Programma Eenzaamheid, preventie en beleid

10 juni 2021 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:45

Ontvangst

09:15

Welkom door de dagvoorzitter Margreet de Graaf

Margreet de Graaf
Lid Raad van Bestuur
Cosis

Margreet de Graaf

Lid Raad van Bestuur
Cosis

09:25

Eenzaamheid aanpakken. Initiatieven en adviezen voor je werk als beleidsmaker

Kijk om eenzaamheid te voorkomen en verminderen, verder dan het sociaal werk.

Leg verbinding met andere disciplines en sectoren, om wat zij kunnen doen (en al gewoon doen), bereik ze in hun dagelijks leven, daarvoor heb je hebt een maatschappelijke beweging nodig.

Anke van Beckhoven
Senior beleidsmedewerker
Een tegen eenzaamheid, VWS

Anke van Beckhoven

Senior beleidsmedewerker
Een tegen eenzaamheid, VWS

09:50

Welke beleidsinitiatieven en beleidsadviezen zijn thans beschikbaar voor lokale en regionale beleidsmakers,

Programmateam-lid Eén tegen eenzaamheid
VWS

Programmateam-lid Eén tegen eenzaamheid


VWS

10:15

Hoe wetenschappelijk onderzoek over eenzaamheid te vertalen in beleid?

Rick Kwekkeboom is lid van de Wetenschappelijke AdviesCommissie (WAC) voor het VWS actieprogramma Een tegen Eenzaamheid (EtE). De WAC heeft adviezen uitgebracht over het verminderen van eenzaamheid onder oudere en, meer recent, onder jongeren. Daarnaast was zij in 2021 lid van de jury voor de Gehandicaptenprijs, die als thema ‘Eenzaamheid’ had. Dit leerde haar dat ‘eenzaamheid’ vele gezichten kent en deze niet bij iedereen op dezelfde manier in beeld gebracht kan worden. Dit betekent ook dat binnen het beleid varianten nodig zijn, wil de ‘aanpak’ van eenzaamheid de juist impact hebben. In haar inleiding wordt een en ander nader uitgewerkt.

Rick Kwekkeboom
Lector Langdurige zorg en Ondersteuning
Hogeschool van Amsterdam

Rick Kwekkeboom

Lector Langdurige zorg en Ondersteuning
Hogeschool van Amsterdam

10:40

Pauze

11:10

Ronde 1; Keuze uit een van de volgende 2 sessies

Parallelsessie 1: Baat het niet, schaadt het wel!

In deze workshop besteden Ellen Geuzebroek en Claire Kos aandacht aan hoe je het complexe concept ‘eenzaamheid’ meetbaar kan maken. Eenzaamheid gaat niet alleen over een gemis aan sociale contacten, maar omhelst veel meer dan dat. Bovendien is het vragen naar iemands ervaring met eenzame gevoelens ook niet eenvoudig. Waarom willen we eigenlijk eenzaamheid in onze gemeente, regio, provincie meten? Hoe bereik je mensen die eenzaamheid ervaren? Voor welke uitdagingen kom je als gemeente of als onderzoeker dan te staan en hoe kun je deze obstakels overwinnen? En als je de inwoner weet te bereiken met een lokale interventie tegen eenzaamheid, hoe weet je dan of het effect heeft? Het veel gebruikte gezegde ‘baat het niet dan schaadt het niet’ gaat namelijk voor inwoners met eenzaamheid niet op. De aanpak tegen eenzaamheid vraagt om zorgvuldig om te gaan met benadering, woordkeuze, beleid, interventieaanbod en de evaluatie daarvan. Om zo te leren voor de toekomst. In de workshop delen Ellen en Claire hun kennis en ervaring met het meetbaar maken van eenzaamheid en vragen om ervaringen van de aanwezigen. Om elkaar te inspireren voor vervolgstappen in de lokale aanpak tegen eenzaamheid.

Claire Kos
Onderzoeker / Adviseur
ZorgfocuZ / Enneüs

Claire Kos

Onderzoeker / Adviseur
ZorgfocuZ / Enneüs

Ellen Geuzebroek
Onderzoeker / Adviseur
Bureau HHM

Ellen Geuzebroek

Onderzoeker / Adviseur
Bureau HHM


Parallelsessie 2: Het sluiten van eenzaamheidallianties op gemeentelijk en provinciaal niveau, welke werken wel en welke niet?

In Lelystad hebben gemeente, maatschappelijke organisaties verenigingen, ondernemers, kerken, de moskee en scholen de krachten gebundeld in de aanpak van eenzaamheid. Zij vormen samen de coalitie Een tegen Eenzaamheid Lelystad. Deelnemers nemen allerlei initiatieven. Zo verzorgen zij scholingen voor professionals en vrijwilligers, is er een theatervoorstelling voor en door jongeren gemaakt, is er een activiteitenapp ‘Lelystad met Elkaar voor inwoners. Ook worden werkgevers toegerust om eenzaamheid bij hun personeel te voorkomen. Monique Huisman (beleidsmedewerker sociaal domein bij de gemeente Lelystad) en Claartje van Eijden (adviseur bij Flever) nemen u mee in hun ervaringen met de coalitie in deze interactieve sessie.

Claartje van Eijden
Adviseur, projectleider en trainer
Flever / CMO Flevoland

Claartje van Eijden

Adviseur, projectleider en trainer
Flever / CMO Flevoland

Monique Huisman
Beleidsadviseur Sociaal Domein
Gemeente Lelystad

Monique Huisman

Beleidsadviseur Sociaal Domein
Gemeente Lelystad


12:45

Lunchpauze

13:30

De relatie huisvesting, woningbouw en eenzaamheid

Michiel van Hees
Adviseur Zorgsector en Directeur bij CQ procesmanagement

Michiel van Hees

Adviseur Zorgsector en Directeur bij CQ procesmanagement

14:00

Ronde 2; Keuze uit een van de volgende 2 sessies

Parallelsessie 3: Zijn buitenlandse goede en slechte voorbeelden van toepassing op Nederland?

Schrijvers deed een literatuuronderzoek; hij schetst in deze sessie enkele goede en slechte voorbeelden van beleid in het buitenland.

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.

Parallelsessie 4: 4 flitspresentaties

In deze sessie komen 4 goede voorbeelden van eenzaamheidsbeleid van gemeenten en provincies aan bod.


15:00

Koffie/thee pauze

15:20

Plenaire discussie: hoe nu verder met de eerste stap?

16:00

Afsluiting met een drankje