Waarom?

De spoedzorg in Nederland wordt grotendeels verzorgd door ambulancediensten, huisartsenzorg overdag, huisartsenposten buiten kantooruren, Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH’s), crisisdiensten en traumacentra. De komende jaren krijgt de sector te maken met een aantal belangrijke ontwikkelingen:

  • Toename van het aantal kwetsbare ouderen op de SEH;
  • Het nieuwe kwaliteitskader van de spoedzorgketen;
  • De crisisdiensten GGz krijgen minder cliënten;
  • De toegankelijkheid van SEH’s en HAPs staat in steeds meer regio’s onder druk en de werkdruk neemt toe;
  • Er komt meer aandacht voor preventie, zoals valpreventie en het tegengaan van alcohol gerelateerde spoedincidenten;
  • De traumazorg in het leger, die een voorbeeldfunctie kan vervullen in de burgermaatschappij.