Onderwerpen

Tijdens de studiedag op 13 juni 2019 worden de volgende vragen beantwoord:

 • Hoe kunnen we de indicatiestelling in de zorg verbeteren?
 • Hoe kan je de vier wetten die langdurige zorg bekostigen beter op elkaar afstemmen? Waar zitten de knelpunten? Hoe kan het beter? En vooral: hoe stel je de behoefte van de patiënt hierbij centraal?
 • Hoe verhoudt de Wet langdurige zorg zich tot de Wmo, de Jeugdwet en Zorgverzekeringswet?
 • Zorgt persoonsvolgende bekostiging voor een betere toegankelijkheid van de langdurige zorg? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe kan het geïmplementeerd worden?
 • Hoe werkt de Persoons Volgende Financiering (PVF) in Vlaanderen? Is dit ook wenselijk in Nederland?
 • Hoe kun je pgb’s uit de vier wetten beter op elkaar af te stemmen?
 • Zorgt het integrale pgb voor een betere afstemming van pgb’s in de verschillende wetten?
 • Hoe kun je mantelzorg meewegen bij het indiceren van betaalde zorg in de vier wetten voor langdurige zorg?
Goed om te weten

Aanderhalvelijnszorg, lijnloze zorg, zorgsubstitutie, ketenzorg, zorgoptimalisatie en transmurale zorg. Wiij gebruiken tijdens het congres de term geïntegreerde zorg en volgen hierbij de recente WHO-definitie van integrated care: ‘Integrated health services are health services that are managed and delivered in a way that ensures people receive a continuum of health promotion, disease prevention, diagnosis, treatment, disease management, rehabilitation and palliative care services, at the different levels and sites of care within the health system, and according to their needs, throughout their whole life.’

Kenmerken geïntegreerde zorg

Geïntegreerde zorg is geen doel op zich, maar slechts een middel. Een middel om volksgezondheidsdoelen te bereiken; net als bijvoorbeeld marktwerking en decentralisatie. Goede geïntegreerde zorg bestaat uit zes componenten:

 1. De aanwezigheid (en het borgen) van afspraken tussen professionals.
 2. Patiënteneducatie en Shared Decision Making.
 3. Borging van de continuïteit van zorg en van andere kwaliteitsaspecten.
 4. Een bekostiging van de zorgverlening die de continuïteit stimuleert.
 5. Gezamenlijke elektronische dossiervoering door professionals.
 6. Leiderschap dat in dienst staat van de samenwerkende professionals.