Programma Cursus Gezondheidsrecht

18 januari 2021 Utrecht
print pdf
16:00

Cursus Gezondheidsrecht

18 januari: College 1; Inleiding wetgeving gezondheidsrecht; Patiëntenrecht, nu en in de toekomst; 2. Gezondheidsrecht in de praktijk van een advocaat

Dhr. mr. I.P.C. Sindram legt zich als advocaat in het bijzonder toe op de gezondheidszorg en op letselschades. Hij heeft een verpleegkundige achtergrond.

Dhr. prof. mr. J.G. Sijmons is bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, lid van de Gezondheidsraad en advocaat in de sectie Gezondheidszorg bij Nysingh advocaten-notarissen NV.

Ivo Sindram
Cursus voorzitter en Advocaat Letselschade Gezondheidszorg

Ivo Sindram

Cursus voorzitter en Advocaat Letselschade Gezondheidszorg

Dhr. prof. mr. J.G. Sijmons

Dhr. prof. mr. J.G. Sijmons25 januari: College 2; Medezeggenschap; 2. Klachtrecht, nu en in de toekomst

Mw. mr. L. Bos is als juridisch adviseur verbonden aan GGZ Drenthe waar zij de divisie Beveiligde Psychiatrie ondersteunt. Daarnaast is zij betrokken bij verschillende Zorg en Dwang- en WKCZ-klachtencommissies in Noord Nederland en is zij sinds 2010 ambtelijk secretaris van de LCvV, de commissie die WMCZ geschillen beslecht. Sinds 2011 is zij als docent aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden

Mw. drs. M.J.M. Timmers is vanuit Klachtenmanagement Zorg actief als adviseur, ontwikkelaar en opleider/trainer op het brede terrein van het integraal klachten- management door zorgaanbieders. Daarnaast is ze o.a. lid/voorzitter van enkele klachtencommissies voor cliënten en voor medewerkers, lid van een geschillencommisssie en lid van een regionale cliëntenraad (geweest) Vanuit Klacht&Company treedt zij op als Wkkgz-klachtenfunctionaris voor diverse opdrachtgevers. Voorheen was zij onder meer directeur van het landelijk expertisecentrum SOKG, wetenschappelijk medewerker bij de Radboud Universiteit Nijmegen, mede- opsteller van de Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg, (hoofd)redacteur van het Handboek Klacht & Recht en van Actualiteiten Klachtenmanagement.

Mw. drs. M.J.M. Timmers

Mw. drs. M.J.M. Timmers


Mw. mr. L. Bos

Mw. mr. L. Bos1 februari: College 3; Actuele ontwikkelingen in het beroepsgeheim in de gezondheidszorg

Mw. mr. drs. W.L.J.M. Duijst-Heesters is forensisch arts bij de GGD IJsselland en rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Arnhem. Zij heeft gewerkt als assistent kindergenees- kunde, verpleeghuisarts en consultatiebureau-arts. In 2005 promoveerde zij op het onderwerp beroepsgeheim. De titel van haar dissertatie luidt ‘Boeven in het ziekenhuis’.

Zij heeft gepubliceerd op het gebied van geheimhouding, forensische geneeskunde, penitentiaire geneeskunde en penitentiair recht. Gedurende 10 jaar was zij docent strafrecht en gezondheidsrecht bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

Mw. mr. drs. W.L.J.M. Duijst-Heesters

Mw. mr. drs. W.L.J.M. Duijst-Heesters8 februari: College 4; Beslissingen rond het levenseinde

Beide zijn allebei gezondheidsjurist en houden zich binnen de KNMG (onder meer) bezig met het thema passende zorg in de laatste levensfase.

Mevr. mr. Antina de Jong

Mevr. mr. Antina de Jong


Mevr. mr. Veelke Derckx

Mevr. mr. Veelke Derckx15 februari; College 5; De Wet Zorg en Dwang nu en in de toekomst, vanuit het recht en vanuit de hulpverlening
Spreker volgt

Spreker volgt


Bettie Eek
Onafhankelijk adviseur zorg en dwang
BOPZ arts

Bettie Eek

Onafhankelijk adviseur zorg en dwang
BOPZ arts


8 maart: College 6; Wilsonbekwaamheid

Dhr. mr. I.P.C. Sindram legt zich als advocaat in het bijzonder toe op de gezondheidszorg en op letselschades. Hij heeft een verpleegkundige achtergrond.

Ivo Sindram
Cursus voorzitter en Advocaat Letselschade Gezondheidszorg

Ivo Sindram

Cursus voorzitter en Advocaat Letselschade Gezondheidszorg

Spreker volgt

Spreker volgt15 maart: College 7; Strafrecht en civielrecht in zorg

Mw.mr. C.A.M. de Jong is officier van justitie en teamhoofd van het Expertisecentrum Medische Zaken van het Openbaar Ministerie.

Mw. mr. P.M.J. Eken-de Vos is specialistisch beleidssecretaris van het Expertisecentrum Medische Zaken, gevestigd bij het arrondissementsparket te Rotterdam.

Mw. mr. P.M.J. Eken-de Vos

Mw. mr. P.M.J. Eken-de Vos


Mw.mr. C.A.M. de Jong

Mw.mr. C.A.M. de Jong22 maart: College 8; De Wet BIG: 1. Kwaliteitshandhaving; 2. Tuchtrecht

Mevr. mr. Robinetta de Roode en mw. mr. Anneloes Rube zijn beiden als jurist werkzaam bij de artsenorganisatie KNMG in Utrecht. Zij houden zich daar onder andere bezig met taakherschikking en de Wet BIG en met het tuchtrecht. Robinetta de Roode is redacteur van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Anneloes Rube is promovenda tuchtrecht en secretaris van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

mevr.mr. Anneloes Rube

mevr.mr. Anneloes Rube


Mevr.mr. Robinetta de Roode

Mevr.mr. Robinetta de Roode29 maart: College 9; Het stelsel: 1. Zorgverzekeringswet; 2. WMO en WLZ

Dhr. prof. mr. J.G. Sijmons is bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, lid van de Gezondheidsraad en advocaat in de sectie Gezondheidszorg bij Nysingh advocaten-notarissen NV.

Dhr. prof. dr. A.J.P. Schrijvers is emeritus hoogleraar Public Health bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns geneeskunde, UMC Utrecht. Hij geeft al ruim 20 jaar leiding aan onderzoek naar verantwoordelijkheden en kwaliteit van zorgverlening.

Dhr. prof. mr. J.G. Sijmons

Dhr. prof. mr. J.G. Sijmons


Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.

5 april: College 10; 1. Kwaliteitshandhaving door de inspectie. 2. Kwaliteit en toezicht in de zorg

Dhr. mr. J.M. Buiting is arts, directeur NVTZ (Ned. Ver. voor Toezichthouders in de Zorg) en senior adviseur CBO (Centraal Begeleidingsorgaan voor Intercollegiale Toetsing)

 

Dhr. mr. J.M. Buiting

Dhr. mr. J.M. Buiting


Ivo Sindram
Cursus voorzitter en Advocaat Letselschade Gezondheidszorg

Ivo Sindram

Cursus voorzitter en Advocaat Letselschade Gezondheidszorg

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.