Programma Preventie en de Eerstelijn

23 september 2021 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst

09:15

Welkomstwoord; Bijna 3 jaar ervaring met het Preventieakkoord

Irma van der Pluijm
Algemeen directeur
Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB)

Irma van der Pluijm

Algemeen directeur
Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB)

09:25

Wat verwacht Menzis komende 4 jaar van de nieuwe regering?

En wat is de verwachting naar de gemeente en 1e lijn?

Ruben Wenselaar
Voorzitter Raad van Bestuur
Menzis

Ruben Wenselaar

Voorzitter Raad van Bestuur
Menzis

Ruben Wenselaar (1961) is voorzitter (CEO) van de Raad van Bestuur bij Menzis Na zijn studie Bedrijfseconomie werkte Ruben bij PricewaterhouseCoopers, DAF, Fuji Photo Film en Cadans in management- en directiefuncties op het vlak van financiën, ICT en HRM. In 2002 werd hij directievoorzitter van Amicon Zorgverzekeraar. Waarna hij in 2004 toetrad tot de Raad van Bestuur van Menzis, dat ontstond na de fusie van Amicon met Geové.
09:55

Wat verwacht Alles is Gezondheid van de 1e lijn en de zorgverzekeraar?

Karen van Ruiten
Programmadirecteur
Alles is Gezondheid

Karen van Ruiten

Programmadirecteur
Alles is Gezondheid

10:25

Internationale videopresentatie; Finland

Finland: Pekka PusKa

In elk dorp en wijk in Finland staat een gezondheidscentrum. Van bovenaf gezien heeft dat de vorm van een staand kruis. In de lange as bevinden zich een wijkziekenboeg met zo’n tien bedden die onder de verantwoordelijkheid staat van huisartsen. Verder biedt deze as ruimte aan de spreekkamers van huisartsen, verpleegkundigen en andere professionals. In de korte as bevinden zich aan de ene kant de jeugdgezondheidszorg en aan de andere kant de GGD met haar preventie-activiteiten. Dit standaardmodel is uitgedacht op nationaal niveau door voorlopers van het sinds 2009  bestaande National Institute  for Health and Welfare (THL)  te Helsinki.  Dat koppelt sinds jaar en dag dit netwerk van kleinschalige kruisgebouwen aan nationaal preventiebeleid en adviseert daarover aan regering en parlement. Finland  coördineert thans op nationaal niveau preventiebeleid gericht op vaccinaties, screening, leefstijlinterventies, frisdrankbelasting en het gezond inrichten van de publieke ruimte.  Aan de wieg van dit beleid stond de bestuurskundige én arts Pekka Puska. Hij was vele jaren bestuursvoorzitter van het genoemde THL.  Hij was daarvoor projectleider van een experiment (1972- 1997) in de provincie North Karelia, dat vooraf ging aan het nationale preventiebeleid. Puska eindigde zijn carrière in 2019 als lid van het Finse parlement. Op 23 september schetst hij het Finse preventiebeleid en denkt hij met ons na over de post-corona periode. Hij doet dat via een video-presentatie van tien minuten.  Je tref alvast een voorproefje daarvan aan in  deze video van één minuut.

Pekka PusKa

Pekka PusKa


10:40

Discussie met de ochtendsprekers

Onder leiding van de Dagvoorzitter.

Ruben Wenselaar
Voorzitter Raad van Bestuur
Menzis

Ruben Wenselaar

Voorzitter Raad van Bestuur
Menzis

Ruben Wenselaar (1961) is voorzitter (CEO) van de Raad van Bestuur bij Menzis Na zijn studie Bedrijfseconomie werkte Ruben bij PricewaterhouseCoopers, DAF, Fuji Photo Film en Cadans in management- en directiefuncties op het vlak van financiën, ICT en HRM. In 2002 werd hij directievoorzitter van Amicon Zorgverzekeraar. Waarna hij in 2004 toetrad tot de Raad van Bestuur van Menzis, dat ontstond na de fusie van Amicon met Geové.
Karen van Ruiten
Programmadirecteur
Alles is Gezondheid

Karen van Ruiten

Programmadirecteur
Alles is Gezondheid

Irma van der Pluijm
Algemeen directeur
Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB)

Irma van der Pluijm

Algemeen directeur
Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB)

