Waarom?

De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Dit heeft tal van oorzaken, zoals de toename van het aantal chronisch zieken, vergrijzing en comorbiditeit. Maar ook de voortschrijdende technologie, de toenemende kwaliteitseisen en de steeds mondiger wordende zorgconsument brengen fundamentele veranderingen met zich mee.

Hoe kunnen zorgaanbieders in de eerste- en tweede lijn zo goede mogelijk inspelen op deze veranderende zorgvraag? Hoe kunnen huisartsen en ziekenhuizen hun aanbod zo inrichten, verdelen en op elkaar afstemmen dat de kwaliteit van zorg omhoog gaat, maar de kosten niet stijgen? Hoe zorgen ze ervoor dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft? En hoe zorgen ze ervoor dat werkdruk en motivatie van huisartsen en specialisten op peil blijven, ondanks de toenemende zorgvraag?

Meerdere disciplines

Het streven bij geïntegreerde zorg is om te komen tot basiszorg dicht bij huis en meer gespecialiseerde zorg verder weg. Bij dit congres ligt de nadruk op geïntegreerde zorg van huisartsen en specialisten. Maar er is ook aandacht voor samenwerking tussen andere disciplines. Bijvoorbeeld tussen geriaters en specialisten ouderengeneeskunde, tussen fysiotherapeuten in de eerste lijn en orthopeden of tussen jeugdartsen en kinderartsen.

Diverse invalshoeken

De plenaire sprekers houden vanuit drie invalshoeken voordrachten op het congres. Het patiëntenperspectief komt als eerste aan bod. Lea Bouwmeester (directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie) gaat onder andere in op de vraag welke invloed patiënten kunnen hebben op afspraken tussen professionals.
Leo Kliphuis (consultant bij Adianter en sinds jaar en dag werkzaam in de geïntegreerde zorg) bespreekt de geïntegreerde zorg vanuit het perspectief van de eerste lijn. Kunnen huisartsen en andere zorgverleners er wel extra werk bij hebben? En welke vormen van dienend leiderschap en kwaliteitsborging zijn dan geschikt? De visie van medisch specialisten en ziekenhuizen wordt besproken door Lilianne van der Velde (beleidsadviseur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en Belinda van de Lagemaat (adviseur beroepsbelangen Federatie Medisch Specialisten).

Naast deze sprekers zijn er tal van workshops en flitspresentaties met actuele onderwerpen en goede voorbeelden over geïntegreerde zorg tussen eerste- en tweedelijn.