Programma Congres jeugdzorg 'Vroeg begonnen, veel gewonnen!'

17 mei 2019 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:45

Ontvangst en inschrijving

09:15

Welkomstwoord door dagvoorzitter Annemiek van Woudenberg

Een aantal opmerkingen vooraf:

  • Aan het eind van de voordrachten van de plenaire sprekers is er tijd voor vragen en discussie.
  • Bij de parallelsessies gaat het om interactieve kennisoverdracht. De Standaard opbouw is: (1) Kennis maken met elkaar (2) Kennisoverdracht door de expert en (3) Beantwoorden van de vraag: kun je de aangereikte kennis toepassen in je eigen werkomgeving?
  • Workshops bieden het oefenen en uitwisselen van vaardigheden onder leiding van een coach. De workshop hebben vooral het karakter van een opfriscursus en het uitwisselen van ervaringen.
  • Alle sprekers sluiten hun voordracht af met drie concrete tips aan de congresdeelnemers. Tijdens de afsluitende discussie komen deze aan bod. De tips worden opgesplitst in tips voor de korte- en de lange termijn.
Annemiek van Woudenberg
Directeur, arts Maatschappij en Gezondheid
De JeugdZaak

Annemiek van Woudenberg

Directeur, arts Maatschappij en Gezondheid
De JeugdZaak

09:30

Wat valt er te winnen door hulp bijtijds in te zetten?

Hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid Tessa Rosenboom is auteur van het veelbesproken boek De Eerste Duizend Dagen. Zij begint met een kort overzicht van de belangrijkste conclusies uit dit boek. Vervolgens gaat zij in op de aangrijpingspunten voor screening, diagnostiek en hulpverlening. Zij eindigt met een aantal tips aan professionals en beleidsmakers in de zorg voor de eerste duizend levensdagen van een kind.

Tessa Roseboom
Hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid
Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA)

Tessa Roseboom

Hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid
Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA)

10:00

Wat levert preventief jeugdbeleid op in Tilburg?

Tilburg is niet voor niets experimenteergemeente in het actieprogramma Kansrijke start. Want op jonge leeftijd leggen we de basis voor de versterking van het welzijn, de gezondheid en de kansen van kinderen. Waarom steekt deze gemeente zijn jeugdbeleid meer preventief in? Hoe doen zij dat? Wat vraag dat van een gemeente en haar partners? En welke resultaten levert dat op? Marcelle Hendrickx vertelt gepassioneerd over de Tilburgse aanpak.

Marcelle Hendrickx
Wethouder
Gemeente Tilburg

Marcelle Hendrickx

Wethouder
Gemeente Tilburg

10:30

Hoe geef je alle kinderen een kansrijke start?

Voor alle opgroeiende kinderen en alle moeilijkheden die er mogelijk kunnen komen geldt: vroeg begonnen is veel gewonnen. Of het nu om een blakende baby, een huilbaby of een dwarse peuter gaat. Mascha Kamphuis vertelt hoe professionals en beleidsmakers samen met ouders handen en voeten kunnen geven aan een kansrijke start. Onderbouwd, praktisch en uitdagend.

Mascha Kamphuis
Medisch directeur, oud-voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland
Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling

Mascha Kamphuis

Medisch directeur, oud-voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland
Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling

11:00

Koffie- en theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

11:30

Parallelsessies en workshops ronde A

Van 11.30 tot 12.30 uur kun je kiezen uit een van de vier onderstaande sessies en workshops. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Jouw eigen inbreng staat hierbij centraal. In een workshop train je vaardigheden aan de hand van casuïstiek. Aanmelden voor sessies of workshops kan bij binnenkomst vanaf 08.45 uur.

Sessie 1: Wil ik mijn kind nog wel (zo vroeg) laten vaccineren?

Infecties voorkomen door je kind te laten inenten. Jarenlang was dat voor bijna geen enkele ouder een vraag. Inmiddels wordt daar vaak heel anders over gedacht en gevoeld. Wat leert ons dit over preventie en de rol van ouders?

In het kader van haar afstudeeronderzoek als arts M&G sprak Eveline Vlaanderen met ouders die vaccinatie weigeren. Wat beweegt hen? Eveline vertelt hoe ouders werkelijk denken en voelen. En hoe je als gemeente of professional daarmee om kan gaan. Met dit onderzoek won ze de Marie-Louise Essink-Bot prijs 2018. Zij is lid van de vaste commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad.

