Programma Studiedag ouderenzorg in de eerste lijn

3 oktober 2019 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:30

Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Stephan Hermsen

Een aantal opmerkingen vooraf:

  • Aan het eind van de voordrachten van de plenaire sprekers is er tijd voor vragen en discussie.
  • Bij de parallelsessies gaat het om interactieve kennisoverdracht. De Standaard opbouw is: 1. Kennis maken met elkaar (10 minuten) 2. Kennisoverdracht door de expert (20 minuten) en 3. Beantwoorden van de vraag: kun je de aangereikte kennis toepassen in je eigen werkomgeving? (30 minuten).
  • Workshops bieden het oefenen en uitwisselen van vaardigheden onder leiding van een coach. De workshop hebben vooral het karakter van een opfriscursus en het uitwisselen van ervaringen.
  • Alle sprekers sluiten hun voordracht af met een aantal concrete tips aan de deelnemers. Tijdens de afsluitende discussie komen deze aan bod.
Stephan Hermsen
Programmamanager Persoonsgerichte zorg
PoZoB

Stephan Hermsen

Programmamanager Persoonsgerichte zorg
PoZoB

09:45

Ouderenzorg zonder zorgen

Wie nadenkt over zijn of haar toekomst zal zich misschien wel eens zorgen maken. Zullen er voldoende mensen zijn om voor mij te zorgen? Is zorg nog wel te betalen en moet ik zelf flink bijbetalen? En wat als de pensioenen gaan kelderen? En kan zorg thuis worden geboden en wat is tegen die tijd ‘thuis’? En wat zal ik er zelf over te zeggen hebben? Valt er wel wat te kiezen?

In deze presentatie gaat Henk Nies in op de maatschappelijke trends die we zien en wat je daar als oudere en als professional mee kunt en deels ook moet. Hij gaat in op een perspectief over de zorgvraag en de zorgkracht van de samenleving, dat verder reikt dan dat het allemaal veel moeilijker wordt. Hij maakt een uitstap naar het nieuwe denken over kwaliteit van zorg en wat dat voor ouderen en hun hulpverleners gaat betekenen. Belangrijk daarbij is te kijken naar andere landen die het net iets anders georganiseerd hebben en waar een andere zorgcultuur heerst. Een kader voor dit congres dat de zorgen over de toekomst serieus neemt, maar nét een andere blijk geeft. Helemaal zonder zorgen kunnen we de toekomst niet tegemoet treden, maar misschien kan Nies wel wat zorgen wegnemen om met een open mind het congres in te stappen.

Henk Nies
Lid RvB en lid Kwaliteitsraad
Vilans en Zorginstituut Nederland

Henk Nies

Lid RvB en lid Kwaliteitsraad
Vilans en Zorginstituut Nederland

10:15

Ouderenzorg in de eerste lijn vanuit patiënten- en cliëntenperspectief

ANBO is een onafhankelijke vereniging met bijna 100.000 leden. Daarmee is zij één van de meest invloedrijke ouderenorganisaties van Nederland. Enkele jaren geleden veranderde zij haar statuten, die leidde tot meer zeggenschap voor haar leden. Deze verandering ging niet van een leien dakje. Maar door een sterke visie en nauwe samenwerking met andere maatschappelijke organisaties (zoals vakbonden en politieke partijen) vaart ANBO nu weer een sterke koers. Daarbij richt ze zich niet alleen op de ouderen van nu, maar ook om die van de toekomst. Zo bracht ANBO de gids voor goed oud worden uit en ook de nota Lang en Gelukkig. Ook lobbyt ANBO voor meer geschikte woonvormen voor ouderen.

Liane den Haan is sinds 2005 directeur van ANBO en vanaf 2013 directeur-bestuurder. Zij leidde de vereniging door de transitie en stond aan de wieg van talloze voorstellen die ANBO deelde met andere organisaties. Tijdens haar presentatie gaat Den Haan eerst kort in op de bijna 120 jarige geschiedenis van de organisatie. Daarna beschrijft zij ‘de oudere van de toekomst’ en geeft zij aan hoe beleidsmakers en de eerste lijn beter rekening kunnen houden met die doelgroep.

Liane den Haan
Directeur-bestuurder
ANBO

Liane den Haan

Directeur-bestuurder
ANBO

10:45

Koffie- en Theepauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

11:15

Parallelsessies ronde A

Van 11.15 uur tot 12.30 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande sessies. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 1: Langer thuis wonen voor ouderen, hoe maken we dat mogelijk?

De meeste ouderen willen liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen, ook als zij zorg of ondersteuning nodig hebben. Het gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis is echter groot. Nieuwe woonzorgvormen zijn nodig, waarbij samenwerking essentieel is. Penny Senior geeft een doorkijk op de ontwikkelingen en mogelijkheden. Vivian Broex gaat in op het nieuwe concept Verzorgd Wonen Nieuwegein, ontwikkeld door de gemeente, woningcorporaties en Zorgspectrum.

