Waarom dit congres?

Waarom dit Congres?

Voor dit congres over de financiering van preventie hebben zeer prominente partijen op dit gebied; GGD GHOR, Alles is Gezondheid (AIG), de SER, Federatie voor Gezondheid en de Guus Schrijvers Academie de handen ineen geslagen, om in één congresdag overzicht te krijgen over waar de financiering van preventie op zowel nationaal als regionaal niveau staat. Wat de laatste ontwikkelingen zijn, kansen zijn, maar ook bedreigingen zijn. We vinden allemaal preventie belangrijk, maar wie toont leiderschap? Hebben zorgverzekeraars verantwoordelijkheid, als een soort van’ preventieplicht’ op dit gebied?  Of vormt Preventie een vanzelfsprekend onderdeel van de GGD en dient het uit algemene en gemeentelijke middelen gefinancierd te worden? En last but not least, wat wat mag van de burger zelf als burgerplicht op dit terrein worden verwacht?

Waar, wanneer en hoe?

Kom daarom op 26 November naar de Galgenwaard en denk, discussieer en doe mee over dit belangrijke fundament onder onze gezonde maatschappij, maar waarvan we altijd de neiging hebben om voor de kosten weg te willen duiken.