Programma Congres Ouderenzorg thuis na Corona

15 oktober 2020 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:45

Ontvangst en inschrijving

09:15

Opening door dagvoorzitter Stephan Hermsen

Stephan is bijna 20 jaren werkzaam in de zorg. Eerst als zorginkoper integrale zorg bij een zorgverzekeraar en daarna als expert persoonsgerichte zorg bij Vilans, kennisinstituut in de langdurige zorg. Hij is een verbinder en een innovator in de zorg.

Stephan Hermsen
Programmamanager Persoonsgerichte zorg
PoZoB

Stephan Hermsen

Programmamanager Persoonsgerichte zorg
PoZoB

09:30

Geeft het Coronavirus ouderenzorg een andere wending?

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de ouderenzorg? Gaat het regeerakkoord meer afstemming in de ouderenzorg brengen? Had het anders gekund met de verpleeghuiszorg? Gaat het coronavirus de ouderenzorg een heel andere wending geven?

Klik hier voor een toelichting op zijn presentatie.

Prof.dr. Robbert Huijsman
Hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Prof.dr. Robbert Huijsman

Hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

10:00

De oudere aan het woord

Wat wil de oudere zelf? Wat zijn wensen en perspectieven van de ouderen zelf. Hoe hebben de ouderen en hun organisaties de afwikkeling van de Coranacrisis ervaren? Is beeldbellen de toekomst? Wat is belangrijk in contact voor ouderen? Wat is de boodschap aan de politiek?

Atie Schipaanboord
Coördinator Public Affairs
ANBO

Atie Schipaanboord

Coördinator Public Affairs
ANBO

10:30

Danish design; Deense adviezen voor de ouderenzorg in Nederland

Prof. Rudi Westendorp volgt de ontwikkelingen in Denemarken op het gebied van de ouderenzorg. Wat kunnen we daarvan leren? Wat was de invloed van de Corona-crisis?

Klik hier voor een toelichting op zijn presentatie.

Prof.dr. Rudi Westendorp
Professor of Medicine at Old Age
Faculty of Health and Medical Sciences of the University of Copenhagen

Prof.dr. Rudi Westendorp

Professor of Medicine at Old Age
Faculty of Health and Medical Sciences of the University of Copenhagen

11:00

Koffie en thee pauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

11:30

Op zoek naar een optimale netwerk van integrale ouderenzorg

Onlangs verscheen het rapport ‘Netwerk integrale ouderenzorg’ van het RIVM. Daaruit blijkt dat er een grote diversiteit is in verschillende netwerken. Er is blijkbaar geen simpele antwoord, maar wat helpt dan wel?

In deze interactieve sessie verdiepen we graag het thema ‘Een netwerk als leernetwerk inrichten’. Een integraal netwerk organiseren lijkt logisch. Soms gaat het om meer structuur in de regio en soms om hele andere thema’s. Er zijn regionale netwerken waar rondom een gezamenlijke ambitie wordt samengewerkt en er zijn lokale netwerken waar ambities in concrete acties worden omgezet. In het praktijk blijkt netwerkzorg weerbarstig. Zo is samenwerking dynamisch. Is voor leren veiligheid nodig én benaderen verschillende partijen het vraagstuk vanuit hun eigen achtergrond.

Renske Neumann van InEen neemt ons kort eerst mee op beleidsniveau. Daarna gaat Denise Seelen in gesprek met een regio die actief is op het gebied van samenwerking rondom ouderenzorg.  Waardoor we hun ervaringen horen en in gesprek kunnen gaan over wat de volgende stappen in hun regio kunnen zijn.

Renske Neumann
Beleidsmedewerker multidisciplinaire en acute zorg
InEen

Renske Neumann

Beleidsmedewerker multidisciplinaire en acute zorg
InEen

Denise Seelen
Strategisch adviseur
Raedelijn

Denise Seelen

Strategisch adviseur
Raedelijn

12:00

Het belang van het bespreken van behandelwensen wanneer het als gevolg kan hebben dat je alleen op de IC komt te liggen…

De afgelopen jaren zijn op verschillende plekken PTO’s (Palliatief Toets Overleggen), naar voorbeeld van Farmacotherapeutische, in de praktijk gebracht. Een plek waar professionals overleg hebben over patiënten en het initiëren van een gesprek over behandelwensen tijdens de laatste levensfase. Hoe heet Corona deze werkwijze beïnvloed? Wat zijn de ervaringen? Wie voeren de gesprekken? Hoe hebben huisartsen en patiënten dit ervaren in gebieden die zwaar getroffen zijn door de Corona crisis. Stephan Hermsen interviewt in deze digitale sessie een huisarts en praktijkondersteuner.

Stephan Hermsen
Programmamanager Persoonsgerichte zorg
PoZoB

Stephan Hermsen

Programmamanager Persoonsgerichte zorg
PoZoB

Cora van der Velden
Huisarts, kaderhuisarts Ouderengeneeskunde, Stafarts kwetsbare ouderen Pozob

Cora van der Velden

Huisarts, kaderhuisarts Ouderengeneeskunde, Stafarts kwetsbare ouderen Pozob

12:30

Mantelzorg en digitale ondersteuning; ook in coronacrisis tijden

Bij de zorg rondom ouderen zijn mantelzorgers niet meer weg te denken; zowel bij thuiswonende ouderen als ouderen in verpleeghuizen. In de coronacrisis heeft digitale zorg een vogelvlucht genomen. Hoe kunnen deze digitale tools ondersteunend zijn voor deze mantelzorgers; zowel op het gebied van zorg als op het gebied van het behouden van de sociale contacten met ouderen. 

Johan van der Leeuw
Senior Adviseur Zorgtechnologie
Vilans, Kenniscentrum voor Langdurige Zorg

Johan van der Leeuw

Senior Adviseur Zorgtechnologie
Vilans, Kenniscentrum voor Langdurige Zorg

13:00

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

13:40

De taskforce Wonen-Zorg; actuele stand

De taskforce Wonen- Zorg onder voorzitterschap van de Nieuwegeinse wethouder Adriani is gevraag om de laatste stand van zaken te vertellen van de aanpak en beoogde resultaten van de taskforce?

Hans Adriani
Wethouder Financiën, Ruimtelijke ordening,Vergunningen, Wonen en Volkshuisvesting te Nieuwegein
en Lid VNG Commissie ruimte, wonen en mobiliteit

Hans Adriani

Wethouder Financiën, Ruimtelijke ordening,Vergunningen, Wonen en Volkshuisvesting te Nieuwegein
en Lid VNG Commissie ruimte, wonen en mobiliteit

14:10

Ouderenzorg thuis in een dunbevolkt gebied.

Hoe gaat de zorg in een dunbevolkt gebied? Hoe verloopt die samenwerking? Wat heeft een huisarts en zijn partners nodig om de zorg voor ouderen te organiseren in een krimpgebied? Wat zijn de negatieve gevolgen van “individuele” belangen van organisaties die zich door financiering laten leiden?

Zie ook hier.

Guus Jaspar
Huisarts
Lid LHV bestuur

Guus Jaspar

Huisarts
Lid LHV bestuur

14:40

De rol van de apotheker in de moderne ouderenzorg thuis.

De apotheker is verantwoordelijk voor de belangrijkste interventie in huidige gezondheidszorg: geneesmiddelen. Niet alleen voor het afleveren, maar juist voor het goede gebruik ervan.

Om hiervoor te zorgen moet er worden samengewerkt met andere zorgverleners. Zoals de huisarts en dewijkverpleegkundige. En ook zeker met de patiënt zelf.

Door iedereen zijn eigen kennis en vaardigheden goed in te laten zetten kunnen we problemen als polyfarmacie, therapietrouw en pijnbestrijding optimaal aanpakken.

Klik hier voor een toelichting op zijn presentatie.

