Waarom?

E-health wordt steeds beangrijker. Volgens de meest recente eHealth-monitor heeft binnen vijf jaar 80% van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze gegevens gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit veertig procent.
Op dit congres komen recente ontwikkelingen op dit gebied aan de orde. Er zijn twee didactische lijnen:

Indeling naar hoofdtaken van artsen en andere zorgprofessionals

Tot het vakgebied van artsen en andere zorgprofessionals behoren vier hoofdtaken: preventieve advisering , diagnose stellen (op basis van anamnese, aanvullende diagnostiek en wetenschappelijke kennis), behandeling op basis van evidence based medicine en nazorg en begeleiding. Dit congres is ingedeeld naar deze vier hoofdtaken. De  volgende vragen worden per hoofdtaak beantwoord:

  • Welke meerwaarde heeft e-health?
  • Wat zijn succesfactoren en randvoorwaarden om e-health goed tot haar recht te laten komen?
  • Welke vorm van verandermanagement is geschikt voor een snelle verspreiding?
  • Wat kan je als congresdeelnemer zelf met de gepresenteerde e-health innovaties?
Indeling naar ontwerp en evaluatie van apps

Artsen en andere professionals willen hulpmiddelen zoals apps en andere software applicaties pas gebruiken als wetenschappelijk bewezen is dat ze effectief zijn. Software bouwers daarentegen brengen soms apps op de markt zonder wetenschappelijk bewijs van hun effectiviteit. Zij kiezen voor een strategie van al doende leren. Als de eerste versie van een app niet goed blijkt te functioneren, brengen ze een jaar later ‘gewoon’ een 2.0 versie uit. Deze werkwijze levert soms aanvaringen op met evaluerende onderzoekers. De vraag is daarom: (hoe) kunnen app-ontwikkelaars en wetenschappers elkaar versterken?

Op dit congres komen softwarebouwers, gebruiker én onderzoekers in dezelfde sessie aan het woord. Soms confronteren zij elkaar met hun paradigma. Hopelijk stimuleert het congres dat zij elkaar gaan versterken, zodat digitalisering zinvol kan landen in de zorg. Wij sluiten het congres af met een lezing van Johan Krijgsman (Coördinerend specialistisch inspecteur ehealth Inspectie Gezondheidszorg) die zowel de wetenschappelijke als de ontwerpkant van e-health goed kent.