Programma Acute Zorg; Het 23ste Nationale Spoedzorg Congres

17 november 2022 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:15

Welkomswoord door de Dagvoorzitter

Arold Reusken
Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

Arold Reusken

Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

09:30

De stand van zaken met het overheidsbeleid in de acute zorg

Ernst Kuipers
Minister van Volksgezondheid

Ernst Kuipers

Minister van Volksgezondheid

10:00

Personeelstekorten, digitalisering en geografische concentratie en hun samenhang in de acute zorg

Mark Kramer
Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg
Lid RvB Amsterdam UMC

Mark Kramer

Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg
Lid RvB Amsterdam UMC

10:30

Acute zorg is ook chronische zorg

“Acute zorg is netwerkzorg” en “acute zorg is ook chronische zorg”. Twee statements uit het recent opgestelde en gepubliceerde Visiedocument Acute zorg van de bij acute zorg betrokken wetenschappelijke verenigingen van de Federatie Medisch Specialisten (Federatie). Het visiedocument biedt inzicht in de ambities van de medisch specialistische acute zorg. Er zijn vier groepen patiënten met een kenmerkende acute zorgvraag beschreven die elk om een andere invulling van de acute zorg vragen.

  1. Patiënten met chronische aandoeningen meet een plotselinge verergering van hun aandoeningen
  2. Ongedifferentieerd acute hulpvraag waarvan niet onmiddellijk de ernst is vast te stellen
  3. Niet-gecompliceerd letsel
  4. Zorg voor patiënten met multitrauma, een hartinfarct, CVA of andere complexe medische hulpvragen.

De beschrijving van verschillende patiëntgroepen helpt in het denken over de aard en complexiteit van de acute zorgvraag in de medisch specialistische zorg en mogelijk ook binnen andere zorgdomeinen. De spreker licht de patiëntgroepen en de specifieke zorgbehoefte nader toe en zal daarmee ook uitleggen waarom acute zorg netwerkzorg én chronische zorg is.

 

Karel Hulsewé
Bestuurslid Federatie Medisch Specialisten
Thorax- en gastro-intestinaal chirurg en Lid Bestuursraad Zuyderland ziekenhuis.

Karel Hulsewé

Bestuurslid Federatie Medisch Specialisten
Thorax- en gastro-intestinaal chirurg en Lid Bestuursraad Zuyderland ziekenhuis.

11:00

Koffie- en theepauze

Met netwerkmogelijkheden

11:30

Plenaire ronde 1; Pitches over goede voorbeelden om het personeelstekort kleiner te maken.

Wij nodigen professionals, leidinggevenden, beleidsmakers en onderzoekers uit zich aan te melden met ideeën, projecten, onderzoeken of goede voorbeelden die bijdragen aan terugdringing van het personeelstekort. De sprekers houden een korte presentatie, beantwoorden vragen en gaan vervolgens in dialoog met de deelnemers in de zaal. Interesse om een presentatie te houden? Lees dan hier meer.

 

12:10

Netwerk lunch

13:00

De acute ouderenzorg is in opkomst

In tal van ROAZ- en zorgkantoorregio’s is acute ouderenzorg in opkomst. Dat vindt plaats onder termen als acute wijkverpleging, multidisciplinaire opvang van verwarde ouderen op de SEH, valpoli’s in ziekenhuizen en spoedopnamen in verpleeghuizen en Eerstelijns Verblijf Hoog- en Laag-Complex. Tijdens de pandemie kreeg de acute ouderenzorg mede vorm in de RONAZ: het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg. Op al deze ontwikkelingen blikt Bianca Buurman terug en vooruit. Zij reikt tips aan voor alwie in de regio’s acute ouderenzorg wil verbeteren.

Bianca Buurman
Voorzitter V&VN
Hoogleraar Acute Ouderenzorg, Amsterdam UMC

Bianca Buurman

Voorzitter V&VN
Hoogleraar Acute Ouderenzorg, Amsterdam UMC

13:30

Plenaire ronde 2; Pitches over goede voorbeelden van digitalisering die kwaliteit van zorg verbeteren.

Wij nodigen professionals, leidinggevenden, beleidsmakers en onderzoekers uit zich aan te melden met ideeën, projecten, onderzoeken of goede voorbeelden rond digitalisering. De sprekers houden een korte presentatie, beantwoorden vragen en gaan vervolgens in dialoog met de deelnemers in de zaal. Interesse om een presentatie te houden? Lees dan hier meer.

 

14:00

Plenaire ronde 3; Pitches over goede voorbeelden van regionale taakverdeling in aanbod van specifieke vormen van acute zorg

Wij nodigen professionals, leidinggevenden, beleidsmakers en onderzoekers uit zich aan te melden met ideeën, projecten, onderzoeken of goede voorbeelden rond regionale samenwerking en coördinatie van acute zorg. Goede voorbeelden kunnen ook alleen de ANW diensten, of bijvoorbeeld acute ggz of acute wijkverpleging betreffen. De sprekers houden een korte presentatie, beantwoorden vragen en gaan vervolgens in dialoog met de deelnemers in de zaal. Interesse om een presentatie te houden? Lees dan hier meer.

14:40

Pauze

Met netwerkmogelijkheden

15:00

Open podium

Tijdens deze twintig minuten komt een actuele ontwikkeling aan bod die in het najaar van 2022 massa mediale aandacht trekt. De congrescommissie nodigt een spreker uit die hierbij intensief betrokken is. Deze ontwikkeling kan gaan over ene van de drie congresthema’s.  Deze kan ook liggen op het terrein van een nieuwe corona-uitbraak, een recente acute calamiteit of over  een politiek incident over acute zorg dat aandacht trekt.

15:20

Afsluitende discussie

Edwin Velzel is organisatie-adviseur op het gebied van  verandermanagement en geeft antwoord op de vraag over de beste regionale en nationale veranderingsstrategie om arbeidstekorten te verkleinen, digitalisering te versnellen en voor goede regionale  taakverdeling draagvlak te vinden.  Velzel speelt een leidende rol bij de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord (IZA), ontwierp een regionale structuur voor de eerstelijn en leidde jarenlang informatiseringsprocessen.

Edwin Velzel
CEO, PGGM

Edwin Velzel

CEO, PGGM

16:00

Afsluiting en uitloop

16:15

Netwerk borrel

17:00

Einde congres