Programma Cursus Zo werkt het Zorgstelsel

2 november 2020 Online
print pdf
16:30

Zo werkt het zorgstelsel.

6 zoommeetings, – thematische bijeenkomsten-, in de vorm van interactieve hoorcolleges,  over de werking van ons zorgstelsel.

16.30 tot 18.00 uur

In elk college treed een coreferent op.

2 november: 1. Leren van de geschiedenis.

In de geschiedenis is er is altijd een moeizame verhouding tussen het zorgaanbod en ziekenfonds/verzekeraars. In ieder systeem is er een uitvoerder, een schakel tussen zorgvraag- en aanbod.  Met welke taken? Waarom?

Voordeel van publiek fonds ten opzichte van een zorgverzekeraar? De lange zoektocht naar een compromis tussen ziekenfonds en particulier. Hoe werkt het huidige zorgstelsel?

Martien Bouwmans, schrijver van het boek “het zorgstelsel ontrafeld” geeft het college. Co-referent Theo Hoppenbrouwes zal hierop reageren.

Lezen hoofdstukken: 1-3,8-10

Martien Bouwmans
Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie

Martien Bouwmans

Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie

Theo Hoppenbrouwers
Capaciteitsorgaan

Theo Hoppenbrouwers


Capaciteitsorgaan


9 november: 3. Sturing en regie

Wie stuurt in de gezondheidszorg? Wat is maatschappelijk gewenst? De overheid maakt de pakketkeuzes. Overheid geeft visie en randvoorwaarden mee? Waar komt de huidige vraag naar regionalisering vandaan? Wie stuurt en neemt regie in de regio. Hoever gaat sturing, waarop wordt gestuurd? Waarom is samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars juist nu nodig?

Wat moet er in het regeerakkoord? Marktwerking in de eerstelijnszorg  of meer sturing en regie?

Martien Bouwmans, schrijver van het boek “het zorgstelsel ontrafeld” geeft het college. Rene Groot Koerkamp zal hier als co-referent zal op reageren.

Lezen hoofdstuk 11, 43, 44/45

Martien Bouwmans
Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie

Martien Bouwmans

Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie

Rene Groot Koerkamp
Manager Bestuurszaken & Strategie
Menzis

Rene Groot Koerkamp

Manager Bestuurszaken & Strategie
Menzis


16 november: 2. Wat is marktwerking in de zorg?

Het zorgstelsel brengt de vraag naar zorg en zorgaanbod bij elkaar. Er is oneindige vraag, gretig (uitdijend) zorgaanbod. Onderscheid tussen drie verschillende  markten.

Gereguleerde marktwerking: is dat  toekomstbestendig? Marktwerking is kwaliteit inzichtelijk maken. Hoe? Wat is kwaliteit van zorg? Wie definieert dat? Wat verstaat  een zorgverzekeraar  onder kwaliteit? Wat vinden zorgaanbieders belangrijk? Waarom is kwaliteit inzichtelijk maken  zo moeilijk? Leidt marktwerking tot hoge administratieve lasten?

Martien Bouwmans, schrijver van het boek “het zorgstelsel ontrafeld” geeft het college. Co-referent Jan-Peter Heida zal hierop reageren.

Lezen: 12, 13, 14

Martien Bouwmans
Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie

Martien Bouwmans

Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie

Jan-Peter Heida
Partner
SiRM

Jan-Peter Heida

Partner
SiRM


23 november: 4. De toekomst van de ouderenzorg

Ouderenzorg wordt gefinancierd via 3 wetten (ZVW, WMO, WLZ). Wat brengt deze complexiteit met zich mee.? Hoe betere afstemming te bereiken.

Zorg heeft samenhang met wonen (zie het recente SIRM-rapport: Waar moeten opa en oma wonen) Het formele beleid is om ouderen langer in eigen woonomgeving, “thuis” te laten wonen. Wat vereist dat aan afstemming tussen zorg en ondersteuning?   En samenwerking tussen zorgverzekeraar-gemeenten. Wat is de toekomst van de WLZ? Kan deze niet beter worden opgeheven?

Martien Bouwmans, schrijver van het boek “het zorgstelsel ontrafeld” geeft het college. Ons Oosterkamp zal hier als co-referent zal op reageren.

Lezen hoofdstukken:  31-34

Martien Bouwmans
Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie

Martien Bouwmans

Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie

Hans Oosterkamp
Senior managing consultant
Berenschot

Hans Oosterkamp

Senior managing consultant
Berenschot


30 november: 5. Bekostiging van zorg

Er is (politieke) overeenstemming over minder productiegedreven bekostiging. Maar hoe? Specialisten (opnieuw) in loondienst?  Eerstelijnszorg op weg naar kleine  zorginstellingen?  Invoeren van populatiegebonden bekostiging  van onderop. Verlokken en verleiden. Wat willen NZA-ZIN)?

Is de methode van  de risico-verevening te gebruiken voor nieuwe vormen van populatiegebonden, zorgzwaarte, bekostiging? Invoeringsstrategie nieuwe bekostigingsvormen: hoe het aanbod te verleiden tot overstap (experimenten)  naar nieuwe bekostigingsvormen? Verschil maken in beloning tussen voortrekkers en achterblijvers?

Martien Bouwmans, schrijver van het boek “het zorgstelsel ontrafeld” geeft het college. Co-referent Marc Bruijnzeels zal hierop reageren.

Lezen: hoofdstukken 16, 21, 22

Martien Bouwmans
Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie

Martien Bouwmans

Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie

Marc Bruijnzeels
Ass. Professor, LUMC Campus Den Haag
Directeur, Jan van Es Instituut

Marc Bruijnzeels

Ass. Professor, LUMC Campus Den Haag
Directeur, Jan van Es Instituut


7 december (onder voorbehoud): 6. Weging van het nieuwe regeerakkoord.

Als een nieuwe regeerakkoord is afgesloten wordt de paragraaf over zorg en welzijn (in brede zin) besproken en gewogen. In overleg met de cursisten worden (co-)referenten gevraagd om op het nieuwe regeerakkoord te reflecteren.

Martien Bouwmans
Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie

Martien Bouwmans

Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie