Onderwerpen

De zorg verandert in de komende jaren en e-health speelt daarbij een centrale rol. Vragers en aanbieders van e-health oplossingen willen snel vooruit, maar worden geconfronteerd met kwaliteitsvragen over effectiviteit, gebruikersacceptatie en privacy. Remt dit de e-health ontwikkelingen af? Of werkt dit juist versterkend, omdat met name de gezondheidszorg uitsluitend gebaat is bij ‘goede‘ oplossingen? Hoe ga je om met dit spanningsveld? Dat is één van de thema’s op het 7e nationale e-Health congres. Op het congres komen de volgende vragen aan de orde:

  • Wat is de meerwaarde van e-health voor diagnostiek, therapie, nazorg en patiënt empowerment?
  • Aan welke eisen moet een goed e-health voorbeeld voldoen?
  • Moet er 100% evidentie bestaan om e-health te gebruiken in de spreekkamer?
  • Kunnen app-ontwikkelaars en wetenschappers elkaar ondersteunen? Of concurreren zij slechts met elkaar?
  • Hoe kunnen we in Nederland onze goede e-healthvoorbeelden sneller verspreiden?
  • Is e-health te veilig?
  • Belemmeren DBC’s en andere tarieven de invoering van e-health?
  • Wat is de beste manier om goede voorbeelden op te schalen naar andere ziektebeelden, professionals, regio’s, instellingen en instanties?