Waarom dit congres?

Dit jaar zal het jaarlijkse GGZ-congres door De Congreszaak georganiseerd worden.

Nederland is een geweldig land om in te wonen. Tenzij je psychisch kwetsbaar bent, een licht verstandelijke beperking hebt, dakloos bent geworden, in de schulden zit, of op een andere manier steun moet zoeken bij de overheid. Dan kom je in een wereld terecht vol regels, instanties en hulpverleners waar het moeilijk te volgen is wat je moet doen. In het sociaal domein en de zorg werken veel professionals met veel passie om deze mensen te ondersteunen, maar toch lukt dat vaak maar beperkt.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we kwetsbare mensen zo kunnen helpen dat ze weer zelf controle hebben over hun leven? Hoe zorg je ervoor dat mensen niet in de problemen komen, doordat ze de regels niet begrijpen? Hoe zorg je voor passende huisvesting voor iedereen? Hoe ga je eenzaamheid tegen, waardoor psychische problemen vaak alleen maar verergeren? Met andere woorden: hoe zorgen we voor inclusieve, veerkrachtige wijken, waarin iedereen een plek heeft en op zijn of haar manier kan meedoen?

Het Congres Zorg in een Sociaal Sterke Wijk wil samen met u antwoorden geven op deze vragen. We kijken naar de mooie voorbeelden en goede initiatieven die er zijn en komen zo tot een schets van een sociaal sterke wijk.

We laten zien hoe je concrete stappen maakt door de leefwereld van mensen die hulp nodig hebben centraal te stellen. Hoe je het woonprobleem kunt verbeteren door er op een andere manier naar te kijken. Hoe je door kwetsbare mensen en hun naasten te ondersteunen meer betrokkenheid van hun eigen netwerk krijgt. Hoe je als gemeente je dienstverlening zo inricht, dat veel meer mensen het begrijpen. Hoe je mensen met een hulpvraag meer op maat kunt helpen als je hulpverleners meer de ruimte geeft. En hoe je beter gebruik kunt maken van wat er in de wijk aan potentie is.

Experts en sprekers vanuit verschillende disciplines bieden u handvatten en gaan met u in gesprek hierover. Zodat u vol inspiratie met praktijkgerichte kennis, ideeën en nieuwe contacten naar huis gaat. En er de dag erna mee aan de slag gaat.

Voor wie?

Mensen die werkzaam zijn bij ggz-instellingen, F)ACT teams, jeugd teams, teams voor ouderen, verslavingsinstellingen, sociale werk- en woonvoorzieningen, instellingen uit het sociaal domein zoals sociale wijk- en buurtteams, herstelacademies en andere initiatieven uit het sociaal domein. Maar ook verpleegkundig specialisten GGz, POH’s, transfer- en wijkverpleegkundigen, zorgmakelaars, schuldhulpverleners en vertegenwoordigers van patiënten- en mantelzorgorganisaties.