Programma Financiering van Preventie

26 november 2020 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en registratie

09:15

Welkomstwoord door de ochtendvoorzitter, Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland.

Hugo Backx
Directeur
GGD GHOR Nederland

Hugo Backx

Directeur
GGD GHOR Nederland

09:25

Preventie kost geld maar levert ook geld op, als je out of the box kunt denken.

Investeren in gezondheid zou voor iedereen lonend moeten zijn. Dat is het nu niet. Er worden vele oplossingen voorgesteld waarbij opvalt dat ze doorgaans binnen de kaders van het bestaande zorgstelsel vallen. De ervaringen over de afgelopen decennia leert dat we daar de oplossing niet alleen gaan vinden. Welke financieringsmogelijkheden zijn er als we out-of-the-box gaan denken, buiten de gevestigde kaders om? In de lezing wordt een alternatief denkraam aangereikt om vervolgens op basis daarvan een aantal concrete oplossingsrichtingen te benoemen.

Thomas Plochg
Directeur
Federatie voor Gezondheid

Thomas Plochg

Directeur
Federatie voor Gezondheid

10:00

Tien jaar preventie (sinds RVS advies; ZZ naar GG tot preventie akkoord) en oplossingen voor de komende tien jaar.

Karen van Ruiten
Programmadirecteur, Alles is Gezondheid
10:35

Koffie en Thee pauze

11:05

Adviezen vanuit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

De RVS stelt in het essay `Sociaal-economische gezondheidsverschillen voorbij’ dat het de hoogste tijd is voor de aanpak van de complexe ongelijkheid die aan de basis van deze verschillen ligt. Daarvoor is een collectieve aanpak van gezondheid en preventie nodig. En beleid via de band. Gezondheid is dan niet het doel, maar één van de uitkomsten van wat mensen, organisaties en overheden samen doen. In deze inleiding laat Aletta Winsemius zien hoe dat er uit kan zien en onder welke voorwaarden het kan werken.

Aletta Winsemius
Senior Adviseur
Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

Aletta Winsemius

Senior Adviseur
Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

11:40

3 korte flitspresentaties

Flitspresentatie 1; Het Preventieakkoord vergeleken met de verkiezingsprogramma’s. Hoe zit andere financiering dan in het nieuwe politieke spel?
André Krouwel
Politicoloog
Universitair hoofddocent Politicologie/Bestuurskunde en Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam

Flitspresentatie 2; Wat is Leefstijlgeneeskunde en welke plaats hebben financiële prikkels (nudges) daarin?
Hanneke Molema
Consultant
TNO

Hanneke Molema

Consultant
TNO


Flitspresentatie 3; Samenwerking tussen zorgverzekeraar en gemeente is nodig om gezamenlijke preventie-programma’s te financieren. Hoe kunnen we geïndiceerde en selectieve preventie verbinden?

In de praktijk is het erg lastig om de door de gemeente gefinancierde preventie te verbinden met preventie die vanuit de Zorgverzekeringswet gefinancierd wordt. Dat is jammer, want als dat wel zou lukken zou er een flinke push aan preventie op het lokale niveau kunnen worden gegeven. Gecombineerde financiering maakt uitrol van grotere preventie-programma’s aantrekkelijke voor alle partijen. Martien Bouwmans heeft een voorstel over welke stappen genomen moeten worden om de combinatie van geïndiceerde en selectieve preventie tot een succes te maken.

Martien Bouwmans
Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie

Martien Bouwmans

Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie


12:25

Lunchpauze

13:00

Opening door de middagvoorzitter Guus Schrijvers, Emeritus hoogleraar Public Health bij het UMC Utrecht en bestuurslid van de Guus Schrijvers Academie.

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
13:05

Financiering van gezondheidsbevordering: inspiratie vanuit Europa

Caroline Costongs geeft via een onlineverbinding vanuit Brussel voorbeelden, vanuit de nieuwe e-guide ‘financing health promoting services’ van alternatieve financieringsvormen van preventie uit andere (EU) landen en daarnaast hoe de EU kan bijdragen aan preventie in Nederland.

Caroline Costongs
Directeur
EuroHealthNet

Caroline Costongs

Directeur
EuroHealthNet

13:40

Leefstijl, preventie en het stelsel: wat leren we van Corona?

Jos Rietveld
Directeur
GGD Groningen

Jos Rietveld

Directeur
GGD Groningen

14:20

Meer preventiebeleid zorgt voor een houdbaarder gezondheidszorgsysteem. Hoe dan?

Het is de laatste jaren een open deur geworden dat preventie belangrijk is voor de houdbaarheid van de zorg. Door Corona is de aandacht voor preventie bepaald niet minder geworden. Dat is een mooie ontwikkeling. Maar zoals in de aankondiging van dit congres wordt benadrukt, is het nog geen gegeven dat meer aandacht voor preventie, ook leidt tot de implementatie van meer preventiebeleid. De vraag is dus hoe we in plaats van gelijk hebben, gelijk kunnen krijgen. Luc Hagenaars bespreekt deze vraag door de complexe relatie tussen ‘meer gezondheid door preventie’ en ‘betaalbare zorg’ toe te lichten. Vervolgens wijdt hij aan de hand van zijn promotieonderzoek over de suikertaks en ervaringen bij VWS uit over de beleidsprocessen die spelen bij preventie.

Luc Hagenaars
Senior Beleidsmedewerker Strategie & Kennis, Ministerie van VWS
Buitenpromovendus IQ Healthcare, Radboud UMC

Luc Hagenaars

Senior Beleidsmedewerker Strategie & Kennis, Ministerie van VWS
Buitenpromovendus IQ Healthcare, Radboud UMC

14:55

Pauze

15:20

Van vergezicht naar verkiezingen 2021

Begin juni bracht de Sociaal Economische Raad haar nota Zorg voor de toekomst: Over de toekomstbestendigheid van de zorg uit. In dit advies van bijna 200 pagina’s gaat een van de vier hoofdconclusies over preventie. Wij citeren: Naar een integraal, samenhangend en ontkokerd preventiebeleid

Preventie heeft hoge opbrengsten, in termen van gezondheid én in termen van maatschappelijke baten, zoals een hogere arbeidsparticipatie en -productiviteit en een vermindering van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Hierin ligt ook de grote maatschappelijke waarde van preventie. Er is geen reden om deze waarde niet te verzilveren.

Om de grote toegevoegde waarde van preventie voor de gezondheid, welzijn, participatie en productiviteit van de bevolking optimaal te benutten, zijn een lange termijn visie, lange termijn financiering en bestuurlijk doorzettingsvermogen op landelijk, regionaal en lokaal niveau echt noodzakelijk. Het gaat immers om het bijsturen van individueel en collectief gedrag, maatschappelijke normen en waarden en ingrepen in de sociale en fysieke leefomgeving.

 

In deze inleiding die het congres afsluit, gaat SER voorzitter Hamers in op de genoemde SER-nota en doet aanbevelingen voor het regeringsbeleid in de komende jaren.

Mariëtte Hamer
Voorzitter
SER

Mariëtte Hamer

Voorzitter
SER

15:55

Afsluiting en discussie met de sprekers

Vragen zoals:

  1. Hoeveel geld is er in de periode 2021 – 2025 nodig voor preventieve interventies?
  2. Is een nieuw preventie-akkoord noodzakelijk?
  3. Zijn er wetswijzigingen wel of niet wenselijk voor een betere financiering van de preventie?

 

16:30

Einde