Eveline Vlaanderen
Arts M&G, lid Commissie Vaccinaties Gezondheidsraad
GGD Zaanstreek & Waterland

Eveline Vlaanderen

Arts M&G, lid Commissie Vaccinaties Gezondheidsraad
GGD Zaanstreek & Waterland


Sessie 2: Huis van het Kind in Vlaanderen is er vroeg bij

Het Vlaamse CJG ondersteunt ouders vanaf het begin: van conceptie en geboorte tot ouderschap. Hoe kun je er zo vroeg mogelijk bij zijn? Hoe pakt het Huis van het Kind dat ( samen met anderen) aan? Wie bereik je daarmee? Wat levert het (aanstaande) ouders op? En waarin verschilt de Antwerpse aanpak met die in Nederland?

Veerle Decorte
Coördinator
Expertisecentrum Kraamzorg Antwerpen

Veerle Decorte

Coördinator
Expertisecentrum Kraamzorg Antwerpen

Wannes Blondeel
Programmamanager
Huizen van het Kind

Wannes Blondeel

Programmamanager
Huizen van het Kind


Sessie 3: Tien jaar ploeteren voor Sociale Verloskunde; Moeders van Rotterdam

Het programma ‘Moeders van Rotterdam’ richt zich op kwetsbare zwangere vrouwen in Rotterdam. Met ‘kwetsbaar’ wordt bedoeld dat deze vrouwen veel stress ervaren, te maken hebben met sociale problematiek en zelfstandig niet uit hun problematische situatie kunnen komen. Het doel van dit project is om de kans op een gezonde zwangerschap en een veilige kraamperiode met een goede start voor het kind te vergroten.

Het project heeft als missie: het versterken van het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van moeders. Die missie paste goed bij de lokale opvoedingsondersteuning van de gemeente Rotterdam. Op dit moment loopt er een onderzoek met de vraag of de aanpak van dit project effectief is.

Hanneke de Graaf maakt zich al jaren sterk om de sociale verloskunde van de grond te krijgen en te houden. In haar sessie gaat zij in op de voorgeschiedenis, de betekenis en de implementatie van Moeders voor Rotterdam en op de inzet van het onderzoek. Aan het einde van de sessie geeft zij tips aan deelnemers die ook vorm willen geven aan de sociale verloskunde.

Hanneke de Graaf
Onderzoeker programma Moeders van Rotterdam
Erasmus MC

Hanneke de Graaf

Onderzoeker programma Moeders van Rotterdam
Erasmus MC


Sessie 4: Bekostiging van een kansrijke start: wat is het juiste verdienmodel?

STBN helpt VSV’s, en werkers en organisaties in de geboortezorg met samenwerken, slim organiseren en het realiseren van vernieuwingen. Maar ook met het opzetten van centra, zoals geboortecentra en pre-natale screeningscentra. Een van haar recente projecten is het realiseren van integrale bekostiging van een Verloskundig Samenwerkingsverband. Dit betekent dat de samenwerkende organisaties gemeenschappelijk verantwoordelijkheid nemen. Zo maken zij gezamenlijk afspraken met de zorgverzekeraars over de zorg die zij verlenen (en de prijs van hun integrale zorgprestaties). Zij gaan zelf bepalen hoe dit geld wordt besteed en verdeeld.

De huidige bekostiging staat verdere samenwerking en innovaties vaak in de weg. Integrale bekostiging biedt kansen, maar de praktijk is ook weerbarstig. Wat leren we van de ervaringen in de geboortezorg? Welke samenwerkingsvormen in de JGZ of welke nieuwe interventies kunnen baat hebben bij een integrale bekostiging? Gezondheidseconoom Guus Schrijvers en Anneke Dantuma, Adjunct-directeur Stichting STBN doen verslag en leggen deelnemers aan hun sessie enkele actuele vragen voor.

Anneke Dantuma
Adjunct-directeur
STBN

Anneke Dantuma

Adjunct-directeur
STBN

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.

12:30

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

13:15

Flitspresentaties

Vier flitspresentaties met nieuwe ontwikkelingen en goede voorbeelden om de kansen van kinderen in de eerste duizend levensdagen te vergroten. Na een korte voordracht door de flitspresentator is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan. 

Flitspresentatie 1: Jeugdhulp op het goede pad

Wat gaat goed en wat kan beter in de hulpverlening aan de allerkleinsten en hun ouders? De afgelopen twaalf jaar stonden vooral in het teken van herstructurering, reorganisatie en bezuinigingen. Zijn er onder de radar toch boeiende inhoudelijke innovaties tot stand gekomen? Prof. Jo Hermanns ontwierp in 2007 de Centra voor Jeugd en Gezin. Hij blikt kort terug en kijkt vooruit. Hermanns is positief gestemd: een aantal recente innovaties pakken goed uit in de praktijk.