11:00

Internationale videopresentatie; Israel

Israel: Ayelet Schor

In Israël liep over de periode 2015 – 2018 een nationaal project naar preventieve interventies in de eerste lijn. Het project financierde  ten eerste scholing aan patiënten met risico op chronische aandoeningen vanwege roken, alcoholgebruik, ongezonde voeding, te weinig bewegen en te veel stress. Die scholing kon zowel plaatsvinden op individuele basis als in groepen.  Ook verzorgde het project gratis trainingen van professionals in de eerste lijn in het uiten van preventieve boodschappen en het hanteren van motiverende gespreksvoering. Het project  bood deze scholing en training aan in drie verschillende settings: solo-huisartsen, groepspraktijken van huisartsen en multidisciplinaire eerstelijnsteams, waaraan ook huisartsen deelnemen. Deze laatste groep  bleek significant meer professionals te interesseren voor preventie en meer patiënten te mobiliseren voor  gezondheidseducatie. Verpleegkundige en onderzoeker Ayelet Schor leidde het project en promoveerde erop in 2018.  Schor bespreekt haar project en haar werk sedert 2018.

Zij doet dat via een video-presentatie van tien minuten. Bekijk in deze video haar aankondiging daarvan in 1 minuut.

Ayelet Schor
Physiotherapist - M.Occ.H - Ph.D in Public Health
Israël

Ayelet Schor

Physiotherapist - M.Occ.H - Ph.D in Public Health
Israël

11:15

Koffie en thee pauze

11:35

Keuze uit een van twee workshops (gebaseerd op de thema’s uit het Preventie akkoord):

Delen van ervaringen over Stoppen met Roken: geslaagde SMR programma’s

Roken is schadelijk zo weet iedereen, al is de enorm omvang van de schade nog niet iedereen even duidelijk. Bekend is dat roken ook erg verslavend is, zoals bijvoorbeeld blijkt uit slechts 20% slaagpercentage bij gewone rookstopzorg. Schiet onze gebruikelijke zorg daarmee niet erg tekort?

Om meer succes te bereiken hebben we bij zorggroep Almere de rookstopzorg sterk geïntensiveerd. Wij zetten nu meer in op educatie aan en actieve voorbereiding door de patiënt zelf. We bieden multidisciplinaire en intensieve rookstopbegeleiding middels inzet van getrainde POH-somatiek en waar nodig POH-GGZ. Tot slot bieden we terugvalpreventie in groepen aan recent gestopte rokers.

Onze nieuwe rookstopzorg is gebaseerd op het gedachtengoed van en de succesvolle rookstoppoli opgericht door longartsen/ boegbeelden Wanda de Kanter en Pauline Dekker. Eerste cijfers in Almere laten zien dat onze nieuwe rookstopzorg leidt tot ruim een verdubbeling van het succes naar 40-50 % rookvrij een jaar na opstart van onze intensieve rookstopzorg. Binnenkort komt dezelfde rookstopzorg ook beschikbaar voor patiënten van medisch specialisten van het Almeerse Flevoziekenhuis. Alle Almeerse huisartsen, ziekenhuis en gemeente werken nu samen aan betere preventie, rookstopzorg en rookvrije zones, op de goede weg naar een rookvrije generatie.

Michael Brouwer
Huisarts en Kaderarts GGZ
GHC Waterwijk en Zorggroep Almere

Michael Brouwer

Huisarts en Kaderarts GGZ
GHC Waterwijk en Zorggroep Almere

Inge Beers
Projectmanager Zorgprogramma's
Zorggroep Almere

Inge Beers

Projectmanager Zorgprogramma's
Zorggroep Almere


GLI: (Hoe) werkt het (samen)?

Vanuit deze workshop willen we graag vertellen hoe we in onze regio Westelijk West Brabant en Tholen vorm geven aan het preventie akkoord en de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) in het bijzonder. Welke partijen werken er met elkaar samen? Hoe is dat georganiseerd? Wat doet de uitdrukking ‘practice what you preach’ met ons? Hoe geven we zelf vorm aan gezond gedrag? En wat is de GLI en hoe werkt dat?

Daarnaast willen we graag met u van gedachten wisselen? Op welke manier geeft u vorm aan het preventieakkoord? Wat werkt en wat (nog) niet? Welke opbouwende kanttekeningen zijn er te maken? Wat is effectief gebleken?

