Programma Medische uitdagingen in nieuw perspectief; zorg, academie en bedrijfsleven samen aan zet

24 maart 2021 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:45

Ontvangst en registratie

09:15

Welkom en opening door de dagvoorzitter

-Wat is de grote betekenis van de Biotechhub in Boston/ Massachusetts?

-Waarom zou Nederland ook een dergelijk Ecosysteem moeten ambieren?

-What’s in it voor; de Ziekenhuizen, de Patient, de Academie, de LSH Industrie en de BV Nederland?

Clémence Ross-van Dorp
Voormalig staatsecretaris van VWS, ambassadeur voor het Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health’ (LSH)

Clémence Ross-van Dorp

Voormalig staatsecretaris van VWS, ambassadeur voor het Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health’ (LSH)

09:30

Blok 1: Een open en goede Publiek Private samenwerking is essentieel om de Zorgsector beter en doelmatiger te maken en innovaties eerder bij de patient/client te brengen: ‘Het lerende zorgsysteem’.

09.30 - 09.55: Hoe kunnen de living labs van de Medical Delta belangrijke uitdagingen van de samenleving morgen sneller, doelmatiger en duurzamer helpen oplossen?

https://www.medicaldelta.nl/living-labs-field-labs

 

Henri Lenferink
Burgemeester Leiden

Henri Lenferink

Burgemeester Leiden


09.55 - 10.20: Publiek Private samenwerking met Topklinische zorgnetwerken: HealthValley, mProve en Isala

https://www.healthvalley.nl
https://www.mprove.nu

Lieke Poot
CIOM ( Klinisch fysicus) RVE manager van zorgtechnologie in Isala en voorzitter van de NVKF

Lieke Poot

CIOM ( Klinisch fysicus) RVE manager van zorgtechnologie in Isala en voorzitter van de NVKF


10.20 - 10.45: Expertisecentrum Zorgalgoritmen voor en door de zorg, initiatief van de SAZ ziekenhuizen

De 28 regionale ziekenhuizen, verenigd in de SAZ, werken aan kwalitatief hoogwaardige, integrale en betaalbare zorg, die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van bewoners in de regio. Ook de zorg wordt meer gedreven door data en informatie. Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen is opgericht door de 28 SAZ ziekenhuizen, samen met Bart-Jan Verhoeff, met als doel om in co-creatie met zorgprofessionals voorspellende modellen (algoritmen) met behulp van machine learning te ontwikkelen op basis van data uit hun ziekenhuizen. Een voorbeeld van samenwerking waarin, voor en door de zorg, dichtbij de praktijk en met een duidelijke visie meer waarde uit de eigen ziekenhuisdata kan worden gehaald.

https://www.saz-ziekenhuizen.nl/thema/data-ai/

 

Joline van Sorge
Quality Manager Expertisecentrum Zorgalgoritmen

Joline van Sorge

Quality Manager Expertisecentrum Zorgalgoritmen

Yvonne Snel
Directeur
Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)

10:45

Koffie- en theepauze

11:15

Blok 2: Een open en goede Publiek Private samenwerking is van groot belang voor de Academie

11.15-11.40: Vanuit gedeelde ambities publiek-privaat samenwerken aan de transitie naar meer gezonde jaren

Wereldwijd is een transitie gaande van het behandelen van ziekte naar het bevorderen van gezondheid. De Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) heeft het initiatief genomen om een gedragen missie te formuleren waar alle maatschappelijke partners zich achter hebben geschaard, zowel vanuit de academie, het bedrijfsleven, de overheid en de patiënten. Deze missie, en de daaraan gekoppelde submissies, bieden een uitgelezen mogelijkheid om als partners vanuit verschillende achterbannen, publiek en privaat, samen te werken in onderzoek en innovatie. Juist in die samenwerking kun je uit gaan van de unieke kennis en expertise die ieder heeft in te brengen. Daarmee kunnen we voorbij gaan aan de klassieke percepties waar het fundamentele onderzoek plaatsvindt en waar het toegepaste; iedere partner in die samenwerking brengt zijn eigen unieke expertise in die bijdraagt aan de gemeenschappelijke missie.

Door deze samenwerking op deze manier meer structuur en richting te geven komen we als Nederland in de unieke positie dat we onze onderzoeks- en innovatiekracht inzetten op een thema die wereldwijde impact heeft. Door in Nederland te komen tot oplossingen die maatschappelijke impact genereren, creeren we de innivatiekansen die internationale impact kunnen genereren. Maar hoe kun je dit zinvol en effectief vormgeven? Door deze missie door te vertalen naar implementatie op mirco niveau, lessen te leren en te verbreden op meso niveau en daarna breed gedragen impact te genereren om macro niveau. Vanuit de gedeelde ambitie, in nauwe samenwerking met de maatschappelijke partners middels impactvolle publiek private partnerships.

