Programma Congres samenwerking wijk- en jeugdteams met eerstelijn

29 september 2017 Jaarbeurs Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:30

Opening door de dagvoorzitter Guus Schrijvers

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
09:40

De zorgverzekeraar als partner voor het sociale domein

André Rouvoet
Voorzitter
Voorzitter, GGD GHOR Nederland

André Rouvoet

Voorzitter
Voorzitter, GGD GHOR Nederland

10:10

Tien jaar ervaring met sociale wijkteams en het medisch domein (een SWOT analyse)

Henry de Boer
Algemeen directeur
MAS Outreach

Henry de Boer

Algemeen directeur
MAS Outreach

10:40

Samenwerking van jeugdteams, jeugdgezondheidszorg en eerste lijn in Nederland (2005-2020)

Wim H.M. Gorissen
Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Nederlands Jeugdinstituut

Wim H.M. Gorissen

Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Nederlands Jeugdinstituut

11:10

Koffiepauze

11:40

Huisarts en Sociaal Domein: toen, nu en straks

Jacqueline van Riet
Huisarts en ambassadeur van het concept van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag.
Stichting Overvecht Gezond

Jacqueline van Riet

Huisarts en ambassadeur van het concept van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag.
Stichting Overvecht Gezond

12:10

Flitspresentaties

Van Ziekte en Zorg via Gezondheid en Gedrag naar Mens en Maatschappij
Huub Sibbing
Bestuursadviseur en zelfstandig trainer/workshopleider
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VenVN )

Huub Sibbing

Bestuursadviseur en zelfstandig trainer/workshopleider
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VenVN )


Initiatief ‘Beweegzorg’ om het beweeggedrag, de leefstijl en de gezondheid van burgers te verbeteren.
Helmie Mulder-Mertens
Senior beleidsmedewerker
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Helmie Mulder-Mertens

Senior beleidsmedewerker
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)


Hoe werkt de JGZ samen met de eerstelijn?
Lucy Smit
Jeugdarts en Lokaal coördinator academische werkplaats JGZ VU
JGZ Kennemerland

Lucy Smit

Jeugdarts en Lokaal coördinator academische werkplaats JGZ VU
JGZ Kennemerland


12:40

Lunchpauze

13:30

Workshops eerste ronde

Van 13.30 tot 14.45 uur kun je kiezen uit een van de volgende workshops. Hierbij staat de eigen inbreng van de workshopdeelnemers centraal. Een inleider geeft een overzicht van het workshopthema. Aanmelden voor een workshop kan bij binnenkomst vanaf 9.00 uur.

Voorbeelden van goede samenwerking sociaal domein en eerste lijn in Leeuwarden
Saïda Youssef
Teamleider sociaal wijkteam
Sociaal Wijkteam Noord Leeuwarden

Saïda Youssef

Teamleider sociaal wijkteam
Sociaal Wijkteam Noord Leeuwarden


Integrale samenwerking in de wijk Lelystad Zuidoost

Bij overlast of problemen rondom inwoners werken de wijkagent, de huisartsen en het sociaal wijkteam in stadsdeel Lelystad-Zuidoost intensief samen. Krachten worden gebundeld om de inwoner en diens omgeving zo goed mogelijk te helpen, waardoor er preventief gewerkt wordt. Samen wordt ingezet op het voorkomen van verdere escalatie ( lichamelijk, psychisch, sociaal en justitieel) en het bevorderen van het algemeen welzijn van de bewoner en diens omgeving.

Karol Habryka, Ingrid Letsch (huisartsen) en Elleke Leijten (coördinator Sociaal wijkteam Lelystad-zuidoost) zullen hier mooie voorbeelden van geven en hun ervaringen tot dusver delen.

Elleke Leijten
Coördinator
Sociaal wijkteam Lelystad Zuidoost

Elleke Leijten

Coördinator
Sociaal wijkteam Lelystad Zuidoost

Gertrud van Vulpen
Bestuurslid
V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Ingrid Letsch
Huisarts
STEL

Ingrid Letsch

Huisarts
STEL


Hoe te handelen bij kwetsbare gezinnen
Hèlen Heskes
Projectleider
Samenwerkend Toezicht Jeugd / Toezicht Sociaal Domein
Marga Beckers
Adviseur
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

De coöperatie van wijkverpleegkundigen in Rotterdam

Is dit Rotterdamse voorbeeld een wenkend perspectief voor elders in Nederland?

Joke Schoehuizen
Wijkverpleegkundige
Stichting Humanitas Rotterdam

Joke Schoehuizen

Wijkverpleegkundige
Stichting Humanitas Rotterdam

Yolande van den Brink
Wijkverpleegkundige
Altenastaete Thuiszorg

Yolande van den Brink

Wijkverpleegkundige
Altenastaete Thuiszorg


14:45

Wisselen van Workshops

15:00

Workshops tweede ronde

Van 15.00 tot 16.15 uur kun je kiezen uit een van de volgende workshops. Hierbij staat de eigen inbreng van de workshopdeelnemers centraal. Een inleider geeft een overzicht van het workshopthema. Aanmelden voor een workshop kan bij binnenkomst vanaf 9.00 uur.

Voorbeelden van goede samenwerking jeugdteams, jeugdgezondheidszorg en eerste lijn
Caroline Vink
Senior onderzoeker
Nederlands Jeugdinstituut

Caroline Vink

Senior onderzoeker
Nederlands Jeugdinstituut

Wim H.M. Gorissen
Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Nederlands Jeugdinstituut

Wim H.M. Gorissen

Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Nederlands Jeugdinstituut


De inrichting van de samenwerking sociaal domein en eerste lijn in Utrecht
Ingrid Horstik
Ontwikkelaar
Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht

Ingrid Horstik

Ontwikkelaar
Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht

Petra van Wezel
Manager
Stichting Overvecht Gezond

Petra van Wezel

Manager
Stichting Overvecht Gezond


Voorbeelden van goede samenwerking wijkteams met FACT-teams

Niels Mulder, voorzitter Fact Team Nederland en hoogleraar Public Mental Health te Rotterdam licht goede voorbeelden van samenwerking toe van FACT-teams en wijkteams.

Niels Mulder
Voorzitter Fact Nederland en hoogleraar Public Mental Health
Fact Nederland

Niels Mulder

Voorzitter Fact Nederland en hoogleraar Public Mental Health
Fact Nederland


De juiste professional op het juiste moment voor de thuiswonende cliënt . Hoe organiseer je dat?

Barbara de Groen en Kiyomid van der Veer, adviseurs Vilans, geven kort een overzicht van de betrokken disciplines in de wijk en veel voorkomende knelpunten in de samenwerking. Vervolgens gaan ze tijdens de workshop vooral praktisch aan de slag met de knelpunten die je als deelnemer zelf tegen komt in je werk. Tenslotte geven ze tips mee om de samenwerking beter te organiseren. Vilans neemt deel aan het programma Integraal Werken in de Wijk

Barbara de Groen
Senior adviseur wijkgericht werken
Vilans

Barbara de Groen

Senior adviseur wijkgericht werken
Vilans

Kiyomid van der Veer
Adviseur
Vilans

Kiyomid van der Veer

Adviseur
Vilans


16:15

Afsluiten met een drankje