Kortom, we hopen met een boodschap naar huis te gaan. En willen u in de gelegenheid stellen om dat ook te doen.

Annemarie Zwetsloot
Coördinatie preventie leefstijl
Huisartsencoöperatie West-Brabant

Annemarie Zwetsloot

Coördinatie preventie leefstijl
Huisartsencoöperatie West-Brabant

Gerda Weits
GLI-coach
Regio Westelijk West-Brabant

Gerda Weits

GLI-coach
Regio Westelijk West-Brabant

Claudia Langenberg
Coördinator
WestWest

Claudia Langenberg

Coördinator
WestWest


12:35

Lunchpauze

13:15

Preventie in de eerste lijn?

Iris de Vries is huisarts, promovenda en voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl. Daarnaast is ze lid van de landelijke coalitie Kansrijke Start. Als huisarts en leefstijlarts past ze leefstijlgeneeskunde veelvuldig toe in de spreekkamer. Deze ervaringen gebruikt ze in gesprekken met politiek, zorgverzekeraars, gemeenten en andere stakeholders in de zorg, om het grote belang van preventie en leefstijlgeneeskunde op de agenda te zetten. 

 

Iris de Vries
Huisarts en Voorzitter
Vereniging Arts en Leefstijl

Iris de Vries

Huisarts en Voorzitter
Vereniging Arts en Leefstijl

13:45

Internationale videopresentatie; IJsland

IJsland: Jón Sigfússon 

Het percentage jongeren van tien tot twintig jaar  dat rookt, alcohol drinkt en drugs gebruikt ligt in IJsland aanmerkelijk lager dan in Nederland. De IJslandse regering heeft dit bereikt dankzij het project Youth in Iceland. Het  Icelandic Centre of Social Research and Analysis (ICSRA) voert dit project sinds 1999 uit. . Het project biedt gezondheidseducatie aan in kleine gemeenschappen en in samenwerking met de ouders, de school, de sportclubs en de gemeentelijke instanties  die over jongeren gaan. Veel aandacht besteedt het ICSRA aan evaluatie en onderlinge vergelijking van locaties waar het bezig is. Hierdoor was in al die twintig jaar continue kwaliteitsverbetering te realiseren. Thans is het ICSRA werkzaam op vijf continenten:  Australië, Afrika, Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Europa. Dit doet zij onder de vlag Planet Youth. In Nederland hanteert het Trimbos Instituut  het IJslandse model in zes gemeenten.

Jón Sigfússon is bestuursvoorzitter van Planet Youth en directeur van het ICSRA. Hij spreekt het congres toe op 28 mei. Sigfússon presenteert de belangrijkste resultaten van Youth in Iceland. Ook gaat hij in op de  zes Nederlandse gemeenten  waarmee het ICSRA samenwerkt. Zij doet dat via een video-presentatie van tien minuten. In deze video van één minuut kondigt Sigfússon zijn college  van tien minuten aan.

Jón Sigfússon

Jón Sigfússon


14:00

Reflecties van het Trimbos op de IJslandse aanpak en het preventieakkoord alcohol

Het team van Ninette van Hasselt werkt ism het NJI aan de vertaling van de IJslandse aanpak naar Nederland. Ze schetst welke kansen ze ziet voor dit model in Nederland. Daarnaast zal ze, vanuit haar rol als expert aan de alcoholtafel, reflecteren op haar ervaringen met het preventieakkoord. Welke stimulans geeft het preventie akkoord aan vroegsignalering van alcoholproblematiek? Welke kansen blijven nog onbenut?

Ninette van Hasselt
Programma-manager Alcohol
Trimbos Instituut

Ninette van Hasselt

Programma-manager Alcohol
Trimbos Instituut

14:15

Keuze uit een van twee workshops (gebaseerd op de thema’s uit het Preventie akkoord):

Welzijn op recept

Zorggroep PoZoB is een regionale huisartsenorganisatie die samen met een aantal andere zorggroepen aan de oorsprong van de huidige ‘chronische ketenzorg programma’s’ heeft gestaan. De afgelopen jaren geleden zijn ze gestart om hun zorg minder protocollair én meer persoonsgericht vorm te geven. Daarin liepen ze tegen de grenzen van hun eigen zorgprogramma’s aan. Met de ambitie om zorg op maat voor hun praktijken en patiënten te organiseren komt steeds duidelijker naar voren dat zorg niet altijd is wat patiënten nodig hebben om hun gezondheid te verbeteren. Het welbevinden van hun patiënten wordt vaak beïnvloed door zaken waar ze als 1e lijn partners in welzijn/leefstijl nodig hebben.