Bart Scheerder
UMCG ,voorzitter ACRON en Algemeen bestuur DCRF

Bart Scheerder

UMCG ,voorzitter ACRON en Algemeen bestuur DCRF


11.40 - 12.05: Een goed en open systeem van Publieke en Private samenwerking draagt bij aan waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord.
Patrick Jeurissen
Gezondheidseconoom en hoogleraar betaalbaarheid van de zorg, UMC Radboud Universiteit

Patrick Jeurissen

Gezondheidseconoom en hoogleraar betaalbaarheid van de zorg, UMC Radboud Universiteit


12:05

Lunchpauze

12:55

Blok 3: Een open en goede Publiek Private samenwerking is van groot belang voor de LSH industrie

12.55 - 13.15: Is ‘open boek’ samenwerking met de overheid en academie de nieuwe normaal voor grote ziekten ? ‘De Corona case'
Marc Kaptein
Medisch Directeur Pfizer NL

Marc Kaptein

Medisch Directeur Pfizer NL


13.15 - 13.40: Nederland kan het Boston aan de Noordzee worden.

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van de wereld. Samen met onder andere patiënten, artsen en onderzoekers zetten wij ons in voor de beschikbaarheid van veilige en hoogwaardige medicijnen. De intensieve samenwerking en vele contacten op Nederlandse bodem werpen hun vruchten af. Nederlandse wetenschap en bedrijven uit Nederland hebben wereldwijd een enorme impact, ook als het niet om COVID-19 gaat. Een gegeven om trots op te zijn en te concluderen dat er in ons land stevige fundamenten liggen om in de toekomst door te groeien naar een internationaal expert- en export- land op het gebied van Life Sciences & Health, Daarover gaat onze ambitie ‘Boston aan de Noordzee’, geïnspireerd door de topregio in de Verenigde Staten.

Gerard Schouw
Algemeen Directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Dagelijks Bestuur VNO-NCW

Gerard Schouw

Algemeen Directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Dagelijks Bestuur VNO-NCW


14:05

Blok 4: Een open en goede Publiek Private samenwerking is van groot belang voor de BV Nederland

13.40 - 14.05: KNAW

Het volledige traject van een mogelijk medicijn tot een veilig, doeltreffend nieuw geneesmiddel blijft lang, duur en vol hindernissen. Om aan de grote maatschappelijke behoefte naar nieuwe en betere geneesmiddelen te voldoen, is het belangrijk om onderzoek en ontwikkeling te versnellen. Dat dit niet eenvoudig is, blijkt uit de 7000 zeldzame ziektes waarvoor nog geen oplossing is.

Lees hier het abstract.

Sjaak Neefjes
Hoogleraar Chemisch Immunologie LUMC en lid KNAW

Sjaak Neefjes

Hoogleraar Chemisch Immunologie LUMC en lid KNAW


14.05 - 14.30: Pauze

14.30 - 14.55: FAST

FAST, Future Affordable Sustainable Therapies, schept overzicht en richt zich op het doorfinancieren van daadwerkelijke innovaties, binnen de speerpunten personalised medicine, regeneratieve therapieën en zeldzame ziekten, in nauwe samenspraak met de samenwerkingspartners.

FAST is erop gericht om de juiste balans te houden tussen innovatief ondernemerschap en toegankelijke, betaalbare zorg.

Saco de Visser
Adviseur Amsterdam UMC en Kwartiermaker Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST) bij ZonMw

Saco de Visser

Adviseur Amsterdam UMC en Kwartiermaker Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST) bij ZonMw


14.55 - 15.20: De Quadruple Helix voor industriele innovatie kan de Quadruple Aim voor Zorginnovatie versterken en andersom.

“Alle goede dingen bestaan uit drie”, is een oud spreekwoord. Als het gaat om innovatie, is vier echter beter. In deze presentatie zal de link gelegd worden tussen innovatie via de quadruple helix en de quadruple aim bij zorginnovatie. Beide kunnen elkaar versterken. Voorbeelden en geleerde lessen uit de pandemie zullen hierbij aan bod komen.

Hans Schikan
Vaccingezant VWS en Lid topteam topsector Life Sciences & Health

Hans Schikan

Vaccingezant VWS en Lid topteam topsector Life Sciences & Health


15:20

Panel discussie en afsluiting onder gespreksleiding van de dagvoorzitter

Clémence Ross-van Dorp
Voormalig staatsecretaris van VWS, ambassadeur voor het Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health’ (LSH)

Clémence Ross-van Dorp

Voormalig staatsecretaris van VWS, ambassadeur voor het Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health’ (LSH)

Hans Schikan
Vaccingezant VWS en Lid topteam topsector Life Sciences & Health

Hans Schikan

Vaccingezant VWS en Lid topteam topsector Life Sciences & Health

Saco de Visser
Adviseur Amsterdam UMC en Kwartiermaker Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST) bij ZonMw

Saco de Visser

Adviseur Amsterdam UMC en Kwartiermaker Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST) bij ZonMw

Gerard Schouw
Algemeen Directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Dagelijks Bestuur VNO-NCW

Gerard Schouw

Algemeen Directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Dagelijks Bestuur VNO-NCW

Patrick Jeurissen
Gezondheidseconoom en hoogleraar betaalbaarheid van de zorg, UMC Radboud Universiteit

Patrick Jeurissen

Gezondheidseconoom en hoogleraar betaalbaarheid van de zorg, UMC Radboud Universiteit

16:00

Borrel met een hapje

17:00

Einde