Onderwerpen en doelgroep

Het grootste gedeelte van de bevolking is wel eens eenzaam. Dat hoeft niet direct nadelige gevolgen te hebben, vooral niet als eenzaamheid tijdelijk is. Desondanks is eenzaamheid is een belangrijk thema omdat we zien dat het bij een gedeelte van de bevolking grote maatschappelijke gevolgen kan hebben. Langdurige eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsrisico’s, de kwaliteit van leven omlaag brengen en ervoor zorgen dat mensen niet meer meedoen in de samenleving. Eenzaamheid grijpt in op diverse levensgebieden en is complex. Oorzaken en gevolgen zijn vaak moeilijk los te onderscheiden en oplossingen zijn niet hapklaar. Naast maatschappelijke-, zorg- en welzijnsorganisaties is hier ook zeker een rol weggelegd voor lokale overheden zoals gemeente en provincie. Met name op het gebied van onder meer de lokale leef- en woonomgeving, maatschappelijke betrokkenheid, participatie, lokale economie en werkgelegenheid, en toegang tot lokaal georganiseerde activiteiten en voorzieningen zouden lokale overheden een rol kunnen spelen.

Het congres geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Welke kennis is beschikbaar over oorzaak en gevolgen?
  2. Welke beleidsinitiatieven op lokaal en provinciaal niveau bestaan ere  begin 2022 om eenzaamheid te voorkómen dan wel vroegtijdig te signaleren?
  3. Hoe zijn beschikbare kennis en ervaringen het beste te verspreiden?
  4. Wat is de relatie tussen huisvesting en eenzaamheid?
  5. Zijn buitenlandse ervaringen wel of niet interessant voor Nederland?

 

De antwoorden op deze vragen zijn zowel empirisch (wat bestaat er al?) als  normatief: hoe zou het moeten worden?

Voor wie:

  • Professionals, werkers in de wijk (wijk, zorginstellingen, gemeenten, ervaringsdeskundigen)
  • Beleid: beleidsadviseurs, bestuurders, medewerkesr van gemeenten, GGD’s, woningbouwcorporaties, vrijwilligersorganisaties, zorgkantoren, overheidsinstanties,
  • Onderzoekers bij instituten, onderzoeksgroepen, universiteiten, journalisten
  • En iedereen die zich betrokken voelt bij het tegengaan van eenzaamheid.