Programma Congres Samenwerking Specialist en Ziekenhuisbestuur

19 mei 2017 De Reehorst
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:30

Welkomstwoord door dagvoorzitter Guus Schrijvers

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
09:40

Specialist en ziekenhuis in historisch perspectief

Schellekens schetst de sterke en zwakke punten alsmede de kansen en bedreigingen van de relatie tussen ziekenhuis en specialist anno 2017. Hij doet dit op grond van zijn tegenwoordige werk in en voor raden van bestuur en toezicht, zijn decennia lange ervaringen en relevante onderzoeken en vakliteratuur. De voordracht werkt als appetizer voor de andere sprekers die vooral praktijkervaringen delen en met voorstellen komen ter verbetering van niet optimale relaties en borging van goede relaties.

Wim Schellekens
Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Wim Schellekens

Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

10:00

A swot analysis of the relation specialists and hospital boards in English NHS hospitals

De invloed van specialisten op het beleid van ziekenhuizen van de National Health Service is groot. Die loopt vanouds via zogeheten Cogwheel Committees (tandwielcommissies). Engelse specialisten werken voor een deel van hun aanstelling niet in dienstverband. De relatie tussen specialist en ziekenhuisleiding was de afgelopen jaren geen groot maatschappelijk probleem, ookal is de schaarste binnen de NHS ziekenhuizen groter dan in de Nederlandse. Die tandwielen zijn in de afgelopen decennia regelmatig geolied, door onder meer Jim Easton. Hij realiseerde met succes voor ziekenhuizen en specialisten een groot doelmatigheidsprogramma en kreeg alle partijen in de zorg daarvoor mee.

Jim Easton
Managing Director Healthcare, oud-topman National Health Service, oud-ziekenhuisbestuurder
Care UK

Jim Easton

Managing Director Healthcare, oud-topman National Health Service, oud-ziekenhuisbestuurder
Care UK

11:00

Pauze

11:30

De drijfveren van een oprichter van een Medisch Specialistisch Bedrijf

In deze voordracht staan de missie, de drijfveren en de beleidsvorming van het Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad centraal. Hoe functioneert dat nu? Welke lessen leerde oprichter Thijssen? Welke ontwikkelingen verwacht hij in de in de komende jaren? Reflectie vindt plaats door John Taks, bestuurder van het Diakonessenhuis Utrecht.

Steven Thijsen
Voorzitter
 MSB-Domstad

Steven Thijsen

Voorzitter
 MSB-Domstad

John Taks
Voorzitter Raad van Bestuur
Diakonessenhuis

John Taks

Voorzitter Raad van Bestuur
Diakonessenhuis

12:00

De regiomaatschap: de Coöperatie Heelkunde Fiesland, verguisd en geprezen

Erik Jan Mulder, chirurg en voorzitter Coöperatie Heelkunde Friesland (CHF) en Janneke Remmelts, manager Kwaliteit en Innovatie van CHF. Zorgverzekeraars en patiëntenvertegenwoordigers geven feedback. Marcel Kuin, bestuursvoorzitter van Antoniusgroep te Sneek, geeft feedback via een videoboodschap.

Erik Jan Mulder
Voorzitter
Coöperatie Heelkunde Friesland

Erik Jan Mulder

Voorzitter
Coöperatie Heelkunde Friesland

12:30

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

13:30

Workshops (ronde 1)

Workshop 1: Moeten patiëntvertegenwoordigers invloed krijgen op besluiten van ziekenhuizen en MSB's?

Het is gebruikelijk dat patiënten achteraf worden bevraagd over de kwaliteit van de medisch specialistische zorg. Nieuw is dat patiënten vooraf invloed bepleiten op besluiten die spreiding, toegang en kwaliteit van deze zorg beïnvloeden. Zoals besluiten over het concentreren en sluiten van oncologische zorg, Spoedeisende Hulpafdelingen en afdelingen verloskunde. En hebben patiëntenverenigingen invloed op het contracteren van medisch specialistische zorg door zorgverzekeraars? Moeten zij dan bij de Raad van Bestuur zijn, of bij de leiding van het medisch specialistische bedrijf. Esther de Vrij heeft hier dagelijks mee te maken in haar contacten met ziekenhuizen en specialistische bedrijven. Zij bespreekt praktische, haalbare voorstellen gebaseerd op haar ervaringen.

Esther de Vrij
Directeur/bestuurder
Zorgbelang Frieslân

Esther de Vrij

Directeur/bestuurder
Zorgbelang Frieslân


Workshop 2: Hoe kunnen medisch specialisten in loondienst invloed uitoefenen op beleidszaken?

In Ziekenhuis Bernhoven te Uden is de gehele medische staf in dienstverband gegaan. Gekozen is voor verregaande beïnvloeding van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht door de gezamenlijke specialisten. Hoe is deze werkwijze vastgelegd in formele procedures en structuren? Hoe speelt zorgverzekeraar VGZ hierop in?

