Waarom dit congres?

Op 12 december 2020 schreven de toezichthouders op de Nederlandse gezondheidszorg; de NZa en de IGJ, een brandbrief aan Minister Tamara van Ark met hun zorgen over de gevolgen voor kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van zorg als gevolg van de aanhoudend hoge, en zelfs stijgende, COVID-druk. Deze zorgen richten zich op het op niveau houden van de acute, semi-acute en kritisch planbare zorg (zorg die binnen zes weken geleverd moet worden om gezondheidsschade te voorkomen). De Nza trekt deze conclusies op basis van de data die ziekenhuizen aanleveren in het Zorgbeeldportaal en de IGJ op basis van eigen kwalitatieve observaties.

Hiermee is een nieuwe mijlpaal bereik in de ‘slow motion ramp’ die in de media wordt aangeduid als het uitstellen (uitvallen) van reguliere zorg als gevolg van de Covid pandemie. Het gaat hier nog om topje van ijsberg.

Immers, de 4000 kankerdiagnoses die in 2020 niet zijn gesteld (bron IKNL) door het uitstellen van een bezoek aan een arts, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en het afschalen van de zorg vanwege de coronacrisis, vallen niet onder deze zorg. Ook cardiologen zagen, met name tijdens de eerste golf, een duidelijke afname in het aantal hartinfarcten en neurologen zagen veel beroertes te laat komen doordat ouderen in quarantaine zaten.

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft het RIVM het rapport opgesteld: Impact van de eerste COVID-19 golf op de reguliere zorg en gezondheid. In dit rapport wordt de schatting gemaakt dat alleen al binnen de medisch specialistische zorg de uitgestelde behandelingen minimaal 50.000 gezonde levensjaren (overeenkomend met ruim 600 levens) kosten.

Het is evident dat dit probleem van ongekende omvang bijna niemand voor het uitbreken van de Covid pandemie voor mogelijk had gehouden. Dat de ziekenhuizen ‘VOL’ moeten verkopen, ‘UITVERKOCHT’of “SOLD-OUT” op de affiches hebben staan is, in onze westerse wereld, haast net zo ondenkbaar als dat supermarkten, het internet of vakantie ophouden te bestaan.

Hoor 20 mei aanstaande op dit congres hoe zowel Internationale als Nationale ziekenhuisbestuurders dit probleem hebben ervaren, hoe en wanneer zij denken de achterstanden in de reguliere ziekenhuiszorg te hebben weggewerkt, wat zij daarvoor nodig hebben en welke maatregelen genomen moeten worden om dit in de toekomst, tijdens een ramp of een pandemie, te voorkomen.

Het congres vindt plaats op locatie in Galgenwaard en zal ‘Blended;’ van opzet zijn. Dat betekent dat, binnen de dan geldende Covid regels, een aantal mensen fysiek op locatie aanwezig zullen zijn en dat  daarnaast ook online deelgenomen kan worden.