Stephan Hermsen is Programmamanager Persoonsgerichte zorg bij PoZoB. Hij neemt u mee waarom PoZoB het verbinden van welzijn ziet als essentieel onderdeel van het verbeteren van de gezondheid van hun patiënten. Gezondheid bevorderen in plaats van preventie. Tevens geeft hij een beeld hoe zij in hun regio het maken van de verbinding faciliteren voor hun huisartsenpraktijken. Wat is hun rol richting praktijken, patiënten, gemeenten en verzekeraars? In 24 praktijken van hun 140 praktijken zijn ze gestart. Wat zijn de eerste ervaringen van praktijken?

Een ontwikkelingsverhaal met perspectief.

Stephan Hermsen
Programmamanager Persoonsgerichte zorg
PoZoB

Stephan Hermsen

Programmamanager Persoonsgerichte zorg
PoZoB


Problematisch alcohol gebruik

Bart vertelt over het waarom, wat en hoe van de inzet van de POH-GGZ VZ bij Zorg in Ontwikkeling. Samen met een POH-GGZ vertelt hij hoe het werkt in de praktijk; wat werkt wel en niet en wat zijn de kansen en risico’s in deze rol?

Bart Bongers
Manager GGZ
Zorg in Ontwikkeling

Bart Bongers

Manager GGZ
Zorg in Ontwikkeling


15:00

Pauze

15:30

Internationale videopresentatie; Australië

Australië: Nick Goodwin  

In Australië lopen tal van innovatieve projecten op het terrein van preventie  zoals leefstijlklinieken in de eerstelijn en gezonde school-projecten. Dit continent is dun bevolkt. Daarom  is in Australië e-Health  een belangrijk hulpmiddel om preventieve boodschappen te verspreiden naar ver gelegen dorpen en gehuchten. Dat gebeurt thans vaak op een interactieve manier.

Prof. Dr. Nick Goodwin biedt in zijn voordracht op 23 september een overzicht van innovatieve preventie-projecten in Australië. Hij is sinds 2019 hoogleraar health systems aan de universiteit van Newcastle in New South Wales. Goodwin kent de Nederlandse   gezondheidszorg uitstekend. Tot aan zijn benoeming als hoogleraar was hij directeur van de International Foundation of Integrated Care (IFIC). In die rol bezocht hij regelmatig  als adviseur en spreker ons land.

Na hem spreekt huisarts Michelle  Reiss. Zij startte in april  van dit jaar een leefstijlkliniek: de eerste in de Australische eerste lijn. Zij begint haar video presentatie met een virtuele rondwandeling in haar kliniek. Daarna legt zij uit hoe ze werkt met individuele personen en met groepen. Steeds is het thema het terugdringend van overgewicht. De leefstijlkliniek beschikt over een interdisciplinair team waaraan Reiss leiding geeft.   Goodwin introduceert ook nog drie andere projecten en intiatieven. Video presentaties daarover tref je aan op de deelnemerswebsite van het congres.  Bekijk in deze video van 1 minuut de aankondiging van Goodwin.

Nick Goodwin
Directeur
Central Coast Research Institute for Integrated Care (CCRI)
15:45

Afsluiting

Samenvatting van de internationale lessen en suggesties voor het Preventieakkoord 2.0.

André Rouvoet zal reageren op enkele suggesties.

Irma van der Pluijm
Algemeen directeur
Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB)

Irma van der Pluijm

Algemeen directeur
Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB)

Anoeska Mosterdijk
Directeur
InEen

Anoeska Mosterdijk

Directeur
InEen

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
André Rouvoet
Voorzitter
GGD GHOR

André Rouvoet

Voorzitter
GGD GHOR

Iris de Vries
Huisarts en Voorzitter
Vereniging Arts en Leefstijl

Iris de Vries

Huisarts en Voorzitter
Vereniging Arts en Leefstijl

16:30

Einde