligentie
 1. De SEH’s
 • Ervaring met scheiden minder complexe zorg van hoogcomplexe zorg op de SEH
 • Thuisbehandeling van covid-19-patiënten met zuurstof en telemonitoring
 • De invloed van coronamaatregelen op het aantal behandelde letsels op de SEH,
 • Leidt een daling van het aantal patiënten zonder covid-19 op de SEH tot Gezondheidsschade
 • Ontslaginstructies aan het eind van een SEH-bezoek
 1. De samenwerking tussen deze drie zorgaanbieders en algemene aspecten
 • Hoe nu verder met de acute zorg na de pandemie? verspreid onder de deelnemers.
 • Dienend leiderschap en het behoud van medewerkers in de acute zorg
 • Het Rode Kruis, opschaling, acute zorg en Covid-19
 • Recente ontwikkelingen op een spoedplein
 • De toekomst van de acute zorgketen
 • Concentratie en spreiding van het aanbod van acute zorg

De werkvormen, altijd interactief

Het congres kent flitspresentaties, plenaire voordrachten en een afsluitende plenaire discussie rond de vragen: Hoe verspreiden wij de kennis die de sprekers vandaag aanreikten? Hoe gaan we deze kennis toepassen?

Alle Power Point presentaties worden onder de deelnemers verspreid.

Enkele weken voor de congres datum van 26 november ontvang je een podcast of een webcast met daarop een mini college van prof., Guus Schrijvers over de historisch ontwikkeling van de acute zorg. Sprekers sluiten hierop aan gaan niet nogmaals duiken in het verleden.