Vivian Broex
Bestuurder
Zorgspectrum

Vivian Broex

Bestuurder
Zorgspectrum

Penny Senior
Adviseur wonen en zorg
ActiZ

Penny Senior

Adviseur wonen en zorg
ActiZ


Sessie 2: Experimenten rond de Specialist Ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde (SO) wordt gezien als een belangrijke versterking van de eerstelijnszorg rond kwetsbare ouderen. Wat doet een SO? Hoe kan een SO de (huisartsen)zorg in de wijk versterken? En hoe kunnen de verschillende zorgverleners in de ouderenzorg (huisarts, SO, POHO, wijkverpleegkundige) goed samenwerken?

In Velp heeft men al negen jaar ervaring met de inzet (en bekostiging van) de SO. Ester Bertholet en Herma Barnhoorn gaan uitgebreid in op de werkwijze en resultaten van deze Multidisciplinaire Eerstelijnsouderenzorg met een SO (MESO-zorg). Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een getrapt model voor het inzetten van de verschillende hulpverleners (Stepped Care). Daarnaast bespreken ze de stand van zaken rondom de implementatie van de SO in de ZVW.

Herma Barnhoorn
Directeur
Een Plus Gezondheidscentrum

Herma Barnhoorn

Directeur
Een Plus Gezondheidscentrum

Ester Bertholet
Specialist Ouderengeneeskunde
Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet

Ester Bertholet

Specialist Ouderengeneeskunde
Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet


Sessie 3: Almere, bakermat van samenhangende eerstelijns-ouderenzorg

In Almere is van oudsher de zorg voor ouderen geïntegreerd in de eerstelijnszorg binnen gezondheidscentra. Ieder centrum kent een team (wijk) verpleegkundigen voor de zorg aan huis. Wat zijn de geleerde lessen in Almere? Wat is meerwaarde? En wat levert dat op?

In Almere vormen huisartsen-wijkverpleegkundigen-apotheker samen het kernteam voor een multidisciplinair zorgprogramma kwetsbare ouderen, aangevuld met fysiotherapie en de Specialist Ouderengeneeskunde indien nodig. Speciale focus is er op het zorgpad rond opname en ontslag samen met het Flevoziekenhuis.

Anneke Pahlplatz
Huisarts en kaderarts ouderenzorg i.o.
Zorggroep Almere

Anneke Pahlplatz

Huisarts en kaderarts ouderenzorg i.o.
Zorggroep Almere

Helen Plasier
Praktijkverpleegkundige
Chronische Zorggroep Almere

Helen Plasier

Praktijkverpleegkundige
Chronische Zorggroep Almere


Sessie 4: Wat kan het (regionale) ziekenhuis betekenen in de zorg voor ouderen in de wijk?

Zorg op de juiste plek kan een verschuiving inluiden van (eenvoudige) ziekenhuiszorg naar eerstelijnszorg. Wat kan het (regionale) ziekenhuis betekenen in de zorg voor ouderen thuis? Hoe kan het ziekenhuis een ondersteunende rol spelen? En hoe werkt ze hierin samen in een regionaal netwerk?

Lotte Kramer spreekt over de initiatieven die het Diakonessenhuis Utrecht heeft genomen rond de zorg voor ouderen en over het ontwikkelen van het ‘reactiverend ziekenhuis’ om de gezondheid van oudere patiënten te stimuleren.

Lotte Kramer
Projectleider ouderen
Diakonessenhuis

Lotte Kramer

Projectleider ouderen
Diakonessenhuis


12:30

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

13:30

Plan van aanpak ‘Zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen thuis’

Deze zomer wordt het plan van aanpak ‘Zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen thuis’ gepresenteerd. Dit plan is een uitvloeisel van de hoofdlijnenakkoorden in de eerste lijn. Het richt zich op kwetsbare ouderen, een kleine, maar zeer belangrijke doelgroep in de ouderenzorg. Het plan bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een zes-stappenplan. Ook bevat het een gespreks- en rekentool, die je kunt gebruiken om in de regio te overleggen met de stakeholders (inclusief zorgverzekeraars en gemeenten) over de organisatie en bekostiging van de netwerkzorg voor kwetsbare ouderen.

Peter van Linschoten is projectleider van dit plan. Hij vertelt wat de belangrijkste punten zijn en hoe het ingezet kan worden om de zorg rond kwetsbare ouderen te verbeteren. In workshop 5 gaat hij later op de middag in detail in op de implementatie van dit plan.

