Onderwerpen

Op het congres krijgt u antwoord op een groot aantal vragen op het gebied van kwaliteit en kosten van de langdurige (24uurs) zorg:

Kwaliteit
  • Wat kunnen de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg van elkaar leren op het terrein van kwaliteit?
  • Krijgt de kwaliteit van de medische en farmaceutische zorg aan bewoners van verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg in 2018 meer beleidsaandacht dan voorheen?
  • Wat kunnen leidinggevenden en ervaren professionals doen met de verworven vrijheid om zelf kwaliteitsbeleid in te vullen?
  • Gaat de arbeidstijd om indicatoren te registreren nu voortaan naar kwaliteitsprojecten op basis van de PDCA-cyclus?
Kosten
  • Wordt de financiële regelgeving in 2018 eenvoudiger voor verpleeghuizen, zorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg?
  •  Gaan betaling in natura en het persoonsgebonden budget naar elkaar toegroeien de komende kabinetsperiode?
  •  Hoeveel extra geld stelt de nieuwe regering beschikbaar in 2018 voor verpleeghuizen, zorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg?
  • Komt er vanaf 2018 een betere afstemming tussen de indicatiestelling voor de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?
  •  Wordt de financiële afstemming verbeterd tussen Eerstelijnsverblijf (betaald door de Zorgverzekeringswet) en de langdurige zorg (betaald door de Wet Langdurige Zorg)?

Bekijk hier het volledige programma. Alle andere informatie over dit congres vindt u hier.