Waarom?

Waarom?

De Nederlandse Jeugd is relatief gelukkig. Toch zien we de mentale druk bij jongeren toenemen; jongeren hebben in toenemende mate te kampen met prestatiedruk, psychosociale stoornissen en emotionele problemen. Ook de vraag naar Jeugdzorg neemt toe.
De vragen die dit oproept zijn:
– Wat is de oorzaak van de toenemende problematiek?
– Hoe kunnen we het welbevinden van de jeugd stimuleren en het ontstaan van problemen voorkomen? Wat vraagt dit van de jeugd, van hun ouders, van hun omgeving en van hulpverleners?
– Hoe signaleren wij (beginnende) problematiek en hoe ondersteunen we daarbij effectief? Wat is de rol daarbij van de diverse betrokkenen?

Tijdens dit congres geven we inzicht in geestelijke gezondheid van de jeugd, de knelpunten,de vraagstukken en mogelijke oplossingen. Wij hopen daarmee bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van de jeugd.

Actueel
Iedere vier jaar brengt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG) uit. Dit is zo vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). In de LNG worden de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid beschreven. Het geeft hiermee richting aan het lokale gezondheidsbeleid van gemeenten. De ambities die daarin zijn geformuleerd zijn:
– Het verbeteren van de gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving;
– het verminderen van gezondheidsachterstanden;
– het verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen;
– het bijdragen aan het vitaal ouder worden.

Het is een uitdaging om met de samenhang in ambities het lokale jeugdbeleid vorm te geven om kinderen zich te laten ontwikkelen tot veerkrachtige jongeren en vitale ouderen.

Plenaire sprekers
Marloes Kleinjan (Trimbos-instituut en Universiteit Utrecht) vertelt ons welke geestelijke gezondheidsproblemen onze jeugd heeft en in welke omvang die problemen voorkomen.
Floortje Scheepers (Universiteit Utrecht) neemt ons mee met de innovatieve ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en die voor de jeugd in het bijzonder. Zij geeft daarbij aan wat de betekenis van die innovaties is voor het functioneren van preventie en zorg.

De volgende spreker gaat in op effectieve aanpakken die er zijn om problemen op het gebied van de geestelijke gezondheid bij jeugd te voorkomen, vroeg te signaleren en aan te pakken.

Themagerichte workshops
Naast plenaire sprekers zijn er drie rondes met workshops van één uur over hoe de aandacht voor preventie en aanpak van problematiek bij de jeugd in de praktijk vorm kan krijgen en wordt in dialoog met de deelnemers verkend wat daarbij de rol is van de verschillende betrokken partijen.
De verschillende workshops kun je hier bekijken.

Flitspresentaties
Flitspresentaties zijn korte presentaties; in één uur worden 3 flitspresentaties achter elkaar gegeven. In de regel gaat het hierbij over nieuwe interventies of over de doorontwikkeling van bestaande interventies. Na een korte beschrijving is er ruimte voor een aantal vragen. Uiteraard kun je de sprekers in de pauzes om een nadere toelichting vragen

Praktische tips?
Het congres eindigt met een aantal praktische tips en een plenair debat over de vraag: wat zijn de nieuwe speerpunten in de zorg voor jeugd als het gaat om geestelijke gezondheidszorg?

Het programma en de sprekers kun je hier bekijken.