Peter van Linschoten
Directeur-eigenaar
Onderzoeksbureau ARGO

Peter van Linschoten

Directeur-eigenaar
Onderzoeksbureau ARGO

14:00

Parallelsessies en workshops ronde B

Van 14.00 uur tot 15.15 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande parallelsessies en workshops. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. In een workshop train je vaardigheden aan de hand van casuïstiek. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 5: Implementatie plan van aanpak 'Zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen thuis' (workshop)

De afgelopen tijd hebben dertien partijen uit het sociaal, medisch en zorgdomein met elkaar gewerkt aan het Plan van aanpak ‘Zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen thuis’. Het resultaat is een aantal methodieken, werkwijzen, instrumenten en goede voorbeelden om integrale zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in de praktijk vorm te geven. Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers een toelichting op de beschikbare instrumenten. Vervolgens gaat ze op een interactieve manier met de ontwikkelde methodieken, werkwijzen, en instrumenten aan de slag. Zo krijgen de deelnemers een beeld van de toepassingsmogelijkheden in de praktijk.

Peter van Linschoten
Directeur-eigenaar
Onderzoeksbureau ARGO

Peter van Linschoten

Directeur-eigenaar
Onderzoeksbureau ARGO

Frederik Vogelzang
Programmamanager
InEen

Frederik Vogelzang

Programmamanager
InEen


Sessie 6: Flitspresentaties
Voorzitter
Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
Flitspresentatie 1; Woonzorgmarkt groeit, maar dit lost knelpunten lage inkomens niet op
Edse Dantuma
Sr. Sectoreconoom
ING Economisch Bureau

Edse Dantuma

Sr. Sectoreconoom
ING Economisch Bureau

Flitspresentatie 2; “Vroeg genoeg is nooit te laat” ACP pilot in de Gelderse Vallei

Toelichting op het stappenplan om vroegtijdige zorgplanning  (ACP) in de gehele keten te borgen.

Elvira Schouten
Kaderhuisarts Ouderenzorg
Gelderse Vallei

Elvira Schouten

Kaderhuisarts Ouderenzorg
Gelderse Vallei

Flitspresentatie 3; Organiseren over de domeinen, wie betaalt dat eigenlijk?

Het organiseren van integrale zorg- en dienstverlening voor kwetsbare ouderen is zo lastig omdat er zoveel verschillende hulpverleners én zoveel verschillende financiers bij betrokken zijn. Wanneer overal in Nederland een tweetal cruciale zaken geregeld en gefinancierd worden, zou integrale zorgverlening een flinke duw in de rug kunnen krijgen. Martien Bouwmans doet voorstellen en gaat in discussie met de zaal.


Flitspresentatie 4; Kosteneffectieve thuiszorg in 6 EU landen
Hein van Hout
Associate professor ouderenzorg
VUmc

Hein van Hout

Associate professor ouderenzorg
VUmc


Sessie 7: Focus op gezondheidsvaardigheden, wat levert dat op

In Nederland heeft 36% van de volwassenen lage gezondheidsvaardigheden. Ouderen (65+) en mensen die hun gezondheid als slechter beoordelen hebben vaker lage gezondheidsvaardigheden. Zij krijgen vaak niet de zorg die zij nodig hebben en hebben vaak meer problemen met hun gezondheid. Een op de twee Nederlanders heeft moeite om de regie over hun leven en gezondheid te nemen. Wat vraagt dit van zorgverleners en zorgorganisaties?

Jeanny Engels
Adviseur, coach en onderzoeker
Vilans

Jeanny Engels

Adviseur, coach en onderzoeker
Vilans


Sessie 8: Inzicht in data ouderenzorg (workshop)

Vektis verzamelt data over het zorggebruik in Nederland, met name op basis van gegevens van declaraties van zorgverzekeraars. Men levert informatie over samenhang in de zorg, bijvoorbeeld over doorstroming van Zvw naar Wlz-zorg. Het bureau verricht informatieopdrachten voor zorgverzekeraars en zorginstellingen en maakt onder meer gebruik van de gemeentezorgspiegel. Hierin wordt op microniveau zorggebruik informatie gekoppeld aan gegevens vanuit het sociaal domein.

In deze workshop geven Ronald Luijk en Harry Post inzicht in beschikbare data rondom de ouderenzorg. Daarbij zoomen zij in op subpopulaties (bijvoorbeeld kwetsbare ouderen) of op doelgroepniveau. Ze nemen Almere (zie sessie 3) zoveel mogelijk als voorbeeld. Zij demonstreren waar de beschikbare (openbare) informatie staat en hoe die ontsloten kan worden.

Ronald Luijk
Consultant
Vektis

Ronald Luijk

Consultant
Vektis

Harry Post
Onderzoeker langdurige zorg
Vektis

Harry Post

Onderzoeker langdurige zorg
Vektis


15:15

Theepauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

15:45

Discussie en reflectie

Wat heeft u geleerd vandaag? Waar liggen de grootste prioriteiten voor een goede ouderenzorg in de eerste lijn de komende jaren? Deze vragen staat centraal tijdens een interactief zaalgesprek onder leiding van Stephan Hermsen.

Stephan Hermsen
Programmamanager Persoonsgerichte zorg
PoZoB

Stephan Hermsen

Programmamanager Persoonsgerichte zorg
PoZoB

16:15

Afsluiting met een drankje

16:45

Einde studiedag