Onderwerpen

Tijdens het congres op 31 mei komen onder meer de volgende vragen aan de orde:

 • Wat heeft de huidige structuur en financiering van ziekenhuiszorg tot nu toe opgeleverd?
 • Tegen welke knelpunten lopen we aan vanuit de optiek van patiënt, professional, bestuurder, zorgverzekeraar toezichthouder, bank en gemeente?
 • Wat hebben wij geleerd van de concentratie van ziekenhuisfuncties? En van de ziekenhuisfusies in de afgelopen 20 jaar?
 • Hoe kunnen we rekening houden met de specifieke kenmerken van stad en dunbevolkte regio’s? Wat betekent dat voor de acute zorg en de verloskunde?
 • Hoe stimuleren we de ontwikkeling van naadloze geïntegreerde zorg voor de patiënt, waarbij de huidige eerste- en tweedelijnszorg beter op elkaar aansluiten en er ook netwerken ontstaan van ziekenhuisfuncties?
 • Welke incentives zijn nodig om gewenst beleid tot stand te brengen en wat is daarbij de rol va de verschillende stakeholders? Wie moet de leiding nemen als we het anders willen gaan doen?
 • Hoe bereiken we de gewenste gezondheidsdoelen in de curatieve zorg? Is herontwerp van de curatieve zorg eigenlijk wel haalbaar?
 • Hoe kunnen professionals die de patiëntbelangen behartigen het voortouw nemen? Welk type van leiderschap is hierbij nodig?
 • Wat zijn de implementatielessen om ervoor te zorgen dat we ook bereiken wat we graag willen?
Diverse invalshoeken

De plenaire sprekers schilderen bovenstaande problematiek en vragen vanuit hun eigen achtergrond en ervaring:

 • Jim Easton, voormalig baas van de NHS in Engeland, heeft veel ervaring met concentratie van ziekenhuisfuncties, bijvoorbeeld in Londen. Hij put ook uit zijn ervaring als ziekenhuisbestuurder.
 • Jos Aartsen, voorzitter RvB UMCG, behandelt een heel specifieke problematiek: hij vertelt wat er in het dunbevolkte Noord-Nederland aan het gebeuren is. Het gaat hier vooral om de achterliggende doelen, waarden en principes, die ook elders toepasbaar zijn.
 • Maurice van den Bosch, voorzitter RvB OLVG spreekt vanuit zijn ruime ervaring als ziekenhuisbestuurder over fuseren, integreren en samenwerken.
 • Rob Dillmann is bestuursvoorzitter van Isala. Hij gaat in op het dilemma: kiezen voor schaalgrootte of maatwerk? Welke instrumenten werken wel en wat werkt niet? Zijn fusies een gepasseerd station, of nog steeds een vertrouwd en effectief middel?
 • Piet Batenburg, voorzitter RvB Catharina Ziekenhuis beantwoordt de vraag: willen we nog fuseren in de huidige maatschappelijke- en politieke context?
 • Emile Voest is lid van de RvB van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Hij gaat in op de veranderende rol van patiënten bij het maken van een zorgkeuze.

Naast deze keynote sprekers zijn er diverse workshops en flitspresentaties. Het volledige programma vindt u hier.