Programma Juiste Zorg op de Juiste Plek; voor, tijdens en na de Covid-19 uitbraak

25 oktober 2021 De Reehorst
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:00

Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Ward Bijlsma

Een aantal opmerkingen vooraf:

Tijdens dit congres blikken we terug op bijna drie jaar werken met de hoofdlijnenakkoorden en met het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek. Welke chronische zorg voorbeelden spreken aan? We blikken ook vooruit: hoe kunnen we in de resterende looptijd van de hoofdlijnakkoorden de initiatieven verder verbreden zodat elke Nederlander zorg op de juiste plek ontvangt? En wat geven we mee aan de politiek voor de nieuwe regeerperiode?

Ward Bijlsma
Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

Ward Bijlsma

Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

09:15

De Huisartsenpost naar digitale patiëntcontact

Van den Brink vertelt hoe, gedreven door de Covid–19 pandemie, de huisartsenpost naar volledige digitale patiënten contacten is overgegaan en voor meer dan een miljoen Nederlanders zorg levert. Een uniek voorbeeld van juiste zorg op de juiste plek

Heidi van den Brink
Bestuurder
Huisartsenpost Rijnmond

Heidi van den Brink

Bestuurder
Huisartsenpost Rijnmond

09:45

JZOJP; Van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie

Bij JZOJP wordt veel naar de regionale ziekenhuizen gekeken hoe zij regionaal de zorg vorm geven. Hoe zien de regionale ziekenhuizen hun rol, welke veranderingen ten aanzien van juiste zorg op de juiste plek en het voorkomen van zorg voeren zij door?

Yvonne Snel
Directeur
Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)
10:15

Koffie- en theepauze

10:45

JZOJP en de betekenis voor chronische transmurale ketenzorg; 3 sessies

10.45 uur: COPD

Erik Bischoff is huisarts en senior onderzoeker op het gebied van astma en COPD bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Ook leidt hij landelijk huisartsen op tot kaderhuisarts Astma en COPD.

Erik Bischoff
Huisarts en Senior Onderzoeker Astma en COPD
Radboud UMC

Erik Bischoff

Huisarts en Senior Onderzoeker Astma en COPD
Radboud UMC


11.15 uur: Diabetes
Prof. dr. Guy Rutten
Professor Emeritus
UMC Utrecht

Prof. dr. Guy Rutten

Professor Emeritus
UMC Utrecht


11.45 uur: CVRM

Prof dr. Arno Hoes is sinds 1 juni 2019 decaan en vice-voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Hij is hoogleraar Klinische epidemiologie in de huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Arno Hoes zal worden geïnterviewd door Guus Schrijvers

Arno Hoes
Decaan en vice-voorzitter van de raad van bestuur
UMC Utrecht

Arno Hoes

Decaan en vice-voorzitter van de raad van bestuur
UMC Utrecht

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.

12:15

De toekomstige rol van het regionale ziekenhuis in de ketens voor de grote chronische aandoeningen

De (nieuwe) rol van het regionale ziekenhuis in de toekomstige ketens voor de grote chronische  aandoeningen en de invloed hierop van ; JZOZP, Corona en de veranderde eerste lijn.

Bianka Mennema - Vastenhout
Lid Raad van Bestuur
Bravis Ziekenhuis

Bianka Mennema - Vastenhout

Lid Raad van Bestuur
Bravis Ziekenhuis

12:45

Lunch

13:30

JZOJP vanuit VWS

Adriaan Brouwer die bij VWS het programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek leidt.

Wat heeft JZOJP tot nu toe opgeleverd? Wat moet JZOJP nog voor de toekomst opleveren / wat zijn de speerpunten?? Hoe blijft VWS het JZOZP ondersteunen?

Hoe is JZOJP terug te vinden in de Contourennota en toekomstige regeerakkoorden?

Adriaan Brouwer

Adriaan Brouwer


14:00

Het zorgverzekeraarsperspectief met goede overdraagbare en regulier implementeerbare voorbeelden van JZOJP parelprojecten. 4 voorbeelden.

Kies tijdens deze sessie voor 1 van de 4 subsessies.

Subsessie 1 (livestream): JZOJP parelprojecten, Zilveren Kruis
Roland Eising
Procurement Director
Zilveren Kruis

Roland Eising

Procurement Director
Zilveren Kruis


Subsessie 2; JZOJP parelprojecten, CZ
Edwin Leutscher
Manager Regioregie en Projectleider Parelproject
CZ

Edwin Leutscher

Manager Regioregie en Projectleider Parelproject
CZ


Subsessie 3: JZOJP parelprojecten, Zorg en Zekerheid
Erik Kramer
Senior accountmanager en Projectleider Parelproject
Zorg en Zekerheid

Erik Kramer

Senior accountmanager en Projectleider Parelproject
Zorg en Zekerheid


Subsessie 4: JZOJP parelprojecten, Menzis
Eric Veldboer
Regiomanager Zorginkoop
Menzis

Eric Veldboer

Regiomanager Zorginkoop
Menzis


14:45

Middagpauze

15:15

Het patiëntenperspectief. Wat is er gewonnen, wat valt er nog te winnen?

Erik van Uden
Hoofd communicatie
Spierziekten Nederland

Erik van Uden

Hoofd communicatie
Spierziekten Nederland

15:35

Het transmurale laboratorium

Leo Kliphuis
Adviseur, trainer, beleidsmaker, toezichthouder
Adiantar

Leo Kliphuis

Adviseur, trainer, beleidsmaker, toezichthouder
Adiantar

16:00

Discussie, reflectie en afsluiting; sprekers. patiëntvertegenwoordigers en deelnemers praten na.

Wat heeft u geleerd vandaag? Wat nemen we mee voor de komende jaren om nog meer zorg op de juiste plek te kunnen bieden? En welke opdracht of adviezen geven we mee aan de politiek voor de nieuwe regeerperiode? Deze vragen komen aan bod tijdens een interactief zaalgesprek onder leiding van Ward Bijlsma en Guus Schrijvers.

Ward Bijlsma
Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

Ward Bijlsma

Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
16:30

Einde