Waarom dit congres?

Waarom dit congres?

Er zijn drie redenen om 22ste het interprofessionele en nationale congres over acute zorg voor professionals, beleidsmakers en onderzoekers bij te wonen: kennis verwerven, ervaringen delen en inzichten aanscherpen of nuanceren.

Nieuwe kennis verwerven bij onderzoekers

Onderzoekers doen verslag over hun recent uitgekomen studies. Deze betreffen onder meer het niet telefonisch maar digitaal melden van acute incidenten, het verkorten van wachttijden met kunstmatige intelligentie, het thuis behandelen van Covid-19 patiënten, corona en niet behandeld letsel omdat patiënten thuis bleven en over- en ondertriage om de meldkamer ambulancezorg.

Aan de orde komen de resultaten en niet de methoden van onderzoek. Wij gaan ervan uit dat deze laatste al aan de orde zijn geweest in wetenschappelijke kring of bij de redacties van wetenschappelijke tijdschriften waarin de onderzoekers oorspronkelijk publiceerden. Op dit congres schetsen zij de betekenis van hun onderzoeksresultaten voor professionals en beleidsmakers. Als hun studie een lokale zorgvernieuwing betreft, gaan ze in op de vraag hoe hun zorginnovatie elders het gemakkelijkste is in te voeren.

Drie weken voorafgaande aan de congresdatum verspreid prof.dr. Guus Schrijvers een podcast en een webcast over ontwikkelingen in de acute zorg sinds 1997, toen voor het eerst sprake was van samenwerking tussen zorgaanbieders. In dat jaar kwamen de traumacentra tot stand. Met behulp van dit online college streeft deze oud-hoogleraar na, dat alle congresdeelnemers gelijke kennis hebben van (oorzaken van) ontwikkelingen tot nu toe.

Ervaringen delen door professionals

In een breed verspreide oproep vroegen wij om professionals die ervaringen over hun werk wilden delen. Dat is verrassend goed gelukt. De ervaringen betreffen human resource management bij personeelsschaarste in de acute zorg tijdens en na de corona pandemie; de voortgang met regionale centra voor coördinatie van acute zorg; Het werken met vaste teams op de huisartsenpost; de nieuwe taken van het Rode Kruis tijdens de corona-pandemie en het scheiden van hoog- en laagcomplexe zorg.

Inzichten aanscherpen of nuanceren dankzij beleidsmakers

In de komende jaren zullen tal van beleidsvraagstukken voor de acute zorg bestaan;

  • Wellicht op de congresdatum van 26 november een coalitie akkoord van de nieuw regering. Dat bevat ongetwijfeld opmerkingen over acute zorg na de corona-crisis
  • Er ligt sinds medio juni een algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) gereed die de taken van de ROAZ’en versterkt en de Directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheidsregio’s daarbinnen een positie geeft. Gaan de GHOR- en de ROAZ-regio’s samenwerken?
  • De Wet Veilgheidsregio’s gaat op de schop, aldus de minister van Binnenlandse zaken Grappenhaus. Maar de nieuwe regering moet maar beslissen, wat er gaat veranderen. Wat betekent dit voor de ambulancezorg die nauw verknoopt is met de veiligheidsregio’s? Wat ligt voor de hand?
  • En als het niet lukt om het tekort aan professionals op te lossen, wat moeten leidinggevenden dan doen? Blijven improviseren? De triage van nieuwe spoedpatiënten aanscherpen?

Op deze vraagstukken gaan enkele inleiders, afkomstig uit beleidsgremia in. Weet dat ook zij zoekende zijn. Graag debatteren zij met jou plenair of in de wandelgangen van het prachtige Stadion Galgenwaard waar het congres plaatsvindt.

Kennis verwerven, ervaringen delen en inzichten aanscherpen: het zijn bekende, formele, doelstellingen voor onze congressen.