Waarom dit congres

De ouderenzorg heeft het in het afgelopen jaar zwaar gehad. Vooral in de verpleeghuizen. Maar ook voor  veel ouderen die in het ziekenhuis beland zijn of nog zwaarder op de IC. Veel ouderen besloten na verloop van tijd het zware IC-traject niet te willen ondergaan, maar gaven aan dan liever in bijzijn van familie en geliefden te willen sterven.

Hoe het thuis-wonende ouderen is vergaan stond minder in de aandacht. Wat betekent de corona-crisis voor de ouderenzorg? Net nu ontwikkelingen erop gericht zijn ouderenzorg in eigen omgeving te (ver)zorgen en ondersteunen onverminderd verder gestalte moeten krijgen. Minister de Jonge heeft een Contourennota aangekondigd, waarin de samenwerking in de wijk tussen huisarts-wijkverpleging en sociaal domein beter vormgegeven wordt. Met meer regionalisering. De Tweede Kamer heeft aangegeven méér dan contouren te willen, maar juist een meer heldere richting. De nota is uitgesteld tot het najaar. Hoe nu verder met de ouderenzorg in de eerstelijn?

Prof Robbert Huismans maakt de balans op. Waar staat de ouderenzorg? Hij spreekt op het congres op 18 juni. Liane de Haan (ANBO) doet dat vanuit het patientenperspectief.  Prof Rudi Westendorp zal ons meenemen naar Denemarken: hoe heeft de ouderenzorg daar corona doorstaan?

Wonen en zorg is recentelijk als één van de grootste problemen gedefinieerd. Er is een aparte taskforce voor ingericht onder voorzitterschap van de Nieuwegeinse wethouder Adriaanse. Hoe ver is die taskforce? Meer studie, of concrete resultaten?

Het levenseindegesprek tussen (huis)arts en ouderen lijkt door corona meer dan ooit in het middelpunt zijn komen te staan. Zijn artsen voldoende geëquipeerd? Wat zijn ervaringen in den lande? Zijn daar handvaten voor?

En dan zijn er nog de mantelzorgers, op wie vaak de zwaarte lasten rusten. Beter ondersteunen?  En kan de rol van de apotheker in de hele medicijnverstrekking voor ouderen niet groter?  Kortom, tal van zaken die om uitwerking en verbetering vragen. Dat gaat op dit congres gebeuren. Het wordt afgesloten met discussie met een spreker vanuit VWS. Biedt de contourennota, die dan net verschenen is, soelaas? Zo niet, wat geeft de zaal dan mee?