Mark Slager
Openbaar apotheker, Apotheek Orion Amersfoort
15:10

Korte pauze

15:40

Van Estafetteloop naar teamwork bij wonen, welzijn en zorg

De alleenstaande  oud-lerares A (84 jaar) woont in de gemeente X (50.000 inwoners) in een huis met een bovenetage. Zij tuiniert graag, geeft taalles aan enkele statushouders en gaat er regelmatig op uit met een vriendin.  Haar dochter woont in de gemeente Y, 20 kilometer van haar verwijderd. Gemeente X en Y en hun aanbieders in het sociale en medische domein werken samen.

Een beroerte overkomt  A aan het begin van de lockdown-periode.  Zij revalideert gedurende enkele weken in een verpleeghuis. Bij haar ontslag begin mei 2020 schrijft de specialist  ouderengeneeskunde aan haar huisarts: Mevrouw gebruikt dagelijks zes verschillende geneesmiddelen en heeft moeite met therapietrouw. (…) Ze  moet verhuizen naar een traploze woning dichtbij haar dochter of er moet een traplift komen in haar tegenwoordige woning.  Haart dochter en haar  kinderen zijn bereid (bij verhuizing van A) om A iedere dag te helpen bij het douchen en aankleden in plaats van wijkverpleging ex ZVW. Bovendien wil de familie dan ook huishoudelijke hulp bieden zonder betaling uit de WMO.  Wel is dan respijtzorg ex  WMO nodig om de mantelzorgers te ontlasten. Mevrouw heeft hulp nodig om  verdriet en angst te verwerken na de beroerte en de revalidatie zonder bezoek. De familie is bereid zich gedurende korte tijd extra in te zetten. Twee dagen na dit bericht krijgt de huisarts een verzoek van A voor een visite in haar huis in gemeente X. Welke hulp start deze huisarts op?

Anno 2020 ontvangt A dienst- en zorgverlening die lijkt op een estafetteloop: iedere hulpverlener loopt een klein stukje en geeft daarna het stokje weer over aan de volgende professional. Kan dat anders? Is er  één aanspreekpersoon mogelijk  voor A?  is er een gelegenheidsteam van professionals  te formeren rond A? En hoe komt A weer in haar eigen kracht?  Henk Krooi heeft dertig jaar ervaring met beleidsintegratie.  Is het aanbod van wonen, welzijn en zorg slimmer en doelmatiger te organiseren bij mevrouw A en  vergelijkbare burgers?  Yes we can.

Henk Krooi
Jurist en bestuursadviseur
Gemeente Nijkerk

Henk Krooi

Jurist en bestuursadviseur
Gemeente Nijkerk

16:10

Burgerinitiatieven!

Voor de overheveling van de langdurige zorg naar gemeenten (WMO) en verzekeraars (WLZ) ontstonden in Nederland de eerste zorgcoöperaties. Groepen mensen die gezamenlijk hun zorg organiseerden. In 2014 waren dat er ongeveer 170 samenwerkingsverbanden. Hoe vergaat het ze na de overheveling van de AWBZ? Welke effecten zien we door gemeentelijk beleid? Wat hebben burgerinitiatieven nodig van de overheid? Draagt de nota wonen-zorg bij aan de knelpunten die zij ervaren?

Lian Stouthard is onderzoeker bij Vilans en doet onderzoek naar burgerparticipatie in de ouderenzorg. Ze neemt ons mee over wat er bekend is over burgerinitiatieven nu.

Lian Stouthard
Onderzoeker
Vilans

Lian Stouthard

Onderzoeker
Vilans

16:30

Discussie en reflectie

Tijdens een drankje de dag evalueren.

Gehoorde en de beraadslagingen: welke conclusie kunnen we trekken, wat te leren van de dag. Lessen voor na de verkiezingen?

Stephan Hermsen
Programmamanager Persoonsgerichte zorg
PoZoB

Stephan Hermsen

Programmamanager Persoonsgerichte zorg
PoZoB

Martien Bouwmans
Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie

Martien Bouwmans

Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
17:00

Einde