Programma Vierdaagse Online Masterclass Evaluatie pilot initiatieven en Opschalen van zorgvernieuwing

2 juni 2020 Dag 1: Dinsdag 2 juni 2020. Het starten en evalueren van een innovatieve pilot.
print pdf
13:30

Dag 1: Dinsdag 2 juni 2020. Het starten en evalueren van een innovatieve pilot.

13.00 uur Inloggen en Welkom. Deelnemers kunnen individuele vragen stellen aan de docenten

13.30 uur Deelnemers maken kennis met elkaar, met docenten en met het programma,

14.00 uur  Van probleem via een idee naar een innovatieve pilot, interactieve voordracht van Marius Buiting over anders denken in de zorg

15.00 uur Pauze

15.15 uur Discussie in subgroepen over de betekenis voor de eigen werksetting van de voordracht van Marius Buiting. Guus Schrijvers en hij begeleiden de subgroepen.

16.00 uur Terugblik op deze bijeenkomst en vooruitblik op bijeenkomst 2 tot en met 4.

16.30 uur Einde bijeenkomst

Marius Buiting, Directeur NVTZ Toezichthouders in Zorg & Welzijn
Marius Buiting
Directeur
NVTZ (Toezichthouders Zorg & Welzijn)

Marius Buiting

Directeur
NVTZ (Toezichthouders Zorg & Welzijn)

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
13:30

Dag 2: Donderdag 11 juni 2020. Implementatie en opschaling van zorgvernieuwing, waarvan de pilots geweest zijn en bewezen zijn.

13.00 uur Inloggen en Welkom. Deelnemers kunnen individuele vragen stellen aan de docenten

13.30 uur Deelnemers blikken in subgroepen terug op hun eigen ervaringen. Welke innovatieve projecten en programma’s probeerden zij te verspreiden?  Wat ging goed en wat kon beter?

14.30 uur Implementatie van geslaagde pilots in de eigen organisatie of regio, een vergelijking van de theorie met  de ervaringen van de deelnemers. Een  interactieve voordracht van Wim Schellekens over implementatie van een goed idee van  elders in de eigen werksituatie. Hoe implementeer je succesvol? Hoe ga je om met weerstanden? Hoe betrek je de leiding erbij? Hoe creëer je de juiste randvoorwaarden: win-win, ICT, financiële incentives en doelmatigheidswinst? Ook borging van het bereikte resultaat binnen de eigen werksetting vormt een essentieel onderdeel in deze sessie.

15.30 uur Pauze

15.45 uur Het implementeren van nieuw software om communicatie tussen professionals onderling en tussen professionals en patiënten te faciliteren: ervaringen met drie innovatieve software applicaties in de VVT-sector en in twaalf ziekenhuizen, interactieve voordracht van Guus Schrijvers

16.15 uur Terugblik op deze bijeenkomst en vooruitblik op bijeenkomsten 3 en 4.

16.30 uur Sluiting bijeenkomst

Wim Schellekens
Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Wim Schellekens

Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
Marius Buiting, Directeur NVTZ Toezichthouders in Zorg & Welzijn
Marius Buiting
Directeur
NVTZ (Toezichthouders Zorg & Welzijn)

Marius Buiting

Directeur
NVTZ (Toezichthouders Zorg & Welzijn)

13:30

Dag 3: Dinsdag 16 juni 2020. Implementatie per sector: 1. sociaal domein, 2. de langdurige zorg betaald door de WLZ, 3. de eerste lijn 4. de ziekenhuizen en 5. De geestelijke gezondheidszorg

13.00 uur Inloggen en Welkom. Deelnemers kunnen individuele vragen stellen aan de docenten

13.30  uur Verschillen, overeenkomsten en verbindingen tussen vijf subsectoren van zorg, Overzicht geboden door prof. Guus Schrijvers

14.15 uur Deelnemers splitsen zich op in subgroepen die elk over één subsector gaan. Per groep inventariseren zij wat er speelt in hun sector aan zorgvernieuwing. Guus Schrijvers en Wim Schellekens begeleiden de subgroepen.

15.00 uur pauze

15.15 uur terugkoppeling uit de subgroepen + feedback over ideale implementatie-strategie per sector van docent en gespreksleider

16.15 uur afsluiting en vooruitblik op vierde bijeenkomst

16.30 uur Sluiting bijeenkomst

Wim Schellekens
Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Wim Schellekens

Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
Marius Buiting, Directeur NVTZ Toezichthouders in Zorg & Welzijn
Marius Buiting
Directeur
NVTZ (Toezichthouders Zorg & Welzijn)

Marius Buiting

Directeur
NVTZ (Toezichthouders Zorg & Welzijn)

13:30

Dag 4: Donderdag 25 juni 2020. Landelijke implementatiestrategieën

13.00 uur Inloggen en Welkom. Deelnemers kunnen individuele vragen stellen aan de docenten

13.30  uur Verschillen, overeenkomsten en verbindingen tussen  verschillende landelijke implementatie strategieën, Overzicht geboden door Wim Schellekens. Aan de orde komen onder meer: de landelijke programma’s Sneller Beter, Waardigheid en Trots, Juiste Zorg op de Juiste Plaats,  De Corona-maateregelen. Tevens kijkt de docent naar landelijke implementatie zonder programma zoals de verspreiding van huisartsenposten en het creëren van zorggroepen.

14.30 uur Deelnemers gaan in subgroepen uiteen en kiezen voor hun eigen werksetting voor de meest geschikte strategie. Per subgroep is één docent aanwezig.

15.30 uur Terugkoppeling uit de subgroepen over gekozen strategieën.

16.00 uur Terugblik op de middag en op de gehele online Masterclass.

16.30 uur Einde bijeenkomst en einde Masterclass

Wim Schellekens
Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Wim Schellekens

Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.