Jo Hermanns
Emeritus hoogleraar Opvoedkunde, onafhankelijk adviseur jeugdbeleid en jeugdhulp
Universiteit van Amsterdam

Jo Hermanns

Emeritus hoogleraar Opvoedkunde, onafhankelijk adviseur jeugdbeleid en jeugdhulp
Universiteit van Amsterdam


Flitspresentatie 2: Gemeenten aan de slag met opvoeden en ouderschap

Er is geen enkele periode waarin (aanstaande) ouders ontvankelijker zijn voor informatie en kennis over opvoeden en ouderschap dan in de eerste 1.000 dagen. Het is tevens de periode waarin (aanstaande) ouders het meest onzeker zijn en veel (praktische) vragen hebben. Laagdrempelige steun is dan ook belangrijk om het zelfvertrouwen en de eigen kracht van gezinnen te versterken. Het Nederlands Jeugdinstituut presenteert vijf tips van gemeenten om laagdrempelige en daadkrachtige steun bij opvoeden en ouderschap te realiseren.

Su'en Verweij-Kwok
Adviseur
Nederlands Jeugdinstituut

Su'en Verweij-Kwok

Adviseur
Nederlands Jeugdinstituut

Esther van Beekhoven
Projectmedewerker
Nederlands Jeugdinstituut

Esther van Beekhoven

Projectmedewerker
Nederlands Jeugdinstituut


Flitspresentatie 3: De preventiematrix

Door de transitie van taken van de rijksoverheid naar gemeenten, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van veel wetten. Zij zijn daarbij op zoek naar manieren om invulling te geven aan een duurzaam preventiebeleid. Een landelijke werkgroep ontwikkelde een concrete aanpak daarvoor: de preventiematrix.

De preventiematrix helpt bij het in- en overzichtelijk maken van activiteiten en interventies die er in een gemeente zijn voor verschillende doelgroepen. Daarbij wordt meteen duidelijk welke onderwerpen of doelgroepen nog aandacht nodig hebben. De matrix kan op verschillende manieren worden gebruikt door gemeenten en/of professionals, eventueel samen met burgers.

Marga Beckers
Adviseur
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Flitspresentatie 4: CenteringPregnancy

In Nederland bestaat verloskundige zorg tijdens de zwangerschap doorgaans uit een eerste individueel consult waar de anamnese wordt afgenomen, gevolgd door ongeveer twaalf korte, individuele consulten.  Dat kan ook anders: Bij CenteringPregnancy vinden de vervolgcontroles na het eerste individuele amanese-consult niet individueel, maar aan een groep zwangere vrouwen met een vergelijkbare zwangerschapsduur aangeboden. Tijdens zo’n sessie wordt de medische zorg, zoals controle van de bloeddruk en de groei van de baby gecombineerd met voorlichting, uitwisselen van kennis en ervaringen, het leren van gezondheidsvaardigheden en het stimuleren van onderlinge ondersteuning.

Elke groep zwangeren komt tien keer bij elkaar en wordt begeleid door twee vaste personen: een verloskundige en een andere professional uit de gezondheidszorg. De groepsbijeenkomsten duren veel langer (120 minuten) dan het gangbare individueel consult (gemiddeld 15 minuten). Daardoor heeft de zorgverlener meert tijd om de factoren te bespreken die van invloed zijn op de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind.

Katja van Groesen
Voorzitter
Centering Pregnancy

Katja van Groesen

Voorzitter
Centering Pregnancy


14:20

Parallelsessies en workshops ronde B

Van 14.20 tot 15.20 uur kun je kiezen uit een van de vier onderstaande sessies en workshops. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Jouw eigen inbreng staat hierbij centraal. In een workshop train je vaardigheden aan de hand van casuïstiek. Aanmelden voor sessies of workshops kan bij binnenkomst vanaf 08.45 uur.

Sessie 5: SPARK: vroegtijdig in gesprek met ouders

Met het gebruik van SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids) worden opvoed- en opgroeiproblemen eerder gesignaleerd door ouders en door JGZ-professionals. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Ingrid Staal. Risico’s worden eerder herkend en er zijn minder verschillen tussen professionals bij het vroegsignaleren. Ook sluiten vervolgacties beter aan bij de behoeften van ouders. De zorgen en zorgbehoeften van ouders worden op gestructureerde wijze gemeten. De jeugdverpleegkundige bespreekt met ouders van peuters verschillende domeinen en vraagt of zij vragen hebben, problemen ervaren of behoeft aan ondersteuning hebben. De jeugdverpleegkundige maakt ook zelf een inschatting van de ondersteuningsbehoefte en van het risico op opvoed- en opgroeiproblemen.

SPARK is oorspronkelijk ontworpen voor kleuters van 18 maanden oud. Nu zijn er voor tal van leeftijden interactieve SPARK-vragenlijsten ontwikkeld, die zowel het gesprek leiden als data vastleggen. Ingrid Staal geeft in deze sessie een overzicht van de nieuwste SPARK innovaties.