Nico Haenen
Medisch Leider RVE Cardiologie
Bernhoven ziekenhuis

Nico Haenen

Medisch Leider RVE Cardiologie
Bernhoven ziekenhuis

 
Derek-ian Blok
 Manager Medisch Advies Kwaliteit en Innovatie
VGZ Zorgverzekeraar

Derek-ian Blok

 Manager Medisch Advies Kwaliteit en Innovatie
VGZ Zorgverzekeraar


Workshop 3: De coöperaties als aantrekkelijke rechtsvorm voor samenwerking tussen ziekenhuis en specialist

De relatie tussen Raden van Toezicht, stafbestuur en Raad van Bestuur van ziekenhuizen is de laatste jaren veranderd. De nieuwe wetgeving in 2015 leidde tot tal van coöperaties van maatschappen. Is deze aloude rechtsvorm uit de tijd van ziekenfondswereld, landbouw, woningbouw en bankwezen nog van deze tijd. Hein Abeln vindt van wel. Hij gaat in op de grondslagen van de coöperatie en komt met voorstellen in kleine stappen ter borging van goede relaties dan wel verbetering van slechte relaties tussen specialist en ziekenhuis

Hein Abeln
Partner Bestuursadvies
Twynstra Gudde

Hein Abeln

Partner Bestuursadvies
Twynstra Gudde


Workshop 4: Flitspresentaties

Flitspresentatie 1:
Henk Hanndlogten: Reshape the cures

Flitspresentatie 2:
Bas Rikken en Peer Poelman: De RvA van het MSB in het Groene Hart Ziekenhuis

Flitspresentatie 3:
Ward Bijlsma: Valued base inkopen

Henk Handlogten
Organisatiekundige
Handelton

Henk Handlogten

Organisatiekundige
Handelton

Bas Rikken
Voorzitter Raad van Advies MSB
MSB Gouda

Bas Rikken

Voorzitter Raad van Advies MSB
MSB Gouda

Peer Poelman
Voorzitter van het MSB
MSB Gouda

Peer Poelman

Voorzitter van het MSB
MSB Gouda14:30

Wisselen van workshop

14:45

Workshops (ronde 2)

Workshop 5: De wijsheid komt uit het oosten

Leerink en Trof starten met de ontstaansgeschiedenis van de MSB’s in Medisch Spectrum Twente. Vervolgens schetsen zij wat de sterke en zwakke punten zijn op dit moment. Zij eindigen met aanbevelingen aan de deelnemers om de relatie tussen MSB en RVB zo in te richten, dat kwaliteit van zorg geborgd en daar waar mogelijk gestimuleerd wordt.

Bas Leerink
Associate Partner
IG&H

Bas Leerink

Associate Partner
IG&H

Ronald Trof
Voorzitter van de Medische Staf
Medisch Spectrum Twente

Ronald Trof

Voorzitter van de Medische Staf
Medisch Spectrum Twente

 

Workshop 6: Wat betekent de nieuwe governancecode voor besturen van msb’s en ziekenhuizen?

Per 1 januari is een nieuwe versie van de Zorgbrede Governancecode van start gegaan. Raden van Toezicht moeten onder andere gaan werken met een achterban van participanten, zoals een Raad van Commissarissen van een commercieel bedrijf werkt met aandeelhouders. Die participanten kunnen niet rechtstreeks de Raad van Bestuur aannemen of ontslaan. Zij kunnen alleen de RvT benoemen of afzetten. Wat betekent deze code voor de besturen en raden van toezicht van medisch specialistisch bedrijven en ziekenhuizen? Op deze vraag gaat Peter Smit in. Hij heeft grote advies-ervaring met governance binnen en buiten de gezondheidszorg.

Wim Schellekens
Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Wim Schellekens

Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder


Workshop 7: Leiding geven aan zorgprofessionals

Voor zijn recente boek Integrated Care: better and cheaper nam Schrijvers ruim 50 publicaties door over leiderschap aan professionals. Aan het begin van de workshop deelt hij zijn lijst van gelezen en aan te bevelen publicaties uit. Hij bespreekt twee thema’s die relevant zijn op dit congres: servant leadership, verandermanagement en de vereisten te stellen aan followers (a leader needs followers). Aan het einde van de workshop is Schrijvers beschikbaar om literatuur te adviseren aan workshopdeelnemers met specifieke “leesbehoeften”.

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.

Workshop 8: Het Amphia model: een verregaande integratie tussen RvB en MSB-bestuur

Allereerst schetsen Hoette en Djamin de ontstaansgeschiedenis van het MSB van het Amphia Ziekenhuis. Vervolgens passeren de sterke en zwakke punten anno 2017 de revue. Zij eindigen met tips aan de workshopdeelnemers om de samenwerking zo in te richten dat kwaliteit van zorg is geborgd en daar waar nodig wordt gestimuleerd.

Ernst Hoette
Vice-voorzitter Raad van Bestuur
Amphia Ziekenhuis

Ernst Hoette

Vice-voorzitter Raad van Bestuur
Amphia Ziekenhuis

Remco Djamin
Voorzitter MSB
Amphia Ziekenhuis

Remco Djamin

Voorzitter MSB
Amphia Ziekenhuis


15:45

Afsluiting

Guus Schrijvers en Wim Schellekens sluiten het congres af samen met de deelnemers. Deelnemers geven aan wat zij deze dag hebben opgepikt en doen suggesties aan elkaar om met de nieuwe verworven kennis in hun eigen ziekenhuis aan de slag te gaan.

16:15

Hapje en drankje

17:00

Einde Congres