Waarom dit congres?

Waarom dit congres?

Er loopt al veel aan samenwerking in Nederland om onze gezondheid te bevorderen. Denk aan de lokale preventieakkoorden of gezonde regio’s van de academische ziekenhuizen. Ondanks dit goede begin moet er nog veel meer gebeuren.

Goede gezondheid kan alleen als over de lijnen van de zorg en overheden heen wordt samengewerkt. Want langer leven is fijn, maar niet als dit langer leven in ongezondheid betekent.

Door dit besef verschuift de focus, die traditioneel gericht is op gezondheidszorg, naar de nieuwe focus gericht op een gezonde samenleving. Dat vraagt van alle partijen wel een verandering in de sturing en uitvoering.

Er is grote consensus onder beleidsmakers over wat we moeten doen: samenwerken, gerichte financiering, duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en goede professionals die gezondheid centraal stellen. Maar uitvoerbaarheid is een belangrijk aspect van beleid.

Hoe gaan we van gezond beleid naar gezonde uitvoering? Inmiddels hebben we bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie geleerd dat de te beschermen mens c.q. burger c.q. doelgroep, zelf misschien wel de belangrijkste schakel vormt om alle maatregelen en goede voorvoornemens, op weg naar een gezonde generatie, ook succesvol te laten zijn!