Waarom dit Webinar?

Dit webinar vindt plaats, omdat het verbreken van sociaal contact tussen verwanten, zelfs wanneer deze op sterven liggen, een van de meest gruwelijk gevolgen van Corona is.

Op 30 april  aanstaande organiseert de Guus Schrijvers Academie, tussen 10.30 – 12.30 uur,  een webinar over (digitaal) bezoeken van kwetsbare personen in tijden van Corona. Voor deelnemers gelden geen inschrijfkosten.  De Guus Schrijvers Academie (GSA) pakt dit webinar om twee redenen op: 1. Er is sprake van een urgent, groot en actueel probleem 2. De GSA heeft als missie het bieden van een podium voor zorgvernieuwing. In dit webinar komen creatieve oplossingen naar voren om nadelige gevolgen van sociale isolatie van kwetsbare mensen enigszins te verkleinen. Wij gaan ervan uit dat deelnemers aan het webinar de ernst en de omvang van het probleem reeds kennen. In dit webinar staan oplossingen centraal.