Programma Op weg naar een gezonde generatie; samenwerken in de regio

21 april 2022 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst

09:15

Welkom

Welkomstwoord door de ochtendvoorzitter
Karen van Ruiten
Programmadirecteur, Alles is Gezondheid
09:25

Ontwikkelingen vanuit het RIVM

Mariken Leurs
Centrumhoofd Gezondheid en Maatschappij, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
10:00

De menselijke maat van leefstijlinterventies

Met het Preventieakkoord en de plannen in het nieuwe Regeerakkoord zijn er optimistische ambities om ons van het bankhangen te redden, de sigaret in de ban te doen en vet en suiker onaantrekkelijk te maken. Ook worden leefstijlinterventies toegankelijker. Leefstijlinterventies zijn vaak gericht op mensen die een chronische ziekte hebben of een groot risico lopen om er een te krijgen. Maar de praktijk blijkt weerbarstig: Het veranderen van gewoontegedrag en vooral ook het volhouden van gezonde gewoontes is  complex. Bovendien is het meestal de regel dat generieke leefstijlinterventies de gezondheidsverschillen vaak vergroten in plaats van dat ze worden verkleind. Hoe gaan we terug naar de menselijke maat in het bevorderen van een gezonde leefstijl?

 

Sandra van Dijk
Associate Professor, Universiteit Leiden
Wetenschappelijk coördinator Healthy Society voor Medical Delta en Leiden-Delft-Erasmus universities
10:35

Koffie- en theepauze

11:05

De vitalisering van Nederland -een kwestie van tussen de linies voetballen!?

De urgentie van een positief gezonde en vitale generatie behoeft geen uitleg meer. Het is veeleer de vraag HOE we Nederland kunnen vitaliseren. De uitdaging is om complexiteit te omarmen (in plaats van te negeren). En dat betekent investeren in relaties, verbindingen en de synergie tussen mensen.

Gezondheid en vitaliteit ontstaan in de continue interactie tussen burgers, professionals, gemeenten, ondernemers, de wijk, woningbouwcoöperaties maar ook de leefomgeving en de natuur. De kunst is om de dynamiek en patronen in die bestaande interacties te (h)erkennen, en daarop slim mee te koppelen.

Thomas Plochg
Directeur
Federatie voor Gezondheid

Thomas Plochg

Directeur
Federatie voor Gezondheid

11:40

Van zekerheid naar gezondheid.

Ondanks vele inspanningen nemen sociaal economische gezondheidsverschillen niet af. Preventie en leefstijlinterventies lijken niet bij iedereen hetzelfde effect te sorteren. Hoe komt het dat goedbedoeld beleid uit de systeemwereld niet altijd even goed land in de leefwereld van mensen? Is het niet vooral nodig om eerst daar een brug te bouwen?

Tim 'S Jongers
Senior Adviseur, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
12:15

Lunchpauze

Lunchpauze met een uitgebreid buffet.

12:50

Opening middag

Opening door de middagvoorzitter

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
13:00

5 flitspresentaties

5 korte presentaties

1) GROZ

De GROZ-beweging heeft als doel de kanteling van de zorg. De naam ‘GROZ’ is dan ook een anagram van het woord ZORG, om deze kanteling weer te geven. Niet langer staat de Z van Ziekte vooraan, maar juist de G van Gezondheid. Vanuit de burger in plaats vanuit de zorgverlener.

De komende jaren werkt een brede maatschappelijke publiek-private coalitie aan een verandering van beleid en praktijk, met daarbij een oog voor de economische kansen.

Anja neemt ons mee naar het GROZ-project in Utrecht

Anja van der Aa
Trekker GROZUtrecht

Anja van der Aa


Trekker GROZUtrecht


2) Publieke Gezondheid GGD IJsselland
Rianne van den Berg
Directeur, GGD IJsselland

Rianne van den Berg


Directeur, GGD IJsselland


3) Jong leren eten

Jong Leren Eten staat voor: Zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Het programma Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS. Iedere provincie werkt met 2 makelaars (meestal 1 vanuit GGD en 1 vanuit IVN/NME). Deze makelaars werken als wegwijzer en aanjager binnen eigen regio.

Ze brengen regionale voedsel-, gezondheids-, en duurzaamheidsinitiatieven in beeld, brengen ze samen en verbinden partijen aan elkaar.

Meer info over Jong Leren Eten: Wat is Jong Leren Eten? | Jong Leren Eten

Alida van der Kloet
Adviseur Gezondheidsbevordering
GGD regio Utrecht

Alida van der Kloet

Adviseur Gezondheidsbevordering
GGD regio Utrecht


4) Greendish, verduurzamen van voedselaanbieders
Joris Heijnen
Founder en CEO, Greendish

5) Wat doet een Leefstijlapotheker, wat is het aanbod heeft en wat kan hij bereiken in de wijk?
Mark Slager
Openbaar apotheker, Apotheek Orion Amersfoort

14:15

De ethiek van Gezondheidsbevordering beweegt tussen solidariteit en co-productie

In zijn onderzoek analyseert hij ethische kwesties rond volksgezondheid en zorg, zoals bijvoorbeeld vragen over de verantwoordelijkheid van de overheid voor gezonde leefstijlen, hoe maatschappelijke gezondheidsverschillen te evalueren, en morele dilemma’s in infectieziektebestrijding en vaccinatiebeleid.

Marcel Verweij
Hoogleraar Filosofie binnen Wageningen University
lid van de Gezondheidsraad en van de ACP (Advies Commissie Pakket) van Zorginstituut Nederland

Marcel Verweij

Hoogleraar Filosofie binnen Wageningen University
lid van de Gezondheidsraad en van de ACP (Advies Commissie Pakket) van Zorginstituut Nederland

14:45

Pauze

15:10

Politiek panel

Samen met de jongerenafdelingen van de politieke partijen gaan we in discussie

                         

             

                 

           

Onder leiding van Guus Schrijvers

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
16:00

Beschouwing en afsluiting

16:30

Einde