Praktische Informatie

Aan de hand van het boek van Martien Bouwmans: Het zorgstelsel ontrafeld. Met doorkijkjes naar het verleden, maar met het oog gericht op de toekomst. Hoe werkt ons zorgstelsel, bezien vanuit verschillende perspectieven? Is verdergaande samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars belangrijk? En wat is er nodig in het regeerakkoord op het gebied van  zorg?

Voor wie bedoeld:

De zoom-meetings zijn met name bedoeld voor (beleids)medewerkers van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten, koepelorganisaties, die betrokken zijn bij de zorg en dienstverlening. Maar ook zorgverleners (en studenten) en andere geïnteresseerden, die méér willen weten over het functioneren van het zorgstelsel.

Deelnemers krijgen in 5 sessies inzicht in de werking van ons huidige zorgstelsel, belangrijke, actuele, discussiepunten daarin, en discussiëren over wat er kan verbeteren. Enige basis kennis- of ervaring met werken binnen ZVW of WMO is gewenst.

Na afloop hebben deelnemers beter inzicht en begrip in de dwarsverbanden en samenhang tussen de verschillende delen van het zorgstelsel en actuele (politieke) vraagstukken daarin.

Bij deelname is het boek Het zorgstelsel ontrafeld inbegrepen

Inhoud van de sessies.

Er komen  5 thema’s  aan de orde. De deelnemers worden geacht de bij het thema genoemde hoofdstukjes uit het boek ter voorbereiding vooraf te lezen. De zoom-bijeenkomsten worden ingeleid door Martien Bouwmans. Een eerste commentaar wordt gegeven door een co-referent (verzoeken aan mogelijke co-referenten zijn uitgezet) waarna vragen en discussie.

Prijs

  • Deelnemerskosten 290,00 euro (btw-vrij) voor de 6 bijeenkomsten. Bij deelname is het boek Het zorgstelsel ontrafeld inbegrepen
  • Bij vijf deelnemers of meer geldt een speciaal tarief. Neem hiervoor contact op met congresorganisator Petra Schimmel op petraschimmel@guusschrijvers.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren is mogelijk tot en met 2 oktober 2021 met recht op restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Het annuleren van deelname kan schriftelijk of door middel van e-mail . Bij annulering vanaf 3 oktober 2021 ben je het gehele bedrag verschuldigd. Indien je onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – na online opgave – van harte welkom.

Organisatie

De Guus Schrijvers Academie organiseert het congres, samen met Martien Bouwmans

Contact

Voor vragen kun je mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@guusschrijvers.nl, 06-53370437.

Data

  • 2 november van 16.30 uur tot 18.00 uur.
  • 9 november van 16.30 uur tot 18.00 uur.
  • 16 november van 16.30 uur tot 18.00 uur.
  • 23 november van 16.30 uur tot 18.00 uur.
  • 30 november van 16.30 uur tot 18.00 uur.
  • 7 december van 16.30 uur tot 18.00 uur (onder voorbehoud van een nieuw regeerakkoord)

Locatie

Online via Zoom.