Het jaarlijkse GSA-Ziekenhuiscongres!

Op 12 december 2020 schreven de toezichthouders op de Nederlandse gezondheidszorg; de NZa en de IGJ, een brandbrief aan Minister Tamara van Ark met hun zorgen over de gevolgen voor kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van zorg als gevolg van de aanhoudend hoge, en zelfs stijgende, COVID-druk. Deze zorgen richten zich op het op niveau houden van de acute, semi-acute en kritisch planbare zorg (zorg die binnen zes weken geleverd moet worden om gezondheidsschade te voorkomen). De Nza trekt deze conclusies op basis van de data die ziekenhuizen aanleveren in het Zorgbeeldportaal en de IGJ op basis van eigen kwalitatieve observaties.

Onderwerpen

Wat zijn de highlights?

Waarom dit congres?

Waarom dit congres?

Dit congres is al geweest

Sprekers & Organisatie

Ad Melkert
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Ad Melkert

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Voorzitter Raad van Bestuur

dr. Anita Wydoodt
Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

dr. Anita Wydoodt

Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
Lid Raad van Bestuur

dr. Björn Zoëga
Karolinska University Hospital Stockholm (SE)
dr. Marjolein Tasche
Franciscus Gasthuis & Vlietland

dr. Marjolein Tasche

Franciscus Gasthuis & Vlietland
CEO

Marjolein Tasche is sinds 1 oktober 2017 voorzitter van de raad van bestuur van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Daarvoor was zij directievoorzitter van het HagaZiekenhuis te Den Haag en lid raad van bestuur van de ReinierHagaGroep (RHG). Oorspronkelijk was zij huisarts en promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Marjolein vervult verschillende bestuurlijke nevenfuncties zoals lid van het bestuur van de NVZ, voorzitter bestuur AVAG (opleidingen tot verloskundigen), voorzitter van de Rotterdamse Zorg en lid raad van toezicht van het Ronald McDonald Kinderfonds.

 

dr. Stefano Fagiuoli
The Ospedale Papa Giovanni X III Bergamo (I)

dr. Stefano Fagiuoli

The Ospedale Papa Giovanni X III Bergamo (I)
Member of the board

Stefano Fagiuoli received both his Medical degree and the Specialization in Gastroenterology from the School of Medicine of the University of Padua. He earned a Fellowship in Transplant Medicine at the School of Medicine of the University Pittsburgh, where he has been visiting “Instructor” and visiting Professor. He earned both the European and the Italian Honorary Diploma in Transplant Hepatology. Currently, he is the Chair of the Department of Medicine and the Director of the Gastroenterology and Transplant Hepatology Unit of the Papa Giovanni XXIII Hospital in Bergamo, Italy. He has been Member and Coordinator of several educational medical programs in the field of Gastroenterology and Transplantation. He is currently appointed Professor of the School of Specialization in Gastroenterology of the Catholic University of Rome and of the University “Bicocca” of Milan. Dr. Fagiuoli has authored or co-authored over 190 peer review articles and over 40 books or books chapters.

Prof. dr. Marcel Levi
University College London Hospitals (UCLH).

Prof. dr. Marcel Levi

University College London Hospitals (UCLH).
CEO

Marcel Levi is internist en sinds 1 januari 2017 CEO van het University College London Hospitals (UCLH). Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC.

Prof. dr. Marc Noppen
The University Hospital Brussels (B)

Prof. dr. Marc Noppen

The University Hospital Brussels (B)
CEO

prof.dr. Jaap van den Heuvel
University of Amsterdam/ Business School

prof.dr. Jaap van den Heuvel

University of Amsterdam/ Business School
Professor in Healthcare Management

prof.dr. Maurice van den Bosch
OLVG Ziekenhuis Amsterdam

prof.dr. Maurice van den Bosch

OLVG Ziekenhuis Amsterdam
Bestuursvoorzitter OLVG, voorzitter Santeon

Bekijk alle sprekers

De Guus Schrijvers Academie heeft met ingang van 1 november 2022 haar activiteiten gestaakt. Het bestuur dankt iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van haar congressen voor het delen van de passie en kennis over het thema zorginnovatie en de inzet. Vanzelfsprekend dankt het bestuur op de eerste plaats alle deelnemers die in de afgelopen jaren de congressen van de Guus Schrijvers Academie hebben bezocht.

 

Het 23ste Nationale Spoedzorgcongres zal dit jaar door De Congreszaak georganiseerd worden.

© 2022 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.