Waarom dit congres?

Waarom dit congres over Innovaties in de  COPD-zorg?

Er zijn twee redenen voor de Guus Schrijvers Academie om dit congres te organiseren: inhoudelijke argumenten en goede ervaringen.  Allereerst komt de inhoud aanbod.

De inhoudelijke urgentie van dit congres

In 2019 hadden 584.600 mensen COPD (chronische bronchitis en/of emfyseem): 291.400 mannen en 293.200 vrouwen (33,8 per 1.000 mannen en 33,6 per 1.000 vrouwen). In 2019 kwamen er 24.500 nieuwe patiënten met emfyseem bij (12.300 mannen en 12.200 vrouwen). Het aantal nieuwe gevallen van chronische bronchitis was 8.900 (4.300 mannen en 4.700 vrouwen). Deze schattingen zijn gebaseerd op de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. In de CBS-Gezondheidsenquête gaf 4,3% van de ondervraagden aan dat zij en/of hun kind in 2019 COPD-klachten hebben gehad. Dit percentage is hoger dan de jaarprevalentie op basis van registratie door de huisarts. Daarvoor zijn ten minste drie verklaringen: Niet alle patiënten met chronische hoestklachten, slijm opgeven en kortademigheid komen bij de huisarts. Patiënten met luchtwegobstructie kunnen langzaam gewend zijn geraakt aan de benauwdheid en/of hun leven hierop hebben aangepast. Niet alle gevallen van COPD worden door de huisarts (meteen) onderkend.

Inhoudelijke ontwikkelingen

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met COPD (jaarprevalentie) in de periode 2018-2040 naar verwachting met 31% stijgen. Dat komt neer op ongeveer 1,4 procent per jaar. De verwachte stijging bedraagt 37% voor mannen en 26% voor vrouwen.  Regio’s met een lage sterfte aan COPD zijn geconcentreerd in het westen van het Land. Het laagste sterftecijfer aan COPD is geregistreerd in de regio’s Zeeland en Zuid-Holland-Zuid. In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio’s  Twente en Groningen het hoogste sterftecijfer aan COPD gemeld.

De laatste jaren vindt substitutie plaats van  copd-zorg van longartsen naar huisartsen. Hierdoor stijgt het aantal patiënten met zwaardere vormen van COPD in de eerste lijn. Telemonitoring verkleint meer en meer de noodzaak van een spoedopname in het ziekenhuis vanwege een exacerbatie, vooral de deze zorg-op-afstand leidt tot eerder ingrijpen een preventie van de benauwdheidsaanval. Daarnaast krijgt de gezondheidsvoorlichting  van patiënten met COPD meer aandacht.

De groei van de COPD-zorg in de eerste lijn, de toenemende consultatie van longartsen door huisartsen, de nieuw rol van COP)D-verpleegkundigen, dit alles noodzaakt tot het jaarlijks houden van een congres over  van recente ontwikkelingen zowel bij collega’s als bij onderzoeksinstituten en ontwerpers van software applicaties.

Goede ervaringen met COPD congressen

Gedurende de jaren 1999 – 2017 floreerden in Nederland jaarlijkse congressen over beschikbaar. vernieuwingen in de COPD-zorg. Vele verpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen en longartsen ontmoetten elkaar toen over substitutie  van specialistische zorg naar de eerste lijn en over het bevorderen van zelfmanagement door patiënten en hun familie. Pril waren de projecten met telemonitoring. Indrukwekkend waren voordrachten over nieuwe therapieën en geneesmiddelen.

Door omstandigheden kwam het de afgelopen jaren er niet van om jaarlijks dit congres te continueren.  Maar dit jaar is het weer raak. De Guus Schrijvers Academie  doet een poging om op 25 maart a.s. vele beroepsbeoefenaren in de zorg aan COPD-patiënten bij een te brengen op een interprofessioneel congres in het Stadion Galgenwaard te Utrecht.

Waar gaat het COPD congres dit jaar over?

Nieuw ten opzichte van vroeger zijn de volgende inhoudelijk, urgente  onderwerpen.

 • Centraal staan overzichtsvoordrachten van enkele experts waarmee congresdeelnemers zich zelf kunnen toetsen: loop ik voor op de algemene innovatieve ontwikkelingen of loop ik achter?
 • Van oudsher loopt Canada voor met haar COPD-zorg op Nederland. Een hoogleraar uit Quebec geeft aan of dat nog steeds zo is. De organisatoren verwachten dat over de hele linie Nederland kan tippen aan de zorg in het buitenland. En toch zijn er ook in Canada boeiende uitgerijpte programma’s met telemonitoring   Die kwamen daar eerder op gang vanwege de veel langere fysieke afstanden en koude maanden aldaar.
 • Er komen vele flitspresentaties aan de orde waarin jouw collega’s projecten presenteren waarop zij trots zijn.  Vaak zijn hun tips gemakkelijker over te nemen dan goede projecten uit een land als Canada met andere wetgeving en betaalmodellen.
 • Een inhoudelijke discussie over de toekomst van eHealth. Gaat die zich vooral  focussen op  leefstijl beïnvloeding (stoppen-met-roken!) of op dagelijkse telemonitoring van vitale lichaamswaarden.
 • Tenslotte, ook COPD-patiënten met hun longklachten hadden last van de Covid-19 pandemie. Wat leerden  zij? Was beeldbellen inderdaad een goed alternatief voor fysieke consulten?

Onderwerpen

 • Het congres op 25 maart is in het stadion Galgenwaard te Utrecht.
 • Sprekers in het programma gebruiken hun tijd voor tweederde voor hun eigen verhaal en voor eenderde om vragen te beantwoorden.
 • Voor de meeste beroepen hebben wij accreditering aangevraagd. Vraag dit voor uw beroepsgroep na op secretariaat@guusschrijvers.nl
 • Om de voordrachten te volgen heb je een paar jaar ervaring nodig met de zorg aan mensen met COPD.
 • Het congres is interessant voor zorgprofessionals en patiëntvertegenwoordigers en voor anderen die COPD-zorg zijn geïnteresseerd zoals zorginkopers, software bouwers, managers en organisatie-adviseurs.

Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit.

 • Drie overzichtsverhalen die congresdeelnemers informeren over lopende en toekomstige ontwikkelingen. Dit zijn de voordrachten van Alex van ’t Hul (voorzitter COPD-net Radboud UMC), Frits Franssen (longarts te Maastricht en Jiska Snoeck-Stroband, voorzitter van de kaderhuisartsen COPD
 • Een internationale spreker, prof. Jean Bourbeau, die een overzicht biedt over COPD-zorg in Canada. Dit land loopt voor in de ontwikkeling van telemonitoring.
 • Twee voordrachten over palliatieve zorg voor mensen met COPD. Deze voordrachten betreffen een COPD-huis in Eindhoven en een COPD-programma in Zuid Limburg.
 • Vele flitsers die trots zijn op hun eigen nieuwe project, software applicatie , artikel of proefschrift.

Kortom, op dit interprofessionele congres kan iedere professional veel kennis ophalen en delen.

 

Zie voor details het programma. Kom en doe inspiratie en  kennis op en deel je ervaringen met collega’s.