Site Offline

De Guus Schrijvers Academie heeft met ingang van 1 november 2022 haar activiteiten gestaakt. Het bestuur dankt iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van haar congressen voor het delen van de passie en kennis over het thema zorginnovatie en de inzet. Vanzelfsprekend dankt het bestuur op de eerste plaats alle deelnemers die in de afgelopen jaren de congressen van de Guus Schrijvers Academie hebben bezocht.