Programma Verkiezingen en de Zorg; Gezondheidsbeleid 2021- 2025, kansen en beperkingen

18 mei 2021 Online
print pdf
15:45

Inloggen en ontvangst

Lars Naber
Directeur
Guus Schrijvers Academie

Lars Naber

Directeur
Guus Schrijvers Academie

16:00

6 online bijeenkomsten

6 april 2021: Nieuwe partijprogramma’s, nieuwe politiek?
Pieter Vos
Bestuurder, toezichthouder, adviseur en onderzoeker op het terrein van welzijn en zorg

Pieter Vos

Bestuurder, toezichthouder, adviseur en onderzoeker op het terrein van welzijn en zorg

''Ik ben actief als bestuurder, toezichthouder, adviseur en onderzoeker op het terrein van welzijn en zorg. Mijn vorige baan was algemeen secretaris van de RVZ (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg), een strategisch adviesorgaan van de minister van VWS.
    Vier onderwerpen houden mij vooral bezig: kwaliteit, patiënten- en vrijwilligersbeleid, de Wmo en governance. Ik probeer deze onderwerpen steeds consequent met elkaar te verbinden en vervolgens te betrekken op de manier waarop wij zorginstellingen moeten besturen. Dat zou meer dan nu vanuit het perspectief van de cliënt (vaak in dialoog met een professional) en de samenleving (welzijn, participatie, gezondheid) moeten gebeuren. In dat perspectief ook plaats ik mijn rol in het bestuur van de NVTZ.''  

Curriculum Vitae

  • Algemeen secretaris Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (adviesorgaan voor strategische vraagstukken) tot november 2012.
  • Voorzitter bestuur coöperatieve vereniging Wehelpen.nl (digitale marktplaats, netwerkondersteuning en bevordering niet betaalde zorgarbeid).
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Transparant, Leiden (professionele organisatie voor extramurale ggz en diagnostiek).
  • Voorzitter bestuur Stichting MENS De Bilt (uitvoering Wmo).
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Hematon, Utrecht (organisatie van en voor patiënten met bloedkanker).
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting LOC, Utrecht (Landelijke Organisatie van Cliëntenraden).
  • Lid Adviesraad en voorzitter Bestedingscommissie Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten/Stichting Meedoen Mogelijk Maken, Odijk.

13 april 2021: Inbedding en Financiering van Preventie
Paul van der Velpen
Oud-directeur van de GGD Amsterdam
Columnist over samenhangende jeugdzorg

Paul van der Velpen

Oud-directeur van de GGD Amsterdam
Columnist over samenhangende jeugdzorg


20 april 2021: De regio wordt belangrijker, maar het Rijk ook!
Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.

11 mei 2021: Financiële prikkels – niet chic?
Jan-Peter Heida
Partner
SiRM

Jan-Peter Heida

Partner
SiRM


18 mei 2021: Zorgverzekeraars, meer of minder invloed op beleid?
Martien Bouwmans
Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie

Martien Bouwmans

Beleidsadviseur, bestuurder en schrijver van "Het zorgstelsel ontrafeld"
Guus Schrijvers Academie


25 mei 2021: Digitalisering, een grote stap voorwaarts is mogelijk vóór 2025
Rolien de Jong

Rolien de Jong17:30

Einde