Waarom?

Vroeg begonnen is veel gewonnen: de eerste 1.000 dagen van een kind (van preconceptie tot twee jaar) zijn cruciaal voor de ontwikkeling. De kansen in de eerste duizend levensdagen worden thans onvoldoende benut. Met name preventie laat nog te wensen over. Er valt nog veel te winnen.

Dit congres biedt deelnemers een overzicht van recente interventies, projecten en ontwikkelingen om alle kinderen een kansrijke start te bieden. Die ontwikkelingen en interventies liggen op de volgende terreinen:

  • Preventie waaronder vaccinatie, screening op somatische aandoeningen
  • Signaleren van opgroeiproblemen bij kinderen en opvoedvragen van ouders
  • Effectieve geboortezorg
  • Opvoedondersteuning en vroeghulp
  • Vroegtijdige behandeling van specifieke problemen

We hopen dat dit congres het tijdig inzetten van deze interventies stimuleert. Ze dragen niet alleen bij aan de gezonde groei en ontplooiing in de buik. Ze vergroten ook de kansen op een optimale ontwikkeling op latere leeftijd. Dit voorkomt zorgkosten in de toekomst. Want de gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen ( zowel fysiek als mentaal) op latere leeftijd. Vroeg begonnen is dus veel gewonnen; zowel in kwaliteit van leven als in kosten.

Actueel

De eerst 1.000 dagen van een kind staan volop in de belangstelling. Zo lanceerde VWS onlangs het actieprogramma Kansrijke start. Hoogleraar Tessa Roseboom bracht in 2018 haar veelbesproken boek De eerste 1000 dagen uit. En De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen hield in oktober 2018 een wetenschappelijk symposium over het onderwerp. Dit congres brengt zorgverleners politiek en wetenschap bij elkaar en geeft een actueel overzicht van recente interventies en ontwikkelingen op dit gebied.

Plenaire sprekers

Het congres wordt geopend door Hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid Tessa Roseboom. Zij gaat in op de aangrijpingspunten voor screening, diagnostiek en hulpverlening en eindigt met een aantal tips aan professionals en beleidsmakers.

De tweede plenaire spreker is Mascha Kamphuis. Zij is Medisch directeur bij het Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling en oud voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland. Zij geeft antwoord op de vraag wat goed gaat en (vooral) wat kan beter in de hulpverlening aan de allerkleinsten en hun ouders.

Marcelle Hendrickx
(Wethouder gemeente Tilburg) is de derde plenaire spreker. Tilburg is experimenteergemeente in het actieprogramma Kansrijke start. Zij vertelt hoe de gemeente het jeugdbeleid voor de allerkleinste vormgeeft en preventie stimuleert.

Themagerichte parallelsessies en workshops

Naast plenaire sprekers zijn er twee rondes met parallelsessies en workshops over uiteenlopende medische en sociale onderwerpen. Van interessante innovatieve projecten als Het huis van het Kind in Vlaanderen en SPARK tot het verhogen van de vaccinatiegraad en de hulp aan kwetsbare zwangere vrouwen. De verschillende sessies en workshops kan je hier bekijken.

Flitspresentaties

Flitspresentaties worden altijd goed beoordeeld op onze congressen. De Guus Schrijvers Academie zoekt nog enkele sprekers die (plenair) als ‘flitspresentator’ in tien minuten tijd een goed voorbeeld, onderzoek, of project rond preventie bij de eerste duizend levensdagen van kinderen wil bespreken.

Interesse? Stuur dan vóór 18 maart 2019 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl.

Praktische tips

Het congres eindigt met een aantal praktische tips en een plenair debat over de vraag: Welk samenhangend beleid dat innovaties stimuleert, moeten professionals, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en VWS gaan voeren in de komende jaren?

Het programma en de sprekers kun je hier bekijken. Alle andere informatie vind je hier.