Ingrid Staal
Projectleider innovatie en academisering JGZ
GGD Zeeland

Ingrid Staal

Projectleider innovatie en academisering JGZ
GGD Zeeland


Sessie 6: PinkCloud: van partnerschap naar ouderschap

Misschien wel het belangrijkste moment van je leven is het krijgen van een kind. PinkCloud geeft ouders voorlichting en hulp bij het ouderschap in de tropenjaren. In 4 jaar tijd hebben ze een online cursus ontwikkeld, getest en wetenschappelijk onderzocht, de politiek wakker geschud en de JGZ achter zich geschaard. Via de nieuwste wetenschappelijke inzichten en innovatieve technologie willen ze bereiken dat ouders beter gaan samenwerken en meer kunnen genieten van hun gezin.

PinkCloud wordt al door meer dan 40 gemeenten ingekocht om preventief sterk ouderschap te ontwikkelen. Neem zelf een voorproefje bij de (online) cursus die ouders samen doorlopen. En kom meer te weten over de wetenschappelijke onderbouwing en de resultaten van dit interessante initiatief.

Maarten van der Linde
Psycholoog, systeemtherapeut, oprichter PinkCloud
PinkCloud

Maarten van der Linde

Psycholoog, systeemtherapeut, oprichter PinkCloud
PinkCloud


Sessie 7: Preventie door huisartsen in Apeldoorn in samenwerking met het CJG

Het doel van CJG4kracht in Apeldoorn is om vrijwillige hulp aan huis voor gezinnen met vragen op diverse levensgebieden zo snel en zo effectief mogelijk toegankelijk te maken vanuit het CJG. Indicatiestelling vindt achteraf pas plaats. CJG4kracht heeft niet alleen de jeugdhulp een preventieve boost gegeven. Een uitvloeisel is ook, dat het CJG zich heeft verbonden aan de huisartsen-praktijken om daar al zo vroeg mogelijk de ondersteuning van ouders en kinderen op te pakken. Hoe werkt dit goede voorbeeld? En wat levert het op voor de kinderen, hun ouders, de huisarts, het CJG en de gemeente?

Saskia Blom
Bestuurder
Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

Saskia Blom

Bestuurder
Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

Martin Dieleman
Medisch Adviseur GGZ
Huisartsen Regio Apeldoorn

Martin Dieleman

Medisch Adviseur GGZ
Huisartsen Regio Apeldoorn


Sessie 8 (workshop): Tijdmachine: Hoe hadden we het kunnen voorkomen?

Van signaal naar actie
Pamela Jacobs doet onderzoek bij jongeren naar hun ervaringen in de residentiele jeugdhulp. Bij de meerderheid van de casussen denkt zij:  konden we maar terug in de tijd. En waarom heeft niemand aan de voorkant dit opgemerkt en/of opgepakt? Dan was het niet zo uit de hand gelopen….

Maar deze vragen lossen het probleem niet op. In de workshop gaat Pamela met de deelnemers brainstormen over:

  • De organisaties of functionarissen die een belangrijke rol (hadden) kunnen spelen bij vroegsignalering
  • Welke signalen zijn er opgevangen? Welke hadden opgevangen moeten worden?
  • De knelpunten in de praktijk: Welke zijn dat? Waarom lukt het niet?
  • Wat is nodig? Wat zijn de lessen voor de verschillende beroepsgroepen?

De workshop wordt gegeven door Pamela Jacobs en Annemiek van Woudenberg. Annemiek werkt sinds 1984  als jeugdarts. Zowel preventief als aan de voorkant.

Pamela Jacobs
Onderzoeker
De Jeugdzaak

Pamela Jacobs

Onderzoeker
De Jeugdzaak

Annemiek van Woudenberg
Directeur, arts Maatschappij en Gezondheid
De JeugdZaak

Annemiek van Woudenberg

Directeur, arts Maatschappij en Gezondheid
De JeugdZaak


15:20

Theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:50

Discussie, reflectie en afsluiting

Wat heeft u vandaag geleerd? Deze vraag staat centraal tijdens een interactief zaalgesprek onder leiding van Annemiek van Woudenberg. Daarnaast gaan we in discussie over de vraag wat professionals, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, wetenschappers en VWS kunnen doen om innovaties rond de eerste 1.000 dagen te stimuleren en te implementeren.

Het congres wordt in cabaretvorm afgesloten door Annemarie Koopman.

Annemiek van Woudenberg
Directeur, arts Maatschappij en Gezondheid
De JeugdZaak

Annemiek van Woudenberg

Directeur, arts Maatschappij en Gezondheid
De JeugdZaak

Annemarie Koopman
Cabaretiëre en trainingsacteur

Annemarie Koopman

Cabaretiëre en trainingsacteur

16:50

Afsluiting met een drankje

Gelegenheid om sprekers en collega’s te ontmoeten.

17